ŽIVOT JE ŠANSON* ZLATKA BARTOŠKOVÁ & VLADIMÍR BENEŠ