ŽIVOT je laboratoř & SMRT cesta domů

Zatímco v zahraničí by už patřila mezi moderátorská esa, v české realitě je to zcela jinak. Je jednou z nejlepších moderátorek, ví zcela přesně JAK a NA CO se v daný okamžik zeptat a je živým příkladem rčení, že zdání klame. Jaká je skutečná Daniela Drtinová? To mnohé překvapí!

Profesionálka, empatická, přímá, vždy jde k jádru věci, nedá se ošálit, protože po prvních slovech v odpovědi bezpečně rozpozná, jestli osoba naproti ní sedící říká pravdu, lže, anebo se snaží z odpovědi „na tuto otázku“ vykroutit - tak ji vnímá každý, kdo ji zná jen zprostředkovaně, tedy z obrazovky. Někteří vysoce postavení politici z ní mají strach, ale pochopitelně to nepřiznají. Na druhou stranu je Daniela velmi citlivá žena, máma, přítelkyně, či kamarádka, která má nejen srdce na pravém místě, ale zároveň i velmi čistou duši. Ve své skutečné podstatě tedy „zdánlivě“ někdo úplně jiný, než před kamerou. A to, že ji člověk, který ji nezná osobně, hodnotí jen z toho „televizního“ úhlu pohledu, je škoda. Ovšem jeho, nikoliv Daniely, která se ve třiatřiceti letech, tedy přesně v roce, kdy dovršila Kristových let, nechala pokřtít. A našla nejen skutečného Boha, ale i sama sebe… 

Nejbližší bytost jejího života? Dcera Natálka. Co je podle ní život? Laboratoř. Jak se dívá na konec pozemského života, kterou kdosi označil pojmem smrt? Cesta domů. Mystika je v jejích očích královskou cestou, náhoda neexistuje a řád vnímá jako to jediné, co brání zhroucení se do sebe samotného.    

 

Zvolila službu pro druhé, slávu přenechala jiným

Poprvé se na obrazovkách objevila před čtyřiadvaceti lety. A zatímco v zahraničí by byla na absolutním moderátorském vrcholu, nebo těsně před ním, a podle toho by se k ní také televize chovala – tím mám na mysli, že by si ji hýčkala a v žádném případě o ni nechtěla přijít - v tuzemsku? „V české realitě jsem už těsně za tím pomyslným vrcholem,“ směje se Daniela na celé kolo. Původem vystudovaná právnička to má v sobě jasně srovnané! Ví, že pokud by před těmi x-lety vstupovala do televize s tím, že chce být mediální hvězdou, dnes už by o ní vůbec nikdo nevěděl. Ovšem tato myšlenka ji, zaplať pámbů, nikdy nenapadla. „Kdykoli lidé kolem mě ztratili pokoru a začali si myslet, že moderování je spíše o nich samotných a jejich takzvané pravdě, než o té službě pro druhé lidi, v našem případě tedy pro diváky, dlouho se v této profesi neudrželi.“   

  

O naplnění skrze sebe sama 

Předtím, než Daniela dovršila Kristova léta, ani ve snu ji nenapadlo, že stavy, které intenzivně prožívá od svých sedmi, osmi let, souvisejí s tím, co nás všechny dalece přesahuje. S Bohem. Začaly se jí zdát těžké, intenzivní sny plné symbolů a ona absolutně netušila, co znamenají. Ostatně zdají se jí dodnes. „Pokaždé ve mně vyvolávaly pocit samoty a zároveň něčeho obrovského a neznámého, co mě naprosto přesahovalo,“ přiznává. V době dospívání si Daniela začala myslet, že není normální, ale v plnoletosti díky knize Vzpomínky, sny, myšlenky C. C. Junga pochopila, že to, co prožívá, není šílenství, ale rozšířené vědomí. Dar, se kterým se Daniela začala sžívat. A ve třiatřiceti letech se nechala pokřtít. „Došlo mi, že pokud se člověk nenaplní skrz sebe sama, nikdy se mu to nepodaří prostřednictvím toho, co je mimo něj. Když jsem tím okamžikem odevzdala svůj život do rukou božích, zdaleka nešlo všechno hladce…“ Ale! Každý další den byl – a to platí dosud! – pro Danielu vnitřně silnější a jistější. Došlo k jejímu naplnění a zklidnění. Už ví. Je jí jasné, co je pro život, JEJÍ ŽIVOT, JEJÍ ŽIVOTNÍ CESTU tím nejdůležitějším. Láska, pokora, přijetí, hluboký nádech a výdech a vychutnávání si tady a teď. Síly přítomného okamžiku. Pokud možno v té nejčistší formě. Čekali jste, že tohle všechno je Daniela Drtinová v okamžiku, kdy se na kamerách zhasne červené signalizační světlo a její další z rozhovorů je natočen? Pokud jste překvapeni, máme obrovskou radost, protože radost formou překvapení si máme mezi sebou dělat bezděčně každou chvíli. Kdykoli nás napadne. Zkuste to! Ostatně Daniela to tak dělá už řadu let…

  Text : STYLEnew.cz          Fotografie : Dagmar Hájková   

UPOZORNĚNÍ: Tento materiál je vázán Licenční autorskou smlouvou. Žádná z jeho částí, ani jako celek, nesmí být přetiskován, kopírován, upravován a dále jakkoli komerčně šířen (s výjimkou komplet sdílení na FB) jakýmkoli dostupným způsobem bez předešlého souhlasu a písemného svolení držitelů autorských práv.