ZDVOŘILOST ŽÁDÁ ZDVOŘILOST ANEB RUKA RUKU MYJE

Zdvořilost žádá zdvořilost aneb ruka ruku myjebáseň od J. Préverta je i dnes velmi aktuální:

Je třeba být velmi zdvořilý k Zemi. I ke Slunci

Je třeba jim děkovat ráno při probuzení. Je třeba jim děkovat

Za teplo. Za stromy. Za plody. Za všechno co dobře chutná, za vše co je libé na pohled

Na dotek. Je třeba jim děkovat

Nesmíme je otravovat… kritizovat. Vědí co mají dělat

Nebo jsou schopni se dopálit. A pak ... Nás proměnit ...

……

Závěrem shrnujeme … Dvojtečka, uvozovky...

Kdokoli na světě je tu musí být zdvořilý k světu, jinak bude vojna… epidemie zemětřesení hojná, přívaly moře, výstřely hoře…A přijdou velcí zlí rudí mravenci, kteří vám za noci nohy užerou.

 Text: Jacques Prévert - Jako zázrakem       Fotografie: Dagmar Hájková / Praha 2020 jaro 

Fotogalerie