Zamyšlení a přání z meditační cesty v Kanniyakumari

V naší zemi dnes končí největší svátek demokracie, volby do Lok Sabhy 2024. Po třídenní duchovní cestě v Kanniyakumari jsem nastoupil do letadla do Dillí. V době, kdy po celý den probíhalo v Kaši a na mnoha dalších místech hlasování. Volby do Lok Sabhy v roce 2024 jsou první v Amrit Kaal. Svou kampaň jsem zahájil před několika měsíci v Mírútu, zemi první války za nezávislost v roce 1857. Odtud jsem procestoval celou širokou zemi, a  závěrečné volební shromáždění mě zavedlo do Hošiarpuru v Paňdžábu, země velkých gurů a země spojené se Sant Ravidasem Ji. Poté jsem zavítal do Kánijákumárí, k nohám Maa Bharti. Před očima mi vyvstala spousta tváří, které jsem viděl na mítincích a výjezdních zasedáních. Požehnání naší Nari Šakti... důvěra, náklonnost, to vše byl velmi emotivní zážitek. Oči mi vlhly... Vstoupil jsem do „sádhany“ (meditativního stavu). A pak se ty vášnivé politické debaty, útoky a protiútoky, hlasy a slova obvinění, které jsou pro volby tak charakteristické... to vše zmizelo v prázdnotě……….moje mysl se zcela odpoutala od vnějšího světa.

Uprostřed tak obrovské zodpovědnosti se meditace stává výzvou. Sám jsem jako kandidát zanechal svou kampaň v rukou svých blízkých v Kaši a přijel sem. Jsem vděčný Bohu, že mi od narození vštěpoval tyto hodnoty, kterých si vážím a snažím se je naplňovat. Přemýšlel jsem také o tom, co musel prožívat Svámí Vivekánanda během své meditace právě na tomto místě v Kanniyakumari! Uprostřed této odloučenosti, uprostřed klidu a ticha jsem přemýšlel o světlé budoucnosti Bháratu (Indie). Vycházející slunce v Kanniyakumari dávalo mým myšlenkám nový rozměr. Zdálo se mi, jako by ožívaly pozorování a zkušenosti, které jsem před desítkami let podnikl v náruči Himálaje. Kanniyakumari je zemí soutoků. Posvátné řeky naší země se vlévají do různých moří, a právě zde se tato moře sbíhají. Najdeme zde Vivekanandův skalní památník, velkolepou sochu svatého Thiruvalluvara, Gándhího mandapam a Kamarajar Mani mandapam. Myšlenky těchto velkých osobností se zde sbíhají a tvoří soutok národního myšlení. Vznikají tak inspirace pro budování národa.  Velkolepá socha svatého Thiruvalluvara v Kanniyakumari vypadá, jako by se z moře dívala na rozlehlý prostor Maa Bharati. Jeho dílo Thirukkural je jedním z klenotů krásného tamilského jazyka. Zahrnuje všechny aspekty života a inspiruje nás k tomu, abychom ze sebe vydali to nejlepší pro sebe i pro národ. Měl jsem to štěstí, že jsem mohl vzdát úctu tak velké osobnosti.

Svámí Vivekánanda kdysi řekl: „Každý národ má poselství, které má předat, poslání, které má splnit, osud, kterého má dosáhnout. 

Po tisíce let se Bhárat ubírá vpřed k tomuto cíli. Byl po tisíce let kolébkou myšlenek. Nikdy jsme nepovažovali to, co jsme získali, za své osobní bohatství nebo to poměřovali pouze ekonomickými či materiálními parametry. Proto se „Idam-na-mama“(to není moje) stalo neodmyslitelnou a přirozenou součástí Bháratu. Blahobyt Bharatu prospívá celé planetě. Vezměme si jako příklad hnutí za svobodu. Bharat získal nezávislost 15. srpna 1947. V té době bylo mnoho zemí na světě pod koloniální nadvládou. Cesta Bháratu za nezávislostí inspirovala a posílila mnoho těchto zemí k dosažení vlastní svobody. Stejný duch se projevil o několik desetiletí později, když se svět setkal s pandemií COVID-19. Když se objevily obavy o chudé a rozvojové země, poskytl Bhárat mnoha národům odvahu a pomoc. Bharatský správní model se dnes stal příkladem pro mnoho zemí po celém světě. Umožnit 25 milionům lidí překonat chudobu za pouhých 10 let je bezprecedentní. O inovativních postupech, jako je prolidová správa, aspirační okresy a aspirační bloky, se dnes diskutuje po celém světě. Naše úsilí, od posílení postavení chudých až po dodávky na poslední míli, inspirovalo svět tím, že upřednostňujeme jednotlivce stojící na poslední příčce společnosti. Kampaň Digitální Indie v Bháratu je příkladem pro celý svět a ukazuje, jak můžeme využít technologie k posílení postavení chudých, transparentnosti a zajištění jejich práv. Levná data se v Bháratu stávají prostředkem sociální rovnosti tím, že zajišťují dosah informací a služeb pro chudé. Celý svět je svědkem demokratizace technologií a významné světové instituce radí mnoha zemím, aby převzaly prvky z našeho modelu. Dnešní pokrok a vzestup Bháratu není jen významnou příležitostí pro samotný Bhárat, ale také historickou příležitostí pro všechny naše partnerské země po celém světě. Od úspěchu skupiny G-20 si svět stále více uvědomuje roli Bháratu. Dnes je Bhárat uznáván jako silný a důležitý hlas globálního Jihu. Africká unie se stala součástí skupiny G-20 z iniciativy Bháratu a to je pro budoucnost afrických zemí zásadní zlom.

Vývojová trajektorie Bharatu nás naplňuje nejen hrdostí, ale zároveň připomíná 140 milionům občanů jejich odpovědnost. Rozvoj Bháratu je třeba vidět v globálním kontextu a k tomu je nezbytné, abychom pochopili silné stránky Bháratu, rozvíjeli je a využívali ve prospěch světa. 

Svět 21. století vzhlíží k Bháratu s mnoha nadějemi. A my budeme muset provést několik změn, abychom se v globálním měřítku posunuli vpřed. Musíme změnit naše tradiční myšlení týkající se reforem. Bhárat nemůže omezovat reformy pouze na ty ekonomické. Naše reformy by také měly být v souladu s aspiracemi na „Viksit Bharat“ (rozvinutou Indii) do roku 2047. Musíme učinit z excelence základní princip, aby se naše země stala „Viksit Bharatem“. Musíme rychle pracovat ve všech čtyřech směrech: Rychlost, rozsah a standardy. Ve výrobě se musíme zaměřit také na kvalitu a držet se mantry „zero defect – zero effect“. Měli bychom být hrdí na každý okamžik, kdy nám Bůh požehnal narození v zemi Bhárat. Musíme nově definovat naše dědictví moderním způsobem a zároveň přijmout starobylé hodnoty v moderním kontextu. Jako národ musíme také přehodnotit zastaralé myšlení a přesvědčení. Musíme naši společnost osvobodit od tlaku profesionálních pesimistů. Musíme si uvědomit, že osvobození od negativity je prvním krokem k dosažení úspěchu. Úspěch kvete v klíně pozitivity.

Moje víra, oddanost a přesvědčení o věčné síle Bharatu den ode dne rostou. Za posledních deset let jsem viděl, jak tato schopnost Bháratu ještě více roste, a zažil jsem ji na vlastní kůži. Stejně jako jsme využili čtvrté a páté desetiletí 20. století k tomu, abychom hnutí za svobodu dodali nový impuls, musíme v těchto 25 letech 21. století položit základy pro „Viksit Bharat“.  Svámí Vivekánanda v roce 1897 řekl, že příštích 50 let musíme zasvětit výhradně národu. Přesně 50 let po této výzvě získal Bhárat v roce 1947 nezávislost. Dnes máme stejnou příležitost. Věnujme příštích 25 let výhradně národu. Vytvoříme pevné základy pro další generace a nadcházející staletí. Při pohledu na energii a nadšení země mohu říci, že cíl již není daleko. Podnikněme rychlé kroky... spojme se a vytvořme Viksit Bhárat.

 

Tento text napsal premiér Módí 1. června mezi 16:15 a 19:00 během zpátečního letu z Kánijákumárí do Dillí.

 Text: Velvyslanectví Indie v Praze

Fotogalerie