Zahrady dostanou nový kabát

Soubor pěti palácových zahrad – Ledeburské, Malé a Velké Pálffyovské, Kolovratské a Malé Fürstenberské –mezi Valdštejnskou ulicí a jižními terasami Pražského hradu tvoří unikátní památkový objekt.

Přestože tento komplex prošel na začátku devadesátých let minulého stolení náročnou rekonstrukcí, nyní, jednadvacet let po znovuotevření veřejnosti, chátrá. 

Národní památkový ústav, v jehož správě zahrady jsou, proto připravuje nejen zahradnickou revitalizaci, ale také jejich stavební obnovu. 

Výkyvy teplot i zanedbání

Konstrukce zahrad, které vznikly v 18. století, jsou velmi namáhány výraznými výkyvy teplot danými polohou na jižním svahu. Především omítky a koruny zdiva vyžadují soustavnou intenzivní údržbu a každá dvě desetiletí komplexní obnovu - v minulosti stejně jako dnes.

Poslední celková obnova areálu probíhala ve dvou etapách; v první polovině 90. letech 20. století byly obnoveny zahrady Ledeburská a Malá Pálffyovská, mezi lety 1996 a 2000 pak zbývající části areálu. Při obnově byly použity v té době nové, technology doporučované materiály, které se v náročném prostředí zahrad neosvědčily a mají svůj podíl na dnešním špatném stavebně-technickém stavu zahrad. Větší podíl však dnešní vedení Národního památkového ústavu přičítá zanedbané údržbě v období po roce 2004, kdy byly zahrady pronajaty soukromému nájemci, který neplnil smluvní závazky. Problematický pronájem a jeho výpověď se staly předmětem dlouhých soudních sporů, takže Národní památkový ústav převzal provozování zahrad pod Pražským hradem až v listopadu 2010 a od té doby je jejich správa a provoz v jeho kompetenci. A právě kompletní stavební obnova areálu zahrad je v současnosti pro NPÚ prioritou. 

První etapa by měla začít ve druhé polovině roku 2017. V průběhu akce, která je kvůli složité organizaci stavby a dopravy materiálu ve svažitém a zároveň památkově chráněném prostředí rozplánována na dva roky, bude připravena druhá etapa obnovy areálu, která by v ideálním případě mohla začít v roce 2019.

Obnova zahrady neuzavře

Zahrady pod Pražským hradem jsou návštěvníkům stále otevřeny navzdory špatnému technickému stavu a díky rozdělení připravované obnovy do dvou etap bude možné zachovat v zahradách návštěvnický provoz i nadále – uzavřeny budou pouze ty části, kde to bude kvůli průběhu prací nezbytné.

Zahrady jsou otevřeny denně od dubna do října.Vedle běžné prohlídky bez průvodce pořádá správa objektu řadu kulturních, osvětových a zážitkových akcí, které návštěvníkům umožňují prožít neopakovatelné chvíle v romantickém prostředí a vychutnat si kouzelné pražské panorama. Zahrady pod Pražským hradem jsou přes značnou „patinu“ i dnes krásné a rozhodně zvou k návštěvě.

 

Zuzana Ptáčková    Foto: autorka

Fotogalerie