Začínáte v novém zaměstnání na dálku? Tipy, které vám pomohou v začátcích

Online prostředí, ve kterém si většina lidí v uplynulém roce zvykala pracovat, je nyní neodmyslitelnou součástí nejen samotného výkonu práce, ale také výběrových řízení a zaškolování nových zaměstnanců.  Omezení, která přináší pandemie do osobních i pracovních životů s sebou nesou řadu výzev a nejistot. Firmy však musí fungovat dál, aby dostály svým závazkům a navzdory všem komplikacím potřebují kvalifikované a dobře zaškolené zaměstnance.

„Přestože se naprostá většina zaměstnavatelů shoduje s názorem, že osobnímu kontaktu při zaškolení na nové pracovní místo se těžko něco vyrovná, okolnosti je přiměly zapojovat online adaptační programy do běžné praxe,“ říká Kristýna Králová z personálně poradenské společnosti HAYS.

„Není třeba se zbytečně stresovat ze situací, které mohou (ale také nemusí) nastat, následující doporučení a tipy mohou pomoci úspěšnému startu a adaptaci v novém zaměstnání – online,“ doplňuje Kristýna Králová.

Připravte si svou domácí kancelář

V první den nástupu, nebo těsně před ním, si pravděpodobně osobně vyzvednete na pracovišti nezbytné vybavení, jako je notebook, mobilní telefon, popřípadě další příslušenství. Ověřte si funkčnost nejlépe ještě na místě, zkuste se přihlásit do firemního systému, abyste předešli případným komplikacím, až se budete přihlašovat poprvé z domova. V tuto chvíli byste již měli mít jasno, kde budete doma pracovat – máte na zvoleném pracovním místě dostatečně silný signál wifi a v blízkosti zdroj pro nabíjení notebooku?

Snažte se zorientovat

Úvodní školení vás bude čekat pravděpodobně hned první den. Dozvíte se informace o firmě, její organizační struktuře a dalších odděleních. Pokud vám bude během či po školení cokoliv nejasné, ptejte se, popřípadě si zkuste doplnit informace z webu či intranetu. Je důležité, abyste pochopili, jakým způsobem firma a jednotlivá oddělení fungují. Nezapomínejte na jednu důležitou výhodu, kterou online školení mají – lze je nahrát. Následně si můžete cokoliv dohledat a zopakovat.

Dělejte si poznámky

Přestože probíhá vaše školení pravděpodobně přes sdílenou obrazovku či vám úvodní prezentace posílají kolegové emailem, snažte si dělat průběžně poznámky nejdůležitějších bodů. Pomůžou vám nejenom v orientaci, ale také si lépe zapamatujete to, co vám bylo sděleno.

Seznamte se s kolegy

Obáváte se, že si nezapamatujete své kolegy, když je uvidíte nejspíše jen na monitoru? Tato obava je pochopitelná a určitě k vám všichni ze společnosti budou shovívaví, pokud si například ihned nezapamatujete jména všech. Snažte si ale co nejdříve zapamatovat ty, se kterými budete v častém kontaktu – účastněte se týmových porad, osvěžte si paměť na firemním intranetu nebo na profilech vašich kolegů na profesní síti LinkedIn.

Zapínejte si kameru

Tento bod se může zdát jako nedůležitý, ale opak je pravdou. Na týmové porady či školení s menší skupinou je vždy dobré mít kameru zapnutou, obzvlášť, je-li v týmu nováček. Nejenom, že si tak lépe zapamatujete své nové kolegy, ale poznáte také jejich styl jednání a budete se cítit jako plnohodnotný člen týmu.

Nebojte se pokládat otázky

Pokud vám některý z pracovních úkolů není zcela jasný nebo si s ním vůbec nevíte rady, nebojte se obrátit na kolegy ze svého týmu nebo přímo na vašeho nadřízeného. Je lepší se nejprve poradit, než udělat něco špatně. V některých společnostech je běžná funkce mentora – tedy člověka, na kterého je možné se obracet s jakýmikoliv dotazy. Nezapomeňte, že doplňující otázky také vypovídají o vaší snaze co nejdříve porozumět všem postupům a úkolům, které z vašeho pracovního místa vyplývají.

Vyžádejte si plán na každý týden

Zkuste si od vašeho nadřízeného vyžádat plán, co od Vás bude v daném týdnu očekávat, co máte zvládnout. Budete lépe vědět, na co všechno se máte připravit, co vás čeká a co už máte splněno. Případně si můžete průběžně zavolat a rozebrat, co bude právě potřeba.

Zajímejte se o zpětnou vazbu

Zpětnou vazbu byste měli od svého nadřízeného dostávat automaticky, je to jeden z mála nástrojů, jak poznáte, že děláte práci dobře. Můžete si ji třeba vyžádat emailem, když budete odevzdávat hotový úkol („Posílám report dle zadání – je to takto v pořádku nebo mám něco změnit?“) nebo požádat o krátký hovor ke konci pracovního dne, kde proberete, jak se vám zadané úkoly dařily.

Přemýšlejte nad pozitivy

Nezabývejte se předem situacemi, které mohou, ale nemusí nastat. Přemýšlejte nad pozitivy, které vám zaškolení na dálku přináší. Nová práce často přináší i touhu se co nejlépe strojit, abychom na své okolí dobře zapůsobili. Přestože i v online prostředí musíme být vhodně oblečeni, nároky nejsou tak vysoké. Můžete se tedy více soustředit na to, abyste zaujali spíše svým entusiasmem a touhou načerpat nové informace. Někteří lidé mívají obavy z toho, že jim nepůjdou úkoly v začátcích tak rychle, jak by si představovali. V domácím prostředí budete mít více času si vše „osahat“ a vyzkoušet a odevzdat svou práci, až s ní budete opravdu spokojeni.