Z radia Jerevan o zpomalovačích – odposlechla N. Munzarová

Z radia Jerevan o zpomalovačích – odposlechla N.Munzarová

 

Otázka: 

       Slyšeli jsme, že vaše obec má na silnici nové a drahé zpomalovače. Je to pravda? Jak se to srovnává se současným trendem šetření?

Odpověď

       Ano, je to pravda. Naše obec má zpomalovače. 

Avšak není pravda, že jsou nové a také není pravda, že byly drahé. Naše obec šla totiž na věc velice chytře. 

A přestože má prvenství v této metodě zpomalení rychlosti vozidel projíždějících obcí, nenechala si ji patentovat, ale solidárně ji ponechává k volnému použití a vřele doporučuje k napodobení. Naše metoda opravdu ušetří čas, práci i peníze.

       Jaká je ta vaše metoda?

       Většina obcí vydává peníze za nový povrch silnic a následně pak i za drahé zpomalovače, které běžně nabízí trh. Také zákony přikazující, že před každou novou zástavbou musí být položeny nejprve pevné komunikace, se nám zdají směšné. U nás jdeme proti všem těmto neúsporným trendům jednoduše: 

Necháváme naše cesty na pospas provozu a matce přírodě. 

 ......Můžete to posluchačům blíže vysvětlit? 

       Během let se objeví na vozovce vytlučené díry, které deště naplní vodou. Ta šikovně podemele silniční plášť, který se na mnoha místech vyboulí a pražící slunce pak hrboly následně zatvrdí.

Výhodou takovýchto přirozených zpomalovačů je i to, že spolu se změnami počasí se změní jak jejich tvar, tak i místo jejich vzniku. Projíždějící řidiči musí tedy stále bedlivě pozorovat cestu a zpomalit, neboť nemohou počítat s tím, že zpomalovače leží neustále na stejném místě, jak tomu bývá v jiných komunitách. 

Naše metoda tady brojí i proti řidičovu návyku a únavě z jednotvárnosti!!! Měla by být doporučena ostatním obcím a to samým ministersvem dopravy!

Také ministersvo zemědělství by se mohlo zamyslet nad naším vynálezem a vydat příkaz aby naší obcí projížděly všechny cisterny se smetanou a plnotučným mlékem, aby se celostátně ušetřilo za drahé stroje na stloukání másla. Za takto ušetřené valuty by obec mohla pro své občany zakoupit horská kola a zařídit půjčovnu pro turisty, kteří, procházejíce „po svých“ naší vískou, obávají se vymknutí dolních končetin. 

Ministerstvo zdravotnictví by navíc mohlo projíždění naší obcí doporučit všem pacientům, léčících se tekutinami, na jejichž obalu stojí „Před upotřebením zatřepat!“

 

          Děkuji za velice zajímavý rozhovor. Myslím, že vaše metoda se již rozkřikla a mnohé komunity jdou s nadšením ve vašich šlépějích!