VŽDY ZÁLEŽÍ NA VÁS!

KOLIKRÁT JSTE SAMI V SOBĚ SVÁDĚLI BOJ MEZI TÍM, CO JE SPRÁVNĚ, CO JE ŠPATNĚ? NA JEDNU STRANU JSTE OD SVÉHO ZROZENÍ ZCELA JEDINEČNÉ, ORIGINÁLNÍ BYTOSTI, KTERÉ JSOU PLNĚ ZODPOVĚDNÉ SAMI ZA SEBE - VY SE ROZHODUJETE O TOM, JAKÝ ŽIVOT BUDETE ŽÍT! NA STRANU DRUHOU ALE NECHCETE VYBOČOVAT A I KDYŽ S JISTÝMI VĚCMI NESOUHLASÍTE, JSTE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ tzv. STÁDA. CO S TÍM? 

Jednoduchá odpověď: KAŽDÝ SVÉHO ŠTĚSTÍ STRŮJCE! A toto velmi pravdivé a do čtyř slov složené konstatování skutečnosti by si řada lidí právě dnes, v této (pro někoho až tragické) době měla jako mantru opakovat od rána do večera. 

 

VÁŠ ŽIVOT, VAŠE ŽIVOTNÍ CESTA = POUZE A JEN VAŠE ROZHODNUTÍ! 

I ti, kteří ještě vloni na jaře absolutně nepochybovali o tom, že je třeba všechny v republice chránit proti smrtelnému, zákeřnému viru, začínají postupně otevírat oči a zjišťují, že opravdu už dávno neplatí známé: CO JE PSÁNO, TO JE DÁNO. Zjišťují, že spousta toho, co je jim i prostřednictvím televizí a rozhlasu předkládáno jako neoddiskutovatelný fakt, je vzápětí přebito jiným "aktuálním zjištěním", po jehož vyslechnutí jim proběhne hlavou: ZBLÁZNIL JSEM SE JÁ NEBO SE ZBLÁZNILA VLÁDA? Stále ještě pro většinu lidí platí, že nejsou zcela probuzeni. Nicméně, velmi pozitivní zprávou je, že se velká většina probouzet začala a tento fakt se bude stupňovat. Samozřejmě, že zcela se oprostit od sociálního kontaktu nelze, tudíž i ti probuzení, kteří velmi dobře vědí, co se děje, kam to všechno směřuje, sledují dění kolem sebe, včetně tisku, rozhlasu nebo televize, ale jejich přebírání informací už je narozdíl od těch probouzejících se či neprobuzených v jiné úrovni! Jsou pouhými pozorovateli, dané záležitosti už ani nekomentují, od srdce se jim zasmějí a právě proto, že vědí, nevtahují do sebe jakékoli nízké energetické vibrace - tedy negativní energie (včetně strachu), jež dané informace v lidech záměrně (a logicky!) dnes a denně vyvolávají. Mějte, prosím, na mysli, že Váš život je čistě a jen Vaše záležitost, každý člověk má svá práva a navíc i zaručené svobody. Vy se rozhodujete, co budete dělat, s kým budete trávit svůj čas ... - o tomto za Vás nikdo nemá právo rozhodovat (samozřejmě pokud nejste osoba zbavená svépravnosti nebo kvůli svému zdravotnímu stavu nemáte přiděleného opatrovníka) nerozhoduje. Kdykoli se necítíte dostatečně komfortně nebo v klidu a radosti, na něž jste navyklí, dobře víte, že je "něco špatně". Co s tím? Odejít od toho, nevěnovat tomu pozornost, tudíž žádnou energii a ZAČÍT DĚLAT nebo PŘEJÍT TAM, kde Vám naopak bude velmi dobře.  

CO JE LEPŠÍ: SOUČÁST STÁDA NEBO JEDINEČNOST? 

Pochybuje někdo z Vás nad odpovědí? V případě, že ano, pak - bohužel - pochybujete i sami nad sebou, nevíte si rady a je pro Vás pohodlnější tzv. splynout s davem a nechat se "někým" vést. Ovšem pak nenaříkejte, že "tohle" nebo "támhle to" je špatně, je to absolutní blbost, "tohle" mohl vymyslet jedině kretén ...apod. Vy jste se přece sami rozhodli být součástí onoho "řízeného (tedy manipulovaného) stáda"! Vy jste se rozhodli, že "je to pro Vás" pohodlnější! Vy sami jste se rozhodli, že tímto rozhodnutím šmahem popřete svou vlastní jedinečnost, originalitu a vyjímečnost. - Tohle NIKDO JINÝ NEUDĚLAL! Vy! Ani Váš soused, ani Vaše tetička, ani nikdo z našeho politického spektra! VY! VY SAMI! Rozumíte tomu? Je to tak jednoduchá rovnice. A není třeba absolutně žádných výmluv, protože se jedná o obezličky a podpůrné berličky v rámci omluv, které dotyčné hážou do módu oběti, aby je de facto druzí litovali. Ale co je to lítost? Zdivočelý soucit, zbytečnost, která rozhodně nikoho k radosti a klidu nedovedde. Jedná se o programové soustředění na špatnosti světa a jejich dokola opakované, intenzivní prožívaní. Pokud tohle kdokoli chce a programově (tedy zcela záměrně z vlastní pohodlnosti) vyhledává - jeho volba! Jeho cesta, jeho život. A je velmi směšné, pokud následně dotyční ze sebe shazují vinu za své vlastní rozhodnutí a obviňují "za to" či "za ono" kohokoli jiného! Čili jednoznačně ani ne lepší, ale 100% nejlepší je ORIGINÁL. Čili jedinečnost, která byla každému vložena a "darována" ihned při zrození. A ten, kdo si dokáže vážit sám sebe, dovede si vážit i druhých. A takový jedinec (jako snad téměř každý z nás!) touží po čem? Po nesvobodě, po strachu, po beznaději z "toho, co přijde zítra" ...atd.??? Nebo po radosti, klidu, pohodě, bezpečí, lásce? 

 

POKUD CHCETE ZŮSTAT V KLIDU, VE SVÉM STŘEDU, V LÁSCE A RADOSTI, MŮŽETE VÝŠE UVEDENÉ OKAMŽITĚ VYZKOUŠET A UVIDÍTE SAMI, CO SE ZAČNĚ ODEHRÁVAT - VE VÁS, KOLEM VÁS, S LIDMI, S NIMIŽ SE POTKÁVÁTE! POKUD ZŮSTÁVÁTE V KLIDU SVÉ JEDINEČNOSTI - nikoli ve stádu "poslušných oveček," které s "tím či oním" sice nesouhlasí, jde jim to vysloveně proti srsti, ale "musí to či ono" udělat, protože to "řídící celého stáda říkal," - PAK ONEN KLID ZCELA AUTOMATICKY BUDETE ENERGETICKY PŘEDÁVAT DÁL! A TÍMTO POMŮŽETE SAMI SOBĚ A SPOUSTĚ LIDEM NEJSKVĚLEJŠÍM         A NEJMOCNĚJŠÍM ZPŮSOBEM PROSTŘEDNICTVÍM PŘEDÁVÁNÍ VŠUDYPŘÍTOMNÉ           A VŠEOBJÍMAJÍCÍ LÁSKY!  

 

Text: Lubomír Nečas, 20022021, foto: STYLEnew.cz, Auf-design: www.STYLEnew.cz