VYVOLENÁ S VELKÝM DAREM - MIRKA BĚLOHRADSKÁ

Už jste slyšeli o tom, že mezi námi žijí pozemští andělé? S několika už jsem se určitě setkal, aniž bych si to uvědomil, ovšem v případě této dámy jsem víc než přesvědčen, že přívlastek pozemský anděl musí mít zapsaný už ve svém rodném listu! Paní Mirka BĚLOHRADSKÁ… 

 

Její životní příběh je natolik inspirativní pro každého, že by bylo hříchem nevěnovat mu alespoň malou pozornost. I když paní Mirka Bělohradská si zaslouží mnohem víc, než jen pár řádků v médiích! Ona sama to tak ale vůbec nevidí. Je natolik skromná a pokorná, že už jen při pouhé zmínce o jejím zviditelnění odvětí: To vůbec není zapotřebí… Drží se toho, že nejlepší reklamou (ať už v jakékoliv podobě) je skutečnost, že si o ní budou lidé povídat mezi sebou. Má pravdu, protože to je vlastně ta nejúčinnější forma reklamy. 

Paní Mirka našla poslání svého života a věnuje se mu naplno, s vášní, láskou a radostí tak, jako málokdo! Stačí malý příklad její bezmezné obětavosti a laskavosti: Komukoliv pomůže, její poslední slovo zní: DĚKUJI. A přitom poděkování by mělo jaksi automaticky plynout od těch, kterým pomohla, pomáhá a dál bude pomáhat. Včetně záchrany života tam, kde už nad dotyčným i lékaři zlomili hůl.   

RADOSTNÉ ŽIVOTNÍ POSLÁNÍ 

Se speciální metodou nazvanou Klíč poznání pracuje Mirka Bělehradská na nápravě fyzických i jemnohmotných těl lidí, kteří ji o pomoc požádají. Sama tvrdí, že vyléčit se dá všechno. „Opravdu. Všechno! Jsem o tom více než na sto procent přesvědčená. Ale zároveň musím podotknout velmi důležitou věc. Nikdy nepřebírám odpovědnost za kohokoliv druhého, za jeho zdraví. Tohle je záležitost veskrze individuální a musí každý sám za sebe.“ Ona sama se ke svému životnímu poslání dostala skrze nezáviděníhodnou značně klikatou a místy i velmi bolavou životní cestu, kdy si doslova a do písmene sáhla až na samé dno. Jak tuto etapu vnímá dnes? Jako požehnání… „Musela jsem si tím projít, abych poznala to, co jsem poznat měla. Dnes už je to minulost, za kterou jsem ze srdce poděkovala a odevzdala ji do rukou božích, a tím byla tato kapitola mého života uzavřena, smazána a já se tak mohla zhluboka nadechnout a začít si užívat úžasný pocit vnitřního klidu,“ prozradila nám Mirka. Její bohulibá a 100% požehnaná práce za pomoci Klíče poznání má za sebou neuvěřitelné výsledky! Dá se s ní vyléčit i člověk, nad kterým lékaři pomyslně zlomili hůl? Ano dá! Což může potvrdit i pan Vlado ze Slovenska, kterému lékaři diagnostikovali rakovinu, hodnota PSA byla ve chvíli, kdy se zkontaktoval s paní Mirkou alarmujících 413! Zdravý muž má mít hodnotu 4. Výsledek měsíci se jeho hodnoty snížily na 380 a za další měsíc na 10,9. No a po tři čtvrtě roku intenzivní spolupráce s paní Mirkou byl výsledek PSA 3,95! Práce, která přináší Mirce Bělohradské velkou radost, ale také ji – pochopitelně – po několika hodinách i vyčerpává. „Někdy je to nejen psychicky, ale i fyzicky náročnější, ne, že ne, ale já díky této práci zároveň s klientem harmonizuji a tudíž uzdravuji i sebe sama. Je to prosté, jelikož prostřednictvím mne proudí boží energie nejčistšího světla a lásky, kterou zaměřením svých rukou přeposílám na problematické místo či oblast v těle toho či onoho člověka,“ dodává usměvavá Mirka z vesničky poblíž Českých Budějovic. A co považuje na své práci, tedy správně řečeno na svém životním poslání za nejtěžší? „Nejtěžší je, když nevím, jestli dotyčný dostane takzvaně povolení shůry, jestli mu budu moci pomoci. Je to zvláštní pocit, protože na jednu stranu byste dotyčnému chtěli tak moc pomoci, aby byl zdravý, šťastný, v klidu, v pohodě… na stranu druhou existují zákonitosti, které zkrátka překročit nesmím. Už se mi stalo, že jsem dostala zákaz. Jsou věci, které i kdybychom chtěli sebevíc, nezměníme a nemůžeme ovlivnit.“       

 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ VŽDY TEN NEJVYŠŠÍ!

Díky Klíči poznání, podle toho, jak reaguje její tělo, okamžitě pozná, kde je u dané osoby něco v nepořádku, v nerovnováze, kde je spouštěč daného problému, který se projevil na zdraví dotyčné osoby. Jednoduše řečeno, když je špatně paní Mirce, je něco špatně i v případě klienta. Jak probíhá její práce konkrétně? „Zcela se zklidním, usednu na své místo, před Klíč poznání, naladím se na potřebné energie, samozřejmě požádám o svolení a teprve pak mohu začít pracovat. S dotyčným člověkem musím být ve spojení, abych věděla, jak jeho tělo reaguje, co snáší, jaké prožívá stavy… To všechno jsou pro mne velmi důležité indicie, s nimiž musím pracovat. Je třeba mít okamžitou zpětnou vazbu, čímž si jen potvrzuji, že přesně tak, jak energeticky s dotyčným pracuji, jak jej harmonizuji, je to v daný okamžik správně. A je třeba říct, že nic není samozřejmé, jak se na první pohled může zdát. Jsou zkrátka záležitosti, které, i kdybychom chtěli sebevíc, nezměníme a nemůžeme ovlivnit. Proto také každému říkám, že já sama nikdy nemám poslední slovo. Tuto výsadu má vždy a za všech okolností výlučně jen ten Nejvyšší,“ uzavřela naše setkání paní Mirka Bělohradská, kterou v případě zájmu, můžete kontaktovat prostřednictvím jejího profilu „Mirka Bělohradská“ na Facebooku. A pokud dostane svolení… 

 Text : LN   Fotografie: archiv M. Bělohradské   

Fotogalerie