Vyhlašujeme třetí ročník Ceny Neuron Prima ZOOM o nejlepší vědecké video

Nadační fond Neuron (NF Neuron) i letos ve spolupráci s Prima ZOOM dává prostor široké veřejnosti, aby formou krátkého srozumitelného videa představila konkrétní vědecký výzkum nebo vědeckou optikou vysvětlila obecné fenomény našeho světa. Autor nejlepšího vědeckého videa získá od NF Neuron 100 000 Kč. I věda vypráví příběhy plné faktů a emocí. Internetové servery, které slouží pro sdílení videosouborů, trend audiovize jen podporují. Dávají totiž lidem možnost snadno videa vyhledávat, ale i sdílet. Pro popularizátory vědy je to skvělá cesta, jak oslovit publikum, ke kterému se dříve nedostali. 

 

Cílem soutěže Cena Neuron Prima ZOOM je zábavnou formou vzdělávat, inspirovat a nadchnout pro hledání odpovědí. A nezáleží na tom, zda se jedná o medicínu, chemii nebo archeologii. Jen loni splnilo podmínky soutěže přes 60 soutěžících, kteří v krátkých videích představili různé vědecké obory. Divákům v nich nabídli rozmanitý přístup ke zpracování i osobitý kreativní počin. 

Máme obrovskou radost, že se do soutěže hlásí především mladí lidé. V dnešní době máme k dispozici více informací než kdy dříve, zároveň je stále těžší vybrat a propojit ty, se kterými pak můžeme skutečně pracovat. Tříminutové vědecké video je skutečnou výzvou, a pokud se s ní právě mladá generace dokáže dobře vypořádat, je to důvod k optimismu,“ reaguje Monika Vondráková, ředitelka Nadačního fondu Neuron.

Jsme rádi, že můžeme již třetím rokem zastřešit udílení ceny Neuron Prima ZOOM za nejlepší popularizační vědecké video. Vědu vnímáme jako nedílnou součást našeho života, kontinuálně zlepšující jeho kvalitu. Pro popularizaci vědy můžeme udělat maximum tím, že ji zábavnou formou přiblížíme co největšímu počtu diváků. Protože víme, že forma, kterou je věda přiblížena veřejnosti, se nakonec výrazně podílí na jejím budoucím úspěchu. Těšíme se, že letos opět bude pokračovat trend rostoucího počtu přihlášených videí v soutěži,“ doplňuje Aleš Pýcha, marketingový ředitel FTV Prima.

Do soutěže je možné se přihlásit do 15. 2. 2016 na www.CenaNeuronPrimaZOOM.cz, kde se zájemci dozví více informací. Hlasování veřejnosti bude probíhat v termínu 1.–30. 3. 2016. Porota vybere vítěze v dubnu 2016. Cena Neuron Prima ZOOM a finanční odměna 100 000 Kč bude předána na slavnostním večeru Neuron Science Future dne 18. 5. 2016.

Vítězové předchozích ročníků:

2014 – Tajemná efipia – Petr Juračkaz Katedry ekologie PřF UK představil v krátkém videu fascinující svět pod vodou.

2015 – Vliv stresu na imunitu – Kateřina Traburová a Šimon Štefanidespředstavili v krátkém snímku psychoneuroimunulogii, nový a rychle se rozvíjející vědní obor.

Nadační fond Neuron na podporu vědy 

Nadační fond Neuron na podporu vědy je nezisková organizace, která rozvíjí mecenášství v oblasti vědy a výzkumu v České republice. Z prostředků mecenášů uděluje Neuron Impulsy ve výši 5 000 000 Kč na vědecké projekty v oborech fyzika, chemie, matematika, medicína a společenské vědy.

Špičkovým vědcům uděluje Cenu Neuron za přínos světové vědě, nadějným mladým vědcům pak Cenu Neuron pro mladé vědce spojenou s odměnou 250 000 Kč. Vědce podporujeme nejen finančně, ale pomáháme jim také s komunikací jejich výzkumu vůči veřejnosti.

Novým projektem je Expedice Neuron, která navazuje na slavnou éru výprav českých vědců. Neuron ale nepomáhá pouze zkušeným vědcům s výjimečnými mezinárodními výsledky – vyhledává i malé/mladé vědce, kteří se teprve rozmýšlejí, kam svou vědeckou dráhu namíří. Již třetím rokem také pořádá soutěž o nejlepší vědecké video Cena Neuron Prima ZOOM, ve které dává prostor veřejnosti, aby formou krátkého srozumitelného videa přiblížila nějaký vědecký obor. 

Kontaktní osoba: Lada Brůnová: lada.brunova@nfneuron.cz, +420 739 659 456

Více na www.nfneuron.cz.