Vydejte se na cesty s Prima ZOOM

19. 6. 20.00 – Hamburský přístav

Tohle je příběh o jednom z největších přístavů na světě, o lidech, kteří tady žijí, o jejich myšlenkách a snech. Je to příběh o kupcích a pirátech, vojácích a imigrantech. Celovečerní film Hamburský přístav začíná v roce 1189 a postupně pokračuje až do současnosti. Popisuje vzestup a pád hanzovních měst, přerod ve světový přístav, ke kterému došlo díky objevení Ameriky, i lukrativní časy během průmyslové revoluce. Po druhé světové válce došlo k modernizaci a nakonec se ke slovu dostaly moderní technologie a počítače. Vychutnejte si dramatické rekonstrukce klíčových momentů, zasvěcené rozhovory s odborníky a vzácné archivní materiály. Sledujte hamburský přístav od nezbytné industrializace po nevyhnutelnou digitalizaci.

 

Fotogalerie