VLASY - PROPOJENÍ S DUŠÍ!

Dlouhé vlasy byly vždy symbolem síly a mužnosti, ovšem jejich skutečný význam v souvislosti s lidským životem je mnohem silnější a významnější, než si lidé mohou uvědomit! Proč? Protože tyto skutečnosti nás nikdo ve školách nenaučil a my si je tak pomyslně předáváme dál jakýmkoli způsobem šíření z generace na generaci. A je docela dost dobře možné, že Vás následující řádky natolik překvapí, že už si na svou „hřívu“ nenecháte do smrti sáhnout … Třeba!

Pokud půjdeme k prapůvodu a prapodstatě veškerého dění, pak nám Nejvyšší vlasy, vousy, chlupy či chloupky nenadělil náhodou. No, a když už nás tímto (a pochopitelně je toho mnohonásobně víc!) poctil, měl k tomu důvod. Věděli jste třeba o tom, že přirozený růst vlasů je „zdravější“ než jejich stříhání? Že vlasy jsou zakončením našeho nervového systému a popisují se také jako exteriorizované nervy či nervová zakončení? Že jsou typem vysoce specializovaných hmatových buněk nebo receptorů, jež jsou schopny přenášet množství důležitých informací do našeho mozku, limbického systému a neokortexu? To jsou ale „novinky“, že?! No, jedna věc je to, co nás učí od základních škol po školy vysoké a druhá, dle mého mnohem důležitější věc je holá – reálná skutečnost. Jistě, že nás ve škole, zřejmě, aby se neřeklo, tak „trochu“ zasvětili do skutečnosti, že zde na planetě Zemi žili a stále žijí Indiáni. Ale už nikdo nám neřekl, že Indiáni z řady kmenů například vlasy stříhají dětem pouze v den jejich prvního roku pozemského života a už nikdy více! Proč asi? Vzhledem k tomu, že Indiáni, jako jedni z mála, na této planetě, mimochodem by se také slušelo říct: PŮVODNÍ OBYVATELÉ AMERIKY (s ohledem na nechutné skutečnosti, které ve spojitosti s Indiány a tímto územím následovaly!), žijí v harmonii a souladu s přírodou. Věděli a vědí velmi dobře, že vlasy nejsou jen ozdobou naší hlavy, kterou částečně „chrání“ před chladem, mrazem či přílišným vedrem, ale jsou součástí našeho fyzického těla, z něhož vyrůstají, a velmi zjednodušeně řečeno propojují díky našim tělům naši duši přímo se Zdrojem! Navíc přenášejí neviditelné informace do našeho mozku, jsou součástí celé naší nervové soustavy …atd., atd. Proto se Indiáni nestříhají a jak muži, tak ženy mají dlouhé, husté vlasy, o které se také patřičně starají. Vědí proč! 

PŮVODNÍ VÝZNAM DALECE PŘESAHUJE DNEŠNÍ CHÁPÁNÍ!

Každý vlas roste „rychlostí“ plus minus 1 cm délky za měsíc. Postupem let ovšem vlasy rostou pomaleji, čili se zkracuje fáze tzv. aktivního růstu.  Ta se pohybuje v průměru od tří do pěti let, výjimečně i déle. Každopádně o kvalitě a délce vlasů rozhoduje i řada aspektů, včetně zdravotního stavu a degenerativních změn, individuální starostlivosti a péče o vaši přirozenou „pokrývku“ hlavy.  Pro řadu lidí mají vlasy pouze stylistický význam, díky čemuž si jedinci připadají „mladší“, jiní zcela záměrně „starší“ – vše v přímé návaznosti na jejich délku, barvu, tvar. Nicméně původní význam vlasů daleko přesahuje to, co je většina populace v dnešní době vůbec chápat! V původních kulturách vlasy symbolizovaly nejen fyzickou sílu a mužnost, ale také prodloužení duše. Proto o nás na mnohem hlubších úrovních právě vlasy vypovídají víc, než si vůbec můžeme myslet! Proto také není divu, že se už odpradávna traduje, že každým zkrácením vlasů také ztrácíme kousek sebe sama. Zatímco zapletené vlasy do dlouhých copů vyjadřují spojitost s nekonečnem, volně rozpuštěné vlasy pak symbolizují volné, poklidné plynutí života. Věděli jste, že nejen ženy, ale i muži s dlouhými vlasy mají silnější a spolehlivější intuici, tzv. šestý smysl?!

ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE

Existuje množství variant, jak může člověk vlasy nosit, jak je upravovat. Některé jsou velmi specifické a jsou provázány s nejrozličnějšími rituály, náboženskými obřady, tancem … ad. Tímto se dostáváme k původním Američanům, což byli právě Indiáni. A od nich by se v tomto směru měli všichni učit! Americká armáda totiž v průběhu války odehrávající se ve Vietnamu hledala tzv. talentované mladé stopaře, kteří by se dokázali nepozorovaně pohybovat nepřátelským terénem. Zvláštní jednotky proto vyslaly své specialisty do indiánských rezervací napříč celou Amerikou, v nichž našli dost mladíků, kteří by se jim na výše uvedené skvěle hodili. Tito chlapci pak následně prošli rozličnými rituály spojenými s přijetím do armády, ovšem jejich schopnosti, pro které byli prioritně vybráni se „zčista jasna“ vytratily! Specialisté byli z této skutečnosti patřičně zmateni, a začali pátrat po tom, co se mohlo stát. Odpověď nalezli u některých starších příslušníků z Indiánských kmenů, kteří bez mrknutí oka po popsání potřebného specialistům odpověděli, že jejich původní a pro někoho téměř nadpřirozené schopnosti zmizely v okamžiku, kdy jim „někdo“ ostříhal vlasy na onen klasický armádní sestřih!  Ostatně, pokud se podíváme napříč historií, zjistíme, že všichni velcí válečníci  - od starých Řeků a Římanů přes původní severské až po americké Indiány, včetně Japonců – všichni měli dlouhé a husté vlasy. Samurajové mají dlouhé vlasy jako symbol své cti, pro Vikingy byly typické copánky …

Text: Lubomír Nečas, dipl. um., MBA / Foto a Photos-desing: www.STYLEnew.cz 

 

 

 

 

Fotogalerie