VÍTE NA JAKÉ DNY VOLNA MÁ ZAMĚSTNANEC NÁROK

Český zákoník práce říká, že zaměstnavatel je povinen poskytnout svému zaměstnanci čtyři týdny placené dovolené za jeden kalendářní rok. Velká většina společností je ovšem ke svým zaměstnancům v tomto směru štědřejší a přidává týden dovolené navíc, někdy i více. 

„V rámci balíčku benefitů firma může poskytnout i další volné dny, například v podobě věrnostního volna, zdravotního volna, narozeninového volna – možností je mnoho. Ve všech těchto případech se jedná o nadstandardní placené volno, jehož podmínky čerpání stanoví společnost v kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpisem. Placené volno navíc umožňuje zákoník práce, jelikož se jedná o úpravu ve prospěch zaměstnance,“ říká Dagmar Holíková z personálně poradenské společnosti Hays a níže shrnuje, jaké jsou další případy, kdy má zaměstnanec právo využít další dny volna navíc.

Návštěva lékaře

Pokud máte naplánovanou návštěvu lékařského zařízení ve městě, kde pracujete a bydlíte a nemůžete zařízení navštívit mimo pracovní dobu, zaměstnavatel vám návštěvu lékaře proplatí. Důležité je ale zdůraznit, že byste si měli domlouvat lékaře, který sídlí co nejblíže od vašeho domova a také byste se u něj měli zdržovat jen nezbytně nutnou dobu. Pokud však máte domluvenou návštěvu specialisty mimo město, kde bydlíte, může vám zaměstnavatel proplatit i celý den – opět však platí, že byste si měli vybírat nemocnici či ordinaci co nejblíže vašemu bydlišti. Zároveň, pokud se od lékaře z jiného města vrátíte dříve, měli byste se do práce ještě vrátit. 

Zaměstnavatel je zároveň povinen proplatit vám všechny návštěvy lékaře, které souvisí s výkonem práce. Pokud pravidelně darujete krev, máte také nárok na placené volno, i zde však platí, že byste u lékaře měli strávit jen nezbytně dlouhou dobu. U darování krve se počítá i s dobou na zotavení. Může být tedy proplacen celý pracovní den.

Doprovod k lékaři

Pracovní volno vám bude poskytnuto také k doprovodu rodinného příslušníka (manžel/ky, druha/žky, dítěte, rodiče vašeho či manžela/ky, prarodiče vašeho či manžela/ky) do zdravotnického zařízení na nezbytně nutnou dobu (nejvýše 1 den), byl-li doprovod nezbytný a návštěvu zařízení nebylo možné provést mimo pracovní dobu. Je důležité mít na vědomí, že doprovázet rodinného příslušníka a nárokovat si volný den smí pouze 1 člen rodiny.

Narození dítěte

V případě, že je nutné odvézt svou manželku či partnerku do porodnice, náleží vám placené volno – počítá se jen však na čas nezbytně nutný na převoz do porodnice. Pokud však budete chtít být u porodu, musíte si vzít volno neplacené nebo případně vybrat dovolenou.

Stěhování

Stěhujete se z důvodu nového pracovního místa? V případě, že je vaše přestěhování nutné pro výkon práce a vy se stěhujete v zájmu zaměstnavatele, máte nárok až na dva dny placeného volna, během kterých si můžete zařídit všechny nezbytnosti spojené se stěhováním. Pokud se však stěhujete z vlastní vůle, můžete si také zažádat až o dva dny volna, v tomto případě vám je ale zaměstnavatel neproplatí.

Hledání nového zaměstnání

Jestliže jste byli zaměstnavatelem propuštěni z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce (např. z nadbytečnosti), máte nárok na půl dne placeného volna každý týden k hledání nového pracovního uplatnění.

Svatba

Pokud plánujete v nejbližší době svatbu, není nutné si vybírat dovolenou – od zaměstnavatele máte nárok až na dva dny volna, z čehož jeden den vám zaměstnavatel proplatí a na druhý den si můžete vzít neplacené volno. Pokud tedy máte svatbu například v pátek, můžete si vzít volno na přípravy i ve čtvrtek. Nemusíte se tedy stresovat tím, že budete den před svým velkým dnem muset pracovat a budete se moci plně věnovat přípravám. Nárok na placený den volna mají i rodiče snoubenců. Platí to však i obráceně – v případě, že mají svatbu rodiče, jejich dětem také vzniká nárok na den volna, ovšem neplaceného. 

Pokud však jdete někomu ze svých blízkých za svědka, nárok na náhradní volno vám nevzniká a je třeba využít běžnou dovolenou.

Pohřeb

V případě úmrtí člena nejužší rodiny (manžel/ka, druh/žka, dítě), máte vždy nárok na 2 dny placeného volna a jeden den volna k účasti na pohřbu těchto nejbližších. Dohromady si tedy můžete vybrat 3 dny, které vám zaměstnavatel proplatí. Při úmrtí rodiče nebo sourozence (či švagra, švagrové, nevlastního syna či dcery), máte nárok na 1 den placeného volna.

Pokud však zařizujete pohřeb těchto osob, máte nárok na 1 další den placeného volna, je ovšem třeba doložit potvrzení od příslušných institucí, že jste pohřeb zařizovali. Při úmrtí prarodiče nebo vnuka (i tchýně, tchána či nevlastního vnuka/vnučky), popřípadě jiné blízké osoby, která s vámi sdílela domácnost, náleží placené volno nejvýše na jeden den k účasti na pohřbu, popřípadě na další den, obstaráváte-li pohřeb této osoby. Nárok na placené volno na nezbytně nutnou dobu mají i zaměstnanci, kteří se zúčastní pohřbu svého kolegy a jsou k účasti na pohřbu vyzváni zaměstnavatelem.