VERŠOVÁNÍ ......

NA STARÉM CINTORÝNĚ KDE ČAS SE LOUDÁ VĚČNĚ DLOUZE A LÍNĚ A BŘEČTAN SE VINUL

JSEM S MOJÍ LÁSKOU V JEDNU CHVÍLI V JEDNU BYTOST SPLYNUL.

V MĚSTĚ NEŽIVÝCH JAK BY SE ZDÁLO

VYSVITLO SLUNCE

SNÁŠEL SE DÉŠT

ŽIVÁ VODA NÁS SMÁČELA A JÁ UVIDĚL SVÉHO ANDĚLA

NA STARÉM CINTORÝNĚ KDE VODA ŽIVÁ KANE Z MRAKŮ

KDE BŘEČTAN SE VINE

KDE SLUNCE SVÍTÍ A ANDĚL SE SNÁŠÍ

JSEM S LÁSKOU MOJÍ V JEDNU VTEŘINU PONECHAL DUŠI NAŠI.....NAVŽDY

 

JIRKA GEORGIO POKORNÝ