VELKÝ SOLÁRNÍ ZÁBLESK

Nejenže v pondělí 21. prosince 2020 bude probíhat zimní SLUNOVRAT, vedle něj také vstoupíme do úchvatného VĚKU VODNÁŘE, a navíc začíná nový PLATÓNSKÝ ROK. No a aby toho na nás nebylo málo, právě v tento den přichází i VELKÝ SOLÁRNÍ ZÁBLESK.  

Nemusíte se ničeho děsit, obávat, mít strach. Naopak! Vše, co nám přináší letošní jedenadvacátý prosinec je veskrze pozitivní pro nás pro všechny! Pro celé lidstvo na planetě zemi. Nikdo není dokonalý, ovšem díky „vesmírným událostem,“ které jsou už nějaký ten pátek spuštěné a ve výše uvedený den budou zásadním způsobem kumulovat, se velmi zjednodušeně řečeno k té dokonalosti přiblíží každá lidská duše. No, a záleží pochopitelně pak na ní samotné, samozřejmě v přímé „spolupráci“ s energiemi jejího „ochranného obalu“ – což je fyzické tělo každého jednotlivce, jestli tuto zásadní energetickou „nálož“ unese a bude se moci začít transformovat!

Započne ZLATÁ ÉRA 

Země je permanentně zásobena, chcete-li bombardována vysoce nabitými kosmickými paprsky vyzařujícími z galaktického jádra, které už naši pradávní předkové nazývali Centrální slunce. Nachází se ve středu galaxie Mléčná dráha, v souhvězdí Střelce. Už bylo zmíněno, že tyto energie jsou už jistou dobu aktivovány a je dobré dodat, že se postupně zvyšuje jejich vibrační rozpětí, díky níž celý Kosmos vibruje podstatně vyšší frekvencí než dosud. Říkají vám něco pojmy: Nové nebe a Nová Země? Ne, pak jste zcela určitě slyšeli o tzv. Zlatém věku Vodnáře či velmi zkráceně: Zlaté éře. Na tento zásadní zlom se čeká celá tisíciletí, protože jde o NOVOU ETAPU pro naši planetu, a především pak PRO KAŽDÉHO ČLOVĚKA!

OČ PŮJDE KONKRÉTNĚ?

Předně je třeba zdůraznit, že tuto velmi specifickou, ojedinělou a po několika tisících let zcela mimořádnou událost nejde v sounáležitosti na vnímání, pochopení a reakce člověka globalizovat. Každý člověk je naprostý originál, který je energeticky nastaven a vybaven jinak. Nenajdete NIKDE NA SVĚTĚ dvě zcela autentické a totožné lidské bytosti! Proto také 21. prosinec 2020 bude každý prožívat a cítit jinak – opět, dá se říct: ZCELA ORIGINÁLNĚ. Ti, kteří se o tyto záležitosti zajímají blíže, vědí, že se otevřou KOSMICKÉ DVEŘE, chcete-li KOSMICKÉ BRÁNY a v intenzitě, které jsme schopni tzv. unést a vstřebat, začne k nám proudit Světlo. Boží světlo. Souvztažná energie té vůbec nejsilnější a zároveň nejčistší energie vůbec – VŠUDYPŘÍTOMNÉ a VŠEOBJÍMAJÍCÍ LÁSKY! Z hlediska fyzikálního se exploze těchto energií, VYSOCEFREKVENČNÍCH KOSMICKÝCH PAPRSKŮ dá změřit za pomoci tzv. Schumannovy rezonance. Mělo by se jednat o vibrace v rozsahu 40 až 100 hertzů, což je rozsah způsobující nadlidský stav vědomí. Ruští vědci dávno prokázali, že paprsek gama světla může měnit DNA živé bytosti, a dokonce do osmačtyřiceti hodin přeměnit embryo jednoho druhu na druh zcela jiný. Což logicky dokladuje fakt, že energie, které k nám už proudí – velmi zjednodušeně řečeno! – harmonizují, nastavují „pošramocenou“, „zašpiněnou“ DNA tak, aby byla „co nejčistší“. Stejně jako tomu bylo při zrození každého z nás! Ve spojitosti se vším výše uvedeným se často přetřásá: PŘECHOD DO JINÉ DIMENZE, což je svým způsobem pravda, ale je zapotřebí si uvědomit jednu PODSTATNOU VĚC! Dimenze není fyzické místo, nýbrž STAV BYTÍ nebo VĚDOMÍ, které se projevuje jako vnímaná realita! UŽ ROZUMÍTE?   

ÚKAZ, KTERÝ ZAČNE OTEVÍRAT OČI I DUŠE!

Z období Lemurie, které se formovalo a trvalo 70 000 let, se traduje, že centrální slunce v průběhu zmíněného Zlatého věku způsobilo, že planeta fungovala v nejvyšších dimenzích. Proto Lemuřané dosáhli stavu Osvíceného vědomí. VĚDĚLI! Nikdo jim nemusel nic říkat. Zkrátka VĚDĚLI, co se odehrává, jak se odehrává, proč se odehrává … Souvisí to pochopitelně i se schopnostmi, kterými tyto veskrze mistrovské bytosti disponovali! Patří sem: Nesmrtelnost, Cestování v čase – napříč časoprostorem, Teleportace … atd. V období Lemurie jsme byli velmi šťastni, téměř bez jakýchkoli problémů. Z té doby se definuje, že CENTRÁLNÍ SLUNCE čili GALAKTICKÉ JÁDRO je jediným zdrojem všech „nadpřirozených“ schopností a také zdrojem celého života, veškeré hmoty i veškeré evoluce v tomto vesmíru.  Není to fantastické?  Tohle ostatně věděl i Nikola Tesla (pro zajímavost, víte, že měl slovanské kořeny?!) a chtěl, aby veškeré energie, které mohou lidé využívat, byly využívány, nikoli zneužívány. Řada jeho výzkumných poznatků a zjištění ovšem dosud nespatřila světlo světa. Ale s ohledem na současný stav a běh věcí, je jen otázkou času, kdy se o nich dozvíme. A nejen to! Začneme je i využívat. Všichni. Bez rozdílu. Bez nadvlády. Bez diktátu kohokoli. Bez sebemenšího omezování. Bez vyčleňování a nadřazování. Beze strachu. PRÁVĚ I PROTO DĚKUJME BOHU, ŽE K NÁM V TAKOVÉ INTENZITĚ ZAČAL POUŠET VYSOKOFREKVENČNÍ ENERGIE BOŽÍHO SVĚTLA!

 

LN, 191220, Foto: archiv STYLEnew.cz, Auf-layout: www.STYLEnew.cz 

 

Fotogalerie