VELKÁ ŠANCE PRO POVÝŠENÍ LIDSTVÍ!

V pátek 21. prosince nastává zimní Slunovrat, následující den přichází na řadu poslední úplněk tohoto roku ve znamení Raka, poté nám "Nebe" dává pomyslný den volna, abychom se připravili na oslavy narození Ježíška... Každopádně tyto dny budou pro spoustu lidí velkou zkouškou! Obstojíte v ní i Vy? 

Zimní slunovrat, tedy začátek astrologické zimy přichází v den, kdy Slunce nad obzorem učiní při pohledu z naší, tedy severní polokoule svůj nejnižší oblouk a proto se také jedná o nejkratší den z celého kalendářního roku. Znáte původní význam tohoto dne? Slavilo se narození Slunce! Jedná se o den odevzdání se. Usebrání. Zklidnění. Povýšení lidství. Okamžik posvěcení a uvědomění si, že my lidé máme v sobě neoddělitelný a zároveň zcela úžasný a jedinečný božský rozměr! Proto se každá lidská bytost při pohledu na oblohu plnou hvězd cítí radostně. V bezpečí. Božsky… Není to jen tak, protože právě pohled na nebe třpytící se hvězdami nám má připomínat náš skutečný (vesmírný, kosmický, hvězdný, chcete-li božský) původ. Právě v těchto okamžicích jakoby pomyslně náš mozek přepínal na zcela jiný – podstatně krásnější a zároveň přirozenější – „program,“ kdy se nás přestanou dotýkat běžné reálie našeho pozemského života a my si uvědomujeme, že jsme součástí něčeho podstatně většího. Uvědomujeme si, i když jen na malou chvíli, že jsme „tady“ jen krátce, protože náš skutečný domov je právě někde tam hodně daleko a nahoře…  Zároveň jsme ale stále jeho nedílnou součástí. Tohle je obrovská výsada zimního slunovratu, který nám umožňuje o to více uvědomit si rovnováhu, kterou bychom měli udržovat a také si ji střežit a hlídat. Jak? Sami v sobě! Ve středu naší hrudi (uvnitř každého z nás!) se nalézá energetický bod, který můžeme označovat jako „světlo,“ nebo „hvězda“. Právě v tomto bodu jsme všichni zcela dokonalí, úplní, celiství, božští! Nemusíme se stávat něčím nebo někým jiným, nemusíme na tomto jakkoli „pracovat,“ tohle energetické propojení s Nejvyšším v nás zkrátka je, z některých vyzařuje, v jiných spí. Probuďte ho! Uvědomte si, že tuto vzácnost, z níž vzešel každý z nás, a která je nesmrtelná a nekonečná zároveň, je třeba si hýčkat, milovat ji, protože jedině tak vzdáváme holt našemu Stvořiteli, který jej vnímá jako poděkování. A to si, ruku na srdce, opravdu zaslouží. Nebo si myslíte něco jiného? Nehledě na to, že betlémská hvězda vyobrazovaná nad Betlémem, kde se narodil Syn Boží, je připomínkou právě této „hvězdy,“ či Světla v nás.   

Ihned za slunovratem nás v sobotu 22. prosince „poctí“ svou návštěvou poslední a silně transformační úplněk letošního roku. Úplněk ve znamení Raka. Zde je dobré podotknout, že zmíněný zimní slunovrat je z astrologického hlediska okamžikem, kdy Slunce dosáhne nejsevernějšího bodu své pomyslné dráhy na takzvaném obratníku Raka! A s tím souvisí další silné emoce, které se v nás budou kumulovat. Energie, které nás řídí shůry, působí velmi silnou transformační energií, zcela jednoduše řečeno přechodovou energií k již zmíněnému uvědomění si! Je třeba, abychom se nenechávali vtahovat do životů druhých jedinců, protože spousta těch, kteří si neví rady sama se sebou, si bude hrát na „oběti,“ vyžadovat od druhých účast a projevy lítosti, aby nejen získali pozornost druhých, ale také nějaký ten profit! Držte se sami sebe, rozhodujte se srdcem a tím, co Vám v daný moment „řekne“ Vaše intuice. Řada lidí bude propadat melancholii, sebelítosti, podstatně se zvýší užívání antidepresiv… atd. – ovšem tohle všechno je VŽDY a JEN vůle a rozhodnutí té či oné lidské bytosti, tohle nesouvisí s Vámi! Pokud se necháte nahlodat, vězte, že do jistého melancholického módu upadnete také a to těžší bude se z něj dostat.

Pokud chcete prožít tyto mimořádné a energeticky silné dny završené pondělním Štědrým dnem v klidu, míru, pohodě, lásce a radosti: RADUJTE SE, DĚKUJTE ZA KAŽDÉ NOVÉ RÁNO, v pátek můžete ihned ráno po probuzení PODĚKOVAT SLUNCI, v sobotu OBEJMĚTE TY, KTERÉ MILUJETE, KTERÉ MÁTE OPRAVDU RÁDI a jako bonus jim to řekněte! V neděli můžete sledovat pohádky, vracet se do dětství, které je taktéž Vaší nedílnou součástí, nebo rozprávět sami se sebou při zapalování POSLEDNÍ SVÍCE NA ADVENTNÍM VĚNCI. No a v pondělí pojďme OSLAVOVAT narození Ježíška A RADOVAT SE Z RADOSTI DRUHÝCH, kterou dozajista uvidíme v jejich očích ve chvíli, kdy společně zasednete ke štědrovečernímu stolu, nebo v okamžiku, kdy si rozbalí dárek, který byl věnován pouze a jen z čisté lásky! 

 

Text a foto: STYLEnew.cz, FB: New-STYLEnew.cz / 2018