VELIKONOCE 2021

Výjimečnost letošních svátků velikonočních spočívá nejen v netradičním oslavování jejich původu, který by měl zůstat zachován pro další a další generace, ale také v posílení skutečnosti, která je v tuto chvíli už neměnná! Mělo by přijít ještě větší PROBUZENÍ, aby vše, co se (nejen u nás) momentálně odehrává, jednou pro vždy zmizelo. Chápete význam dne VZKŘÍŠENÍ (letos: neděle 4. dubna) a dne následujícího, jež je označován jako Velikonoční pondělí?  

Máme za sebou Modré pondělí, Šedivé úterý i Škaredou středu, po Zeleném čtvrtku, který má velmi pozitivní význam a ti, jež v tento den v radosti a s pokorou načali cokoli nového nebo se sami v sobě pustili do změny ve svém uvědomění, protože se zkrátka rozhodli, že „takto dál už ne!“, udělali pro sebe mnohem víc, než si v tuto chvíli vůbec uvědomují a patří jim velká gratulace! Po Zeleném čtvrtku jsme vstoupili do Velkého pátku, kdy se podle tradic otevírají hory a jeskyně s poklady (Některé se opravdu otevřeli, byť lidským přičiněním a v nich uvězněné poklady byly vyneseny na světlo boží! Určitě se o nich v pravý čas dovíme …), následovala Bílá sobota a z ní jsme přešli do Velikonoční neděle, což je den VZKŘÍŠENÍ…  

 

… LIDÉ DOSTÁVAJÍ VELKOU ŠANCI!

Pokud se na letošní Velikonoční neděli podíváme z numerologického hlediska čili sečteme všechna čísla: 4 + 4 + 2 + 0 + 2 + 1 dostaneme se k výsledku: 4.V tomto čísle je velmi zjednodušeně řečeno, pro pochopení i těch, kteří se numerologií nezaobírají, zastoupena ucelenost a energetický potencionál vzájemného propojení se, což můžeme demonstrovat například vzájemným propojením všech čtyř světových stran. Čili energetické působení na nás – dokončení cyklu uzavření a propojení se na zdroj všeho a všech. Lidé v tento den dostávají velkou šanci konečně pochopit sebe sama, že nic se neděje náhodou, otevřít oči a bez nutnosti jakýchkoli vědeckých tabulek, bádání apod. konečně si uvědomit, že jsou součástí celku vycházejícího z jediného zdroje – od Nejvyššího. V tuto chvíli je bohužel ještě řada lidí ve stavu vnitřního spánku. Jakéhosi duchovního zaseknutí a dostává velkou šanci, aby tohle napravili. A pozor: Nehovořím o žádném náboženství, příklonu k tomu či onomu vyznání, protože to s tím absolutně nesouvisí, protože se jedná o záležitosti „vytvořené“ lidmi, nikoli Nejvyšším, což je zásadní rozdíl! Duchovní a tělesná schránka každého člověka by měla být v harmonii, jelikož je neoddělitelná! Ovšem duchovní síla každého z nás má zcela totožnou intenzitu pouze ve dvou okamžicích naší pozemské cesty a těmi jsou: NAROZENÍ a ODCHOD Z POZEMSKÉ ÚROVNĚ. V ostatních letech naší pozemské pouti je duchovní síla odvislá od toho, jak k ní přistupujeme.   V kontextu křesťanství a významu tohoto dne, Velikonoční neděle, jež je označován jako VZKŘÍŠENÍ, je nám dáváno najevo, že se nejedná jen o vzkříšení Ježíše Krista, což je doklad dávné historie, ale vzkříšení nás samotných. Z dosavadní nevědomosti, z dosavadních prožitých událostí – jež by se měly stát jednou provždy minulostí. V případě, že jedinec tohle pochopí a spojí si skutečnou významovou hodnotu toho „CO?!“ nám – lidem chtěl Nejvyšší prostřednictvím Ježíše Krista sdělit se sebou samotným, svým vlastním životem – o kterém za každé okolnosti rozhoduje vždy a jen on sám, dostává se do fáze tzv. PROBUZENÍ –

KAŽDÉ PROBUZENÍ ZAČÍNÁ OTEVŘENÍM OČÍ!

Velikonoční pondělí má ve své symbolice kontext se slovem PROBUZENÍ! Dle čistě mého osobního soudu není potřeba jakkoli rozebírat historické hodnoty tohoto dne, proč a za jakým účelem vznikl, proč je pro křesťany, ale i spoustu dalších lidí, kteří tvrdí, že nejsou věřící, důležitý, s dovolením se budu věnovat onomu kontextu, který do právě prožívající doby nás všech zapadá mnohem více než kdykoli jindy. Nechci nijak dehonestovat události let minulých v přímém propojení na oslavy či dny Velikonoc, protože VŽDY a za jakýchkoli podmínek či prožitých událostí v letech minulých, se v danou chvíli nejednalo o náhodu. NÁHODY NEEXISTUJÍ! Ostatně zde se patří připomenout (v kontextu na události související s odchody na onen svět těch, u kterých s tím téměř nikdo nepočítal!), že ŽÁDNÁ NEHODA NENÍ NÁHODA! Čili absolutně všechno má nějaký svůj důvod a účel. Tak tomu vždy bylo, je, a tak to i zůstane, protože tyto nepsané zákony platí od okamžiku tzv. velkého třesku. A nyní se tedy dostávám k tomu podstatnému – letošnímu Velikonočnímu pondělí. Tento den završuje období velmi podstatných svátků spojených s Ježíšem Kristem. Má to být den velké radosti a oslavování skutečnosti, že „vstal z mrtvých“, tedy nezemřel! Zda to přesně takto bylo, jak je nám léta předkládáno, není v tuto chvíli až tak podstatné, protože snad žádný alespoň minimálně inteligentní člověk si nemůže myslet, že lidský zásah do čehokoli je zcela dokonalý a neomylný! Nebyl, není a nebude. Proto je třeba si uvědomit pár velmi podstatných indicií, které bychom rozhodně neměli obcházet. Význam slova probuzení značí stav, kdy se cokoli živé po jisté době dostává energeticky opět do fáze plného vědomí, velmi zjednodušeně řečeno: „opět“ se nadechne s plným vědomím, organismus se začíná rozebíhat na plné obrátky, otevíráme oči a po časovém úseku, kdy jsme „viděli jen tmu“ nebo na ni byli odkázáni, „opět“ vidíme SVĚTLO! Navíc právě letošní Velikonoční pondělí má z hlediska numerologie energetickou sílu čísla 5! A nyní dobrý pozor, co to značí v propojení energií významu tohoto dne čili s probuzením? Jaké by mělo být? -   

POSELSTVÍ TĚCHTO DNŮ

Zatímco „čtyřka“ touží po stabilitě a klidu – což je v duchovní oblasti a duchovní rovině našich jemnohmotných těl a duší zcela IDEÁLNÍ, číslo pět je nevyzpytatelné! Touží po změně a permanentním pohybu. Jako by pomyslně za sebou pětka pálila mosty – čili odhazovala minulost a s velkou vášní, radostí a uvedenou rychlostí se vrhla do zcela nového. PODSTATOU ČÍSLA PĚT JE PROMĚNA A TRANSFORMACE. Bože, tohle je úžasné v kontextu těchto dnů a událostí nejen u nás, ale celosvětově. A na závěr dodám, že se mi chce pořádně nahlas křičet: UŽ JSTE, PROSÍM, OTEVŘELI OČI? JEŠTĚ NE? UDĚLEJTE TO! Samozřejmě především a prioritně sami pro sebe, čímž následně a automaticky rozšíříte intenzitu energie všudypřítomné, léčivé a nezničitelné Lásky, která vždy byla, je a bude silnější než i ta vůbec nejsilnější negativní energie, jež si dokážeme představit. Každý je pánem svého života, nikdo jiný to za vás nemůže udělat a neudělá. Ale, věřte mi, že NASTAL TEN NEJVYŠŠÍ ČAS!

 

 

Text: Lubomír Nečas, 210404, Foto/Auf-design photo: STYLEnew.cz, FB: Nebeská poselství, FB: Čistá láska, www. STYLEnew.cz  

 

Fotogalerie