Užívejte si světa s Prima ZOOM

Budeme cestovat, zažijete historii na vlastní kůži, budeme vás varovat před nebezpečím a čeká vás spousta dalších zajímavostí. Na Prima ZOOM si vždycky vyberete.

18. 7. 20.00 – Velké vlakové putování IV (Ze Sofie do Istanbulu)

Z bulharské Sofie do tureckého Istanbulu. Z rakouské Vídně do italského Terstu. Nechybí ani Athény, Barcelona, Hannover nebo Mallorca. Michael Portillo vybírá další vlakové spoje napříč celou Evropou a vyzbrojen historickým Bradshawovým průvodcem z roku 1913 podniká nová romantická dobrodružná putování. Jeho cesta vede přes první železnici vystavěnou gigantickým rakousko-uherským impériem skrz nejdelší alpský tunel, až na pobřeží Středozemního moře a pak zase zpátky odbočkou k italskému jezeru Garda. A nejen to! Zastavuje se ve významných, okouzlujících městech i malebných vesničkách a zažívá Evropu tak, jak ji vnímali první turisté počátku 20. století, než ji světová válka navždy změnila.  

19. 7. 21.00 – Hirošima: Den, kdy shodili bombu

6. srpna 2015 uběhlo 70 let od chvíle, kdy první atomová bomba dopadla na Hirošimu. Okamžitě se vypařilo až 80 tisíc lidí. Tato událost změnila směr světových dějin. Dokumentární film Hirošima: Den, kdy shodili bombu odvážně vypráví kompletní příběh tohoto klíčového okamžiku a využívá k tomu archivní záběry i výpovědi lidí, kteří byli u toho. Podívejte se, jak probíhal závod s časem a nacisty, a zjistěte, proč musely desetitisíce lidí zemřít, aby stovky tisíc přežily. Nechybí ani rozhovor s Theodorem „Dutchem“ Van Kirkem, jediným žijícím členem posádky letadla Enola Gay, které bombu shodilo.

20. 7. 21.00 – Masový zánik druhů

Nejméně pětkrát visel život na Zemi na vlásku, když vyhynuli všichni velcí i malí tvorové. V dokumentárním snímku Masový zánik druhů se dozvíte odpovědi na všechny otázky, které se týkají těchto kataklyzmatických událostí: k čemu vlastně došlo a jak to proběhlo? A co je stejně zajímavé, jak vůbec dokážeme rozluštit tyto záhady, když se to stalo před mnoha milióny let? Dozvíte se o zcela nových průlomových objevech z předních linií vědy. Zjistíte, jak masivní vulkanické erupce způsobily největší masový zánik druhů všech dob. A společně odhalíme, co nám takovéto lekce z minulosti mohou prozradit o dnešním světě. Ocitli jsme se na prahu šestého masového zániku druhů?

20. 7. 22.00 – Zkáza plošiny Piper Alpha

V červenci 1988 došlo v Severním moři na vrtné plošině Piper Alpha k tragické události, která se stala nejhorší a nejvražednější ropnou katastrofou mimo pevninu. Zahynulo 167 lidí. Přežilo pouze 61 šťastlivců. Dojemné výpovědi, archivní záběry a dramatické rekonstrukce v dokumentárním filmu Zkáza plošiny Piper Alpha odhalují, jak se přeživším navzdory vší pravděpodobnosti podařilo uniknout peklu v plamenech. Dokonce i těm, kteří museli skočit z padesátimetrové přistávací plošiny pro vrtulník do rozbouřeného moře.

21. 7. 21.00 – Vzdušné souboje: Kdo s koho (F-86 Sabre versus MIG-15)

Nahlédněte do světa leteckých bojových strojů a prožijte napínavé letecké boje historie. Od okamžiku, kdy se první letadlo udrželo ve vzduchu, začalo strmě stoupat také nové technické odvětví – letectví. S vývojem lepších strojů se zlepšovaly i schopnosti jejich statečných pilotů. Seriál vezme diváky do království na nebesích, kam dříve mohli jenom vyvolení. Uvidíme rychlý rozvoj leteckého inženýrství. Poznáme slabé i silné stránky okřídlených strojů. Budeme moci porovnat jednotlivé střety letounů soupeřících velmocí. Setkáme se s pilotními esy, která se díky svému umění zapsala do letecké historie. A ještě mnohem víc!

21. 7. 22.00 – Vlci v Černobylu

Co se stane s přírodou po jaderné havárii? A jak se její divocí obyvatelé vypořádají se světem, který zdědili po uprchlých lidech? Výbuch atomové elektrárny v Černobylu v roce 1986 po sobě zanechal kilometry území radioaktivních trosek. Obyvatelé nejvíce postižených oblastí byli z příkazu vlády evakuováni a přesídleni jinam. Území nikoho nechtěně stvořené člověkem zůstalo ponecháno svému osudu. Lesy, mokřady, pole a řeky si během následujících 25 let vzaly zemi zpět a zvrátily následky několika staletí lidské činnosti. Ze zakázané „mrtvé“ zóny se kupodivu stal post-nukleární ráj hustě zabydlený bobry, zubry, koni, ptáky nebo sokoly. A tomu všemu vládnou radioaktivní vlci.

21. 7. 23.00 – 24 hodin v divočině (1. díl)

Podívejte se na to, jak probíhá 24 hodin v divočině. Uvidíte jeden den ze života nejzajímavějších zvířat. V africké savaně svádí býložravci a masožravci tuhé boje o přežití. Na jednom z nejsušších míst na Zemi v čilské Atacamě zase žijí podivní hlodavci a velké kočky. 24 hodin v divočině je dokumentární seriál, který zachycuje kompletní cyklus světla a tmy na různých místech světa i to, jak se během tohoto období chovají různé zvířecí druhy.

22. 7. 21.00 – Komu patří oceány?

Komu patří oceány? Jsou dědictvím celého lidstva. Jenže to by se mohlo brzy změnit. Pobřežní státy si už teď nárokují rozsáhlé oblasti na moři. Zatím jde asi o 10 procent a vše je naprosto legální. Ale to je teprve začátek. Právě tyto země zaměstnávají geology, kteří mají potvrdit jejich nároky. Fantastický vědecký závod už dávno začal. Dokumentární film Komu patří oceány? je ve skutečnosti kriminálním thrillerem s malou skupinkou geologů v hlavní roli, díky kterým odhalíme pozadí celosvětového boje o teritoria.

23. 7. 20.00 – David Attenborough: Život savců (Vítězný návrh)

David Attenborough nás seznámí s nejrozmanitější skupinou živočichů na naší planetě od nejmenšího pěticentimetrového rejska po největšího plejtváka obrovského; od nejpomalejšího lenochoda po nejhbitějšího geparda; od nejškaredějšího rypouše lysého po nejpůvabnější lidské děťátko. Vychutnejte si příběh 40 tisíc druhů, které přežily dinosaury a rozšířily se i do nejvzdálenějších koutů Země. Díky tomu, že mají k dispozici huňatou teplou kožešinu na ochranu před zimou a že se jejich mladí vyvíjí v bezpečí chráněni matčiným vlastním tělem, se jim podařilo kolonizovat každý suchý i mokrý, teplý i chladný kousek naší planety.    

23. 7. 22.00 – Římské impérium: Nebezpečí na hranicích

Před dvěma tisíci lety pokrývaly téměř celou Evropu silně opevněné hranice. Dobře vyzbrojené válečné lodě uzavíraly ústí řek Dunaj a Rýn. Dřevěné palisády, hliněné valy, vyhloubené příkopy a čtyřmetrové zdi střežené pevnostmi běžely napříč celou Germánií a oddělovaly Římskou říši od divokých barbarských nájezdníků. Opevnění se táhlo od severní Británie až k Černému moři. Čeho se obávali mocní Římané?  

24. 7. 20.00 – Přežít v divočině (Ledová odysea)

Bez jídla. Bez přístřeší. Dokonce i bez nože. Jenom s jasným cílem zůstat naživu! Učitel vědeckých oborů Phill Breslin se rozhodl přežít v australské divočině vyzbrojený pouze starověkým věděním a mozkem, se kterým se narodil. Phil má rád přírodu a nedovede si představit nic lepšího než žít z toho, co mu poskytne. Jenže dokáže tenhle týpek se závislostí na dobrodružství vydržet na nejextrémnějších místech Austrálie a Nového Zélandu s ničím kromě trička, které má na sobě?

24. 7. 22.00 – Strážci atomu

Je dobře známo, že lidé mají problém představit si příliš vysoká čísla. Někdy to má své výhody. Právě teď je na světě 27 tisíc jaderných hlavic. Všechny jsou připravené k použití. Vysoce radioaktivní materiál je „rozprášený“ v tisících firem, výzkumných institucích, sklepech a stodolách po celém světě. Černý trh netušené velikosti je navíc od 90. let na vzestupu. Obchoduje se s radioaktivním materiálem různých druhů. Tato děsivá představa je pro stále více specializovaných fyziků, inženýrů chemiků a geologů každodenní realitou. Tito jaderní inspektoři musí lokalizovat a zajistit velké množství nebezpečných látek. Jsou to naši Strážci atomu.

 

 

 

 

Fotogalerie