ÚŽASNÝ LÉK PRO DUŠI!

PŘIJÍMÁNÍ JE PRO NĚKOHO ZCELA AUTOMATICKÝ PROCES, PŘI NĚMŽ TEN, KDO JE OBDAROVÁVÁN TŘEBA VŮBEC NEPŘEMÝŠLÍ NAD SKUTEČNÝMI DOPADY PRO SVÉ VNITŘNÍ JÁ, ZVLÁŠTĚ PAK ČINÍ-LI TAK ZCELA VĚDOMĚ JEN PRO SVŮJ PROSPĚCH. PŘIJÍMAT PRO SVŮJ VLASTNÍ PROSPĚCH JE ZCELA V POŘÁDKU, OVŠEM JE TŘEBA PODOTKNOUT, ŽE BY SE MĚLO JEDNAT O PŘIJÍMÁNÍ PRO MÉ VNITŘNÍ JÁ, PRO MÉ VNITŘNÍ DÍTĚ, PRO MOU DUŠI ... V TAKOVÝCH MOMENTECH SE DUŠE DOSLOVA TETELÍ BLAHEM, PROTOŽE ZAŽÍVÁ - V PŘENESENÉM SLOVA SMYSLU - RADOSTNÉ POHLAZENÍ! A V OKAMŽIKU, KDY ČLOVĚK POCHOPÍ, OVŠEM OPRAVDU A V HLOUBI SVÉ DUŠE, SVŮJ VÝZNAM BYTÍ, ČILI SE PŘIJME PŘESNĚ TAKOVÝ JAKÝ JE A BEZ OHLEDU NA DRUHÉ - PROSTOUPÍ JÍM DOSLOVA KOUZELNÁ SÍLA "PŘIJÍMÁNÍ", JEŽ AUTOMATICKY SPUSTÍ DALŠÍ VESKRZE PŘÍVĚTIVÉ, DUCHOVNĚ HODNOTNÉ A RADOSTNÉ PROCESY JAK V NAŠICH EMOČNÍCH, TAK FYZICKÝCH TĚLECH! PŘIJMĚTE SE PROTO PŘESNĚ TAKOVÍ, JACÍ V TOMTO OKAMŽIKU (protože nic jiného, než TADY a TEĎ neexistuje!) JSTE ...

* PŘIJÍMÁM SE TAKOVÁ/TAKOVÝ, JAKÝ JSEM 

* PŘIJÍMÁM SVÉ SILNÉ I SLABÉ STRÁNKY 

* PŘIJÍMÁM FAKT, ŽE ZMĚNIT MOHU JEDINĚ SAMA/SÁM SEBE, NIKOHO JINÉHO 

* PŘIJÍMÁM A JSEM VDĚČNÝ ZA TO, ŽE JSEM TADY A TEĎ, ABYCH SE STAL/A LEPŠÍ

* PŘIJÍMÁM KAŽDOU SITUACI JAKO POŽEHNÁNÍ A DALŠÍ "UČEBNÍ" LEKCI 

* PŘIJÍMÁM, ŽE MÁM PRÁVO DĚLAT CHYBY A MÁM PRÁVO NA DALŠÍ MOŽNOSTI, ABYCH TYTO CHYBY NAPRAVIL/A A POUČIL/A SE Z NICH 

* PŘIJÍMÁM SKUTEČNOST, ŽE VŠE KOLEM MNE JE DOKONALÉ A CELISTVÉ

* PŘIJÍMÁM, ŽE VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM! 

 * PŘIJÍMAT JE LÁSKA

 

Text: Lubomír Nečas, dipl. um., MBA  Foto: archiv www.STYLEnew.cz