ÚPLNĚK S JAHODOVOU VŮNÍ A ZATMĚNÍ

Jako při každém úplňku, i při tomto červnovém s přívlastkem „jahodový“ dojde k úkazům, které nikdo z nás nemůže ovlivnit. Nicméně to, co ovlivnit můžeme, je v těchto případech velmi podstatné a v případě tohoto úplňku procházejícího znamením Střelce zvlášť!

Než se pustím do detailnějšího „průzkumu“ vlivu jahodového úplňku na nás, tedy nedokonalé živoucí bytosti procházející (každý zcela svébytnou) pozemskou cestou, bylo by dobré zmínit, že nebývá časté, aby v jednom měsíci probíhala dvě zatmění. Tím spíše pak, když jedno připadá právě na úplněk čili je provázané s Lunou, tedy Měsícem, a další propojené se Sluncem! Tento fakt značí, že jak čistě mužský, tak ten ženský princip budou procházet velkou zkouškou propojenou na vnitřní transformaci. Naprosto bez rozdílu se dotknou každého! Individuální procesy jistých změn a uvědomění si své vlastní podstaty a vnitřní síly budou probíhat v našich nitrech a budou „pracovat“ jak s vnitřní ženou, tak vnitřním mužem – čili energiemi, které taktéž v sobě nosí každý člověk – bez rozdílu na fyzické pohlaví, které s tímto nemá vůbec nic společného. A jak by také mohlo mít, když procesy odehrávající se mezi nebem a zemí jsou přímo napojené na lidskou duši, která od prvotního třesku vždy byla, je a nadále zůstane bezpohlavní, ovšem energeticky zcela vyrovnaně zastoupena mužským i ženským energetickým potencionálem.

ODKAZ MOUDRÝCH INDIÁNŮ  

Budu se opakovat, když řeknu, že NIC NENÍ NÁHODA! Ovšem na druhou stranu připomínám, že opakování je matkou moudrosti. Přívlastek „jahodový“, jež je červnovému úplňku přisouzen, je opravdu spojen s jahodami a jejich barvou. Označení vychází ze starých indiánských tradic, kdy právě doba červnového úplňku indiánům signalizovala, že nastává čas sběru tohoto ovoce. A měsíc by měl být v rámci tohoto nebeského úkazu v narůžovělé barvě. 

ÚŽASNÁ NUMEROLOGICKÁ KOMBINACE

Při pohledu na datum a čas, kdy úplněk bude ve své největší intenzitě, se v člověku, který se zajímá o numerologii, rozprostře klid a radost. A to je podstatné! Ano, úplněk ve Střelci signalizuje nejrozličnější emoční výbuchy nálad, hysterii, naštvanost až agresivitu, ovšem na druhou stranu je fajn zmínit, že VŽDY a za každé okolnosti MÁ KAŽDÝ MOŽNOST VOLBY! Celý svět prochází duchovní transformací, mnohým se otevírají „světy nedozírných možností a schopností“, ale – bohužel – stále je ještě spousta těch, kteří si s vírou příliš nerozumí. Zda vůbec! Je to každé osobní věc, nicméně ti z vás, kteří jsou v duchovní úrovni podstatně dál, dobře víte, že je naprosto zbytečné se nechat vtahovat do problémů, či problematických situací, které přímo s vaší osobou nemají vůbec nic společného! A totéž bych doporučoval aplikovat každému právě v průběhu dnešního (5. 6. 2020) dne. Jedná se o zkoušku „shůry“ a je opět na vás, jak v ní obstojíte. Nic víc, nic míň! Proto zůstaňte v klidu, nejlépe „jen“ coby pozorovatelé a za každé okolnosti si svůj klid zachovejte a nenechte vzít. Nikým a ničím! V případě některých jedinců budou totiž emoční výbuchy velmi silné, což vám na první dobrou zcela zřetelně napoví, že „tento“ jedinec to má sám se sebou velmi těžké a měl by na sobě ještě hodně zapracovat. Především pak „nedělit“ se s druhými o svůj hněv, zášť, naštvanost, závist, alibismus, nechtěné pochopení sebe sama v tom prazákladním významu. Pokud se dobře podíváte na úplňkové datum (uvedené výše v závorce) a čas 21:12 hod., veškerá čísla jsou navýsost úžasná! Tím spíše, když den a měsíc sečtete, čímž se dostanete ke dvěma jedničkám. A nyní si získanou číslici 11 dosaďte k číslům zbylým a nuly můžete vypustit! Dostanete 11 22 a 21 12, vše je zdvojené. Vidíte to! Co tato číselná kombinace znamená?

ZDVOJENÉ ANDĚLSKÉ ZNAMENÍ! 

Časový údaj 21:12 podle andělských vzkazů a významů „říká“: ODHOĎ VEŠKERÉ OBAVY A ZNOVU SE ZAČNI PLNĚ SOUSTŘEDIT NA SVÉ CÍLE! MÁTE V SOBĚ DOSTATEK SÍLY A SCHOPNOSTÍ, ABYSTE USPĚLI. NIC VÁS NEMŮŽE ZLOMIT, POKUD BUDETE POZORNĚ NASLOUCHAT SVÉ INTUICI, SVÉMU VNITŘNÍMU JÁ. ZŮSTAŇTE PROTO ZCELA V KLIDU, VNITŘNĚ VYROVNANÍ A S POKOROU ODHODLANÍ POMALE DOJÍT K VYTOUŽENÉMU CÍLI. ZVLÁDNETE TO! Navíc, tato číselná kombinace je propojena s andělem Mehielem, který lidem dodává sílu ve chvílích, kdy ji vážně potřebují, pomáhat obnovovat ztracenou energii, opět se zcela čistou hlavou - i když je toho na vás „právě“ trochu moc, dostát svým závazkům, nezmýlit se v úsudku a tím spíše dokončit započatou cestu k tomu, co si přejete.

Tak, co vy na to? Není to skvělé? Zvlášť, když si uvědomíte, že tento andělský vzkaz, či znamení – chcete-li, je právě při tomto úplňku zdvojené čili má dvojnásobnou intenzitu. Myslím, že byste jí měli věnovat zaslouženou pozornost. A na úplný závěr dodávám: Nezapomeňte, prosím, s dostatečnou pokorou a láskou, protože pak si ten svůj vytoužený „cíl“ budete moci vychutnávat v mnohem větší emoční pozitivitě. Držím vám všem pěsti, protože to bez problémů zvládnete!  

Lubomír Nečas, 04/06/2020, Foto, Auf-layout design: STYLEnew.cz