Uli Westphal - VIZUÁLNÍ UMĚLEC : Vynikající

Galerie Artwall ve spolupráci s iniciativou Zachraň jídlo představuje výstavu nazvanou Vynikající. Výstava německého umělce Uliho Westphala ukazuje velkoformátové fotografie ovoce a zeleniny vyřazených z prodeje v obchodech kvůli tomu, že nesplňují estetické normy. Jedná se o velmi nebezpečný trend vedoucí k obrovskému plýtvání jídlem.

Podle umělce „využíváme jen nepatrné spektrum odrůd a jíme pouhý zlomek sklizně – její velkou část vyhodíme, často z čistě estetických důvodů, které si diktuje trh. Tím mrháme nejen energií, ale i pracovní silou a prostředky vynaloženými na vypěstování těchto plodin. A protože je trh s potravinami globální, důsledky takového počínání dosahují daleko za hranice našeho bezprostředního okolí. V současnosti vyhazujeme třetinu jídla, které vyprodukujeme. Během tohoto procesu znečišťujeme řeky, způsobujeme erozi půdy, čerpáme zdroje a snižujeme biodiverzitu.

Výstava si klade za cíl poukázat na tyto problémy a apelovat na spotřebitele, kteří mohou ovlivnit prodejce hrající klíčovou roli ve vytváření estetických norem. Konzumace neobvykle vypadajícího ovoce a zeleniny může mít mnoho pozitivních dopadů globálně i lokálně.

 

Dobře to shrnuje motto výstavy: „JEZTE KŘIVĚ !”

O umělci:

Uli Westphal je vizuální umělec z Berlína. Jeho díla se zabývají tím, jak lidé vnímají, zobrazují a přeměňují přírodní svět. Obzvláště se zajímá o to, jak falešné dojmy a ideologie utvářejí naši představu o přírodě. V posledních letech se zaměřoval na zobrazování a proměňování přírody ze strany potravinového průmyslu. 

Zachraň jídlo:

Zachraň jídlo je skupina aktivistů, kteří rozpoutali debatu o vyhazování jídla v České republice. Iniciativa si klade za cíl informovat, vzdělávat a nabízet řešení všem, kteří se podílejí na výrobě distribuci a spotřebě potravin. Zachraň jídlo upozorňuje na společenské, ekonomické a environmentální dopady plýtvání jídlem a zvyšuje povědomí veřejnosti. V červnu roku 2016 spustili kampaň Jsem připraven, která propaguje prodej a spotřebu „křivého“ ovoce a zeleniny.

 

www.zachranjidlo.cz         Fotografie : ARTWALLGALLERY.CZ

 

Fotogalerie