TOHLE DATUM SI ZAPAMATUJTE!

Spisovatelka Agatha Christie svého času prohlásila: FAKT, ŽE BUDÍK NEZAZVONIL, ZMĚNIL UŽ MNOHO LIDSKÝCH OSUDŮ! Chce se mi na ni navázat a podotknout, že většina z Vás by si měla z hloubi svého srdce přát, aby v prvním listopadovém týdnu budík nezazvonil ani jedinkrát a Vy jste mohli celý týden prospat. Bude se odehrávat spousta věcí, na které je málokdo připravený!

Zapamatujte si, prosím, tohle datum, jelikož je stěžejní. Z mnoha důvodů! TŘETÍHO LISTOPADU 2020 proběhne volba prezidenta Spojených států amerických, a byť má každý plné právo si myslet o nynějším prezidentovi této velmoci cokoli, jen upozorňuji na skutečnost, že pokud nebude opětovně zvolen …, ani se mi to nechce vyslovovat, ale pro USA by to znamenalo: „Bůh s ´tebou´!“ Ve stejný den dokončují svou práci silné energie úplňku, který proběhl v poslední říjnový den, souběžně s uvedeným datem končí nadvláda a síla působení retrográdního Marsu v Beranovi, která začala pracovat 10. září a 3. listopadu se definitivně uzavírá. Jen pro vaši zajímavost tentýž nebeský, chcete-li astrologický úkaz, naposledy proběhl v roce 1989 a vzápětí proběhla Sametová revoluce. Náhoda? Nikoli! Vesmír, Osud, Nejvyšší – nazývejme tu prazákladní sílu či energii, z níž vše vzešlo, pracuje výlučně a jen pro naše dobro!

Ti, kteří mají čisté srdce, žijí v LÁSCE, jsou pokorní, nezištní, laskaví, nevypočítaví …

- NEMUSÍ SE NIČEHO OBÁVAT!

I když pro mnohé to bude velmi bolavé, až tragické.

OVŠEM VŽDY ZÁLEŽÍ NA ÚHLU POHLEDU A POSTOJI DOTYČNÉHO ČLOVĚKA

– jeho rozhodování je čistě a pouze jeho záležitostí!!!

 

Obecně, první listopadový týden letošního roku nebude patřit – pro mnohé – mezi pozitivní období. Bude se odehrávat spousta „nepěkných“ věcí, o kterých by člověk nechtěl raději vůbec nic slyšet, natož je pak, nedej Bože, vidět na vlastní oči! Ovšem na druhou stranu je důležitá silná očista, aby naše planeta, tedy aby Země mohla volně a svobodně dýchat. Nechci se pouštět do spekulativních záležitostí, kterých je nyní plný internet, chraň Bůh, ale jedno je víc než na 100 % jisté: CO SE MÁ STÁT, STANE SE! Jsou záležitosti a situace, které nemá NIKDO z procházejících se po našem pozemském světě ve svých rukách. Mnohé je v rukou vyšší moci, která bez sebemenších pochybností ví velmi dobře, proč „tohle“ činí. Ostatně mnozí z Vás si už jistě všimli toho, že na povrch, chcete-li světlo světa, začaly vyplouvat věci, které nejsou v pořádku. Ať už z hlediska morálního, tak čistě realisticky hmatatelného. Tento svět opustí spousta lidí, protože jejich podstata, jejich duše už nemůže nebo v nejbližších dnech, týdnech, nebude moci dál setrvávat v těchto energetických vibracích. Padne spousta konglomerátů (firem, společností), jejichž prvořadým zájmem působnosti je „vytřískání co největšího zisku“. Bez ohledu na to, aby vůbec kdo z vrcholových manažerů takových hospodářských subjektů myslel na ty, kterým své výrobky nabízejí a prodávají – na konečného spotřebitele, člověka! Chtělo by se říci, že každý bude po zásluze ODMĚNĚN – POTRESTÁN.   

TŘI, DVA, JEDNA… START!

Z hlediska numerologického značí datum 3. 11. 2020 rapidní postup, postup směrem nahoru, tedy z duchovního hlediska velmi zásadní. 1 – 2 – 3, přičemž „start“ tedy jednička v základním číselném sledu je zastoupena dvakrát, stejně tak je zdvojnásobena energie čísla dvě a trojka stojí osamoceně. Co to značí? Start všeho, co se bude odehrávat, bude silný, a NIKDO jej neovlivní, PRŮBĚH, který zastupuje číslo dvě, poběží ve stejně silných intencích, a samostatná trojka v tomto datu energii přerodu uzavírá. Je natolik silnou číslicí, že není třeba, aby byla ve sledu odehrávajících se záležitostí důležitých pro náš další život, naši další životní cestu po pozemském světě, podpořena další trojkou. Navíc v sobě posiluje energie číslic předcházejících, jak jedničky, tak dvojky, o to je sama silnější. Navíc TROJKA je první skutečně číslo oproti předcházející jedničce coby jednotě a dvojce jako protikladu. Symbolika čísla tři je neoddiskutovatelná: Svatá trojice, z hlediska symbolů – třetí oko, dále: Zrození – život – Smrt, třídění času: minulost – přítomnost – budoucnost, symbol rodiny: Matka, otec, dítě, pro filozofy je trojka šifrou tří základních stádií dialektického vývoje: these – antithese – synthese …atd. Stále si myslíte, že „tohle“ všechno je pouhá náhoda? NENÍ! A co tedy udělat pro to, aby se Vás to špatné vůbec nedotklo? Je zapotřebí zůstat v naprostém vnitřním klidu a opravdu následovat pokyny, které Vám „dává“ intuice. Váš vnitřní hlas. Nikoli ego, rozum, ale SRDCE! Je důležité, abyste poslouchali veskrze sami sebe.V tomto období, víc než kdy jindy, je zapotřebí zcela souznít s bezmeznou a všudypřítomnou LÁSKOU! Cokoli, co Vám už jen při prvotním „setkání“ bude jakkoli nepříjemné, nevěnujte tomu, prosím, žádnou pozornost. Cokoli se bude kolem Vás odehrávat a Vy to nebudete chtít vidět, nebudete „toho“ chtít být přímou součástí, zaměstnejte se něčím zcela jiným. Tím, co budete právě „tady a teď“ činit s láskou a radostí. Uznáte sami, že je zbytečné jakkoli přiživovat strach, protože tím ho jen „podporujete, jakoby živíte“, nedělejte to. Naopak, snažte se obklopovat a činit věci veskrze laskavé a s láskou – jakékoli, je jich velká spousta a každý z Vás má dozajista víc než jen jednu možnost, jak se „přehodit“ na radostnou vlnu a s láskou dělat „to“ či „ono“! No, a pak pochopitelně zcela důvěřujte Nejvyššímu, který je nedílnou součástí každého člověka, tudíž i Vás – koneckonců i tento fakt je jednou z mnoha možností, které Vás mohou zaplnit klidem, tichem a Láskou a zcela „odstřelit“ z Vaší blízkosti energie, které tam jednoduše nemají žádné místo.

 

Text: Lubomír Nečas, 291020, Foto: www.STYLEnew.cz