TAK TROCHU JINÁ BENEFICE sobota 13. 5. 2017 (13-19h )

Náměstí Václava Havla - PIAZZETA  Národního divadla

Podporujeme toleranci vůči lidem s jinakostí a boříme mýty, které kolem nich panují.

 

 módní přehlídka Ivany Follové se známými osobnostmi

 kreativní workshop  Jain&Kříž

vystoupení rappera Lipo

 vystoupení a workshop hudební skupiny lidí s autismem Ná(na) music

 interaktivní výstava Zažij autismus
 osvětová beseda s odborníky i lidmi s autismem

 ochutnávky a recepty exotických jídel

Přijďte se inspirovat kulturami z celého světa, ponořit se do rytmů netradiční hudby, ochutnat exotická jídla, zkuste se přiblížit myšlení lidí s autismem a prožít svou vlastní jinakost. Každý jsme jiný, každý člověk je neobyčejný a jedinečný. Tato naše jedinečnost nemusí být vnímaná jako hendikep, ale může být i obrovskou výhodou. 

Pořádají Čokoládové děti, o.p.s. a Národní ústav pro autismus, z.ú. ve spolupráci s Národním divadlem v Praze.

Své síly při přípravě benefice spojily organizace, jejichž posláním je podporovat toleranci vůči lidem s jinakostí a bořit mýty, které kolem nich panují:

 

Národní ústav pro autismus, z.ú. (NAUTIS) již 14 letpomáhá lidem s autismem a jejich rodinám po celé České republice. Organizace vznikla na základě dlouhodobé spolupráce odborníků s rodinami dětí s PAS. Hlavním důvodem založení byla naléhavá potřeba začít řešit problematiku lidí s autismem komplexně, podat pomocnou ruku nejen dětem a dospělým s PAS, ale i všem těm, kteří o ně pečují nebo jim poskytují své služby.  www.nautis.cz

 

 

Čokoládové děti, o.p.s. má za cíl pomáhat znevýhodněným dětem. Spolupracuje s dětskými domovy a především se Zařízením pro děti-cizince. Každoročně pořádá sportovní a zážitkové integrační dny ve spolupráci s mezinárodními školami, kulturní a benefiční programy, na nichž se podílejí přímo podporované děti. Pomáhá dětem odlišných kultur a etnik s uplatněním ve většinové společnosti a zároveň se snaží prostřednictvím svých akcí - podporujících toleranci a soužití lidí s různými kořeny a různou barvou pleti - působit na českou veřejnost, aby jejich odlišnost přijímala jako zajímavou a obohacující.    www.cokoladovedeti.cz

 

Fotogalerie