SVATOHUBERTSKÉ SLAVNOSTI NA ZÁMKU BOSKOVICE - 4.11.2017

Oslava myslivosti, lovectví a ochrany přírody pod patronací franského biskupa Svatého Huberta má větší význam, než se vůbec domníváme. A možná i proto Svatohubertské slavnosti získávají rok od roku větší popularitu. A vy se o tom můžete sami přesvědčit již zanedlouho například v Boskovicích! 

Na tamním zámku, v jeho přilehlém parku a blízkém okolí šlechtická rodina Mensdorff-Pouilly, konkrétně pan Hugo Mensdorff-Pouilly a jeho synovec pan Dominik Božek pořádají  Svatohubertské slavnosti již po osmé. A pokud se o první listopadové sobotě na boskovický zámek vypravíte, je pro vás připraven bohatý program. V pravé poledne jej zahájí Svatohubertská mše svatá v zámecké kapli. K vidění zde bude výstava loveckých trofejí, vystoupení sokolnické skupiny Zayferus, ukázky práce s koňmi v lese, lesní pedagogika a rybářský koutek, výstava vozů Toyota, bohaté občerstvení s možností nákupu zvěřiny a odpoledne vám zpříjemní např. i Holóbkova mozeka. A to není zdaleka všechno! V ceně vstupenky (70,- Kč) totiž máte jako bonus od rodiny Mensdorff-Pouilly prohlídku boskovického zámku, jemuž se přezdívá Empírový skvost Moravy…  

 

Co praví legenda? 

Svatý Hubert († 727) se náboženskému životu zasvětil po nečekané příhodě, kdy se na honu setkal s jelenem, který měl mezi parožím zářící kříž. K Hubertovi promluvil nadpřirozený hlas, který se ho zeptal, proč stále honí a loví zvěř? „Je na čase, abys začal hledat mě, který se za tebe obětoval.“ Po tomto zážitku se Hubert stal knězem – na toto poslání jej připravoval svatý Lambert, po jehož smrti se stal právě Hubert jeho nástupcem. Své sídlo z Maastrichtu přenesl do Lutychu, kde na místě uložených ostatků sv. Lamberta nechal vystavět katedrálu. Hubert se snažil obrátit lid k Bohu a prosil jej po celý zbytek svého života o požehnání úrody. To, co připomínal věřícím a sobě, ostatně připomíná všem, protože jeho slova jsou zvláště v dnešní době, zdá se, opět aktuální: „Pokud žijeme, jsou nám dveře milosrdenství otevřeny. Ti, kdo si je nezvolí, budou muset projít branou zavržení. Uvaž tedy, čím jsi byl, co jsi a čím za krátko budeš! Svá provinění naprav pokáním a smiř se s Bohem!“  

Fotogalerie