SPRÁVNÁ METODA ŽÁDÁNÍ

Ve chvíli, kdy pochopíte, že Vaše MYŠLENKY určují a de facto O VŠEM ROZHODUJÍ, souběžně s tím na vlastní kůži zažijete princip zákona vesmírné přitažlivosti. Pak už pro Vás slovo „zázrak“ bude minulostí, jelikož si na „zázracích“ postavíte každý okamžik života a s radostí, pokorou a odevzdaností si budete „konečně“ užívat RADOSTNÉHO a SPOKOJENÉHO ŽIVOTA!  

 

Čím větší pozornost věnujeme jakékoli myšlence, ta se rozpíná a stává součástí našich energetických vibrací. Tedy zcela logicky, čím déle na něco myslíme, tím silnější se to stává. Měli bychom mít jasně na mysli, že PLATÍ – ať už chceme, či nikoli, což ve finále nehraje absolutně žádnou roli! – DOSTANEME PŘESNĚ TO, NAČ SE ZAMĚŘUJEME, NA CO MYSLÍME. Tedy i to negativní, o čem sice budeme hovořit, že se tomu zuby nehty bráníme, ale díky tomu, že nad tím stále přemýšlíme, tyto myšlenky se rozpínají a Vesmír nám je pak právě „v tomto duchu“ také krásně naservíruje! Každá myšlenka si vytvoří svou vlastní vibraci a následně přijde odpověď přesně dle zákona přitažlivosti. A to tak, že čím častější a silnější je naše „myšlení“ na to, či ono, energetické vibrace daného stále zesilují, až jsou nakonec tolik silné, že způsobí zhmotnění v naší realitě.

Podle vesmírných zákonitostí, kde neexistuje vyloučení, platí, že COKOLI, čemu věnujeme svoji pozornost, zařazujeme do svých zkušeností. No a jakékoli ZAMĚŘENÍ znamená reálné POZNÁNÍ. Vesmír ve své nejvyšší vibraci, z níž k nám míří všudypřítomná a veskrze pozitivní Boží láska, jež je výlučně POZITIVNÍ, nevnímá naše pozemská NEGATIVA tak, že by byla něčím špatným! Takže, když vidíme, nebo slyšíme něco, co „nechceme zažít,“ neznamená to, že nám to nemůže vstoupit do života. V případě silných osobností a duchovně vyspělých je jasné, že cokoli negativního dotyčný vytěsní a nezaměřuje na „to“ svou pozornost. Ostatní tuto zkušenost do sebe nějakým způsobem energeticky vtáhnou a zákon přitažlivosti začne pracovat. „To“ nehezké, nepěkné, nepříjemné v dotyčném vyvolává obavy, strachy, odpor, ale protože „to“ stále v sobě přemítá, PŘITAHUJE SI TO BLÍŽ A BLÍŽ K SOBĚ, a povětšinou až do okamžiku, než dojde k výše uvedenému ZHMOTNĚNÍ. Proto na to, prosím, neustále myslete. Mějte na paměti, že Vás se „to“ špatné, negativní netýká, „jde“ mimo Vás, absolutně s Vámi nesouvisí, protože VÁŠ ŽIVOT JE ZAHLCEN LÁSKOU, DOBREM, POKOROU, RADOSTÍ A PŘESNĚ TAKOVOU POHODOU, JAKOU SAMI CHCETE! Podle vesmírných zákonitostí, kde neexistuje vyloučení, platí, že COKOLI, čemu věnujeme svoji pozornost, zařazujeme do svých zkušeností. No a jakékoli ZAMĚŘENÍ znamená reálné POZNÁNÍ. Vesmír ve své nejvyšší vibraci, z níž k nám míří všudypřítomná a veskrze pozitivní Boží láska, jež je výlučně POZITIVNÍ, nevnímá naše pozemská NEGATIVA tak, že by byla něčím špatným! Takže, když vidíme, nebo slyšíme něco, co „nechceme zažít,“ neznamená to, že nám to nemůže vstoupit do života. V případě silných osobností a duchovně vyspělých je jasné, že cokoli negativního dotyčný vytěsní a nezaměřuje na „to“ svou pozornost. Ostatní tuto zkušenost do sebe nějakým způsobem energeticky vtáhnou a zákon přitažlivosti začne pracovat. „To“ nehezké, nepěkné, nepříjemné v dotyčném vyvolává obavy, strachy, odpor, ale protože „to“ stále v sobě přemítá, PŘITAHUJE SI TO BLÍŽ A BLÍŽ K SOBĚ, a povětšinou až do okamžiku, než dojde k výše uvedenému ZHMOTNĚNÍ. Proto na to, prosím, neustále myslete. Mějte na paměti, že Vás se „to“ špatné, negativní netýká, „jde“ mimo Vás, absolutně s Vámi nesouvisí, protože VÁŠ ŽIVOT JE ZAHLCEN LÁSKOU, DOBREM, POKOROU, RADOSTÍ A PŘESNĚ TAKOVOU POHODOU, JAKOU SAMI CHCETE! 

A jestliže Vám v hlavě, byť v nepravidelných intervalech, čas od času probleskne cokoli z toho, co nechcete a nedokážete to ze sebe vytěsnit, můžete požádat o pomoc elementární nebeskou bytost dle svého vlastního uvážení. Archanděle, anděle, Ježíše Krista, Pannu Marii, nebo přímo Nejvyššího… - Ale POZOR! Pokud nejste vnitřně přesvědčeni, že Vám pomůže/pomůžou (což neuvidíte, nýbrž vycítíte!), tak se o to nepokoušejte, protože by se to ve finále minulo účinkem. 

KAŽDÉ VAŠE PŘÁNÍ MŮŽE BÝT ZHMOTNĚNO PŘESNĚ DLE VAŠICH PŘEDSTAV. MŮŽETE MÍT COKOLI A STEJNĚ TAK DĚLAT COKOLI! Jen je dobré mít na paměti, že přemrštěná přání typu: „Zítra bych chtěl/a vyhrát miliardy v Jackpotu!“ jsou nikoli otázkou toho, co „právě teď“ opravdu potřebujete! Čili na jejich splnění se nespoléhejte. Nehledě na to, že se jedná o hazardní hru, kterou vymyslel člověk, nikoli Nejvyšší a další důležitou informací pro zhmotňování Vašich přání je fakt, že „to“ není absolutně v Božím plánu pro Váš momentální pozemský život, čili se „tohle“ přání v realitu nepřevede. Pokud ovšem máte ve své „knize osudu“ tam někde nahoře napsáno, že velkou finanční částku VYHRAJETE, tak zkrátka VYHRAJETE.

A víte, kdo opravdu VYHRÁL SPOKOJENÝ, ŠŤASTNÝ a POHODOVÝ ŽIVOT v téměř každodenní radosti? Ten, který VÍ, že VÍRA TVÁ TĚ UZDRAVÍ. Ten, kdo se přesvědčil o pravdivosti rčení: PŘEJ A BUDE TI PŘÁNO, DEJ A BUDE TI DÁNO. Ten, který – ať už v duchu, či nahlas – komunikuje s Pánem Bohem, říší archandělů, či andělů… Takže bezmezně věřte tomu, že Zdroj se o Vás postará kdykoli a kdekoli!

Tak HODNĚ ŠTĚSTÍ…    

Váš STYLEnew.cz / fb: New-STYLEnew.cz