Sny jako zdroj sebepoznání ***Jak využít sny k osobnímu rozvoji *** kniha MARTY HELINGEROVÉ

Zdají se vám často sny a chcete vědět, co znamenají? Jejich prostřednictvím můžete nahlédnout do svého podvědomí a vyřešit mnoho skrytých problémů, o kterých možná ani nevíte, že je máte. Přinášíme inspiraci nejen všem, kteří se o sny zajímají soukromě, ale také psychologům a psychoterapeutům.

Naučte se spolu s námi přistupovat ke snům, porozumějte jim a využijte je pro svůj osobní rozvoj. Pomohou vám vyřešit problémy a orientovat se v životních situacích, ať už se týkají osobních vztahů, nebo zaměstnání.

Kniha  autorky Marty Helingerové - SNY JAKO ZDROJ SEBEPOZNÁNÍ - vás seznámí s technikami výkladu snů a představí vám jejich svébytný jazyk plný obrazů a symbolů jako přirozenou „řeč duše“, která se tímto způsobem vyjadřuje k našemu životu a jejíž hlas bychom neměli přeslechnout. Vysvětlí vám, proč míváme noční můry, co se děje v dětských snech a co je to lucidní snění. Ukáže vám, jak je možné sny využít v každodenním životě, a především k vlastnímu sebepoznání. Budete až překvapeni, co vše se ve vašem životě náhle změní. Poznejte tedy sami sebe a sněte!

 

Jak byste jednou větou pro úplně obyčejného člověka jednoduše charakterizovala pojem SEN.

Co to je SEN? 

Sen je příběh, který se odehrává během spánku. Mohou tam být věci z vašeho života, lidé, prostředí, které znáte, ale i věci zcela neznámé, bizarní, nesmyslné až nepochopitelné. Je protikladem bdělého stavu, který řídí vědomí. Je to protiklad každodenního života, sen překonává jakékoliv myslitelné hranice a omezení. V něm se zjevuje duše ve své úplnosti. Sen dokáže poradit, před-vést určitou životní situaci, přehrát vztah, konflikt, který prožíváte, abyste i vy mohli vědomě nahlédnout, o čem situace je a jak se rozhodnout. Sen ví víc, než jsme schopni obsáhnout naším vědomím, naším rozumem, který používáme v bdělém stavu. 

Sen má i smysl pro humor. Sen dokáže být jasný, někdy vágní, temný. Vždy však obsahuje nějaké důležité sdělení, zajímavý pohled na věc nebo i nepříjemnou pravdu, kterou si nechceme přiznat. Po těžkém jídle a příliš mnoha skleniček alkoholu však nějaká zásadní snová poselství nebo životní pravdy nečekejte. 

 

Co říkáte na tvrzení, že obsahově špatné sny značí veskrze pozitivní přínos člověku, kterému se zdají, a naopak? 

Myslím, že toto tvrzení nemůžeme brát doslova, přesto díky za zajímavou otázku, pokusím se to trochu rozvést. Už C.G. Jung uvádí ve svých tavistockých přednáškách, že měl příležitost zkoumat snovou sérii nádherných, velkolepých až archetypálních snů. Snící byl muž, který vedl velmi neřádný život, Jung ho označil za zpustlíka a zkrachovalce. Neplatí to však jednoznačně. Hezké sny vám mohou přinést útěchu během období starostí a stresů. 

 

Co je takovým obsahově špatným snem? 

Např. úzkostný sen nebo noční můra, nebo sny o pronásledování.

Tyto kategorie snů patří zdaleka mezi ty nejčastější. Pozitivní přínos mohou mít, to ano, ale až poté, co se snící pokusí je interpretovat, najde odvahu se ponořit do ne zcela příjemného příběhu a hledat pravdu, která se leží kdesi za snovou scénou, která může nahánět strach. 

Ještě bych doplnila jednu oblast snů, která pokrývá už zmiňované typy snů, jde o zvláštní, důležitou psychologickou perspektivu. Jung zavedl pojem Stínu, což jsou naše vlastnosti, sklony, impulsy k jednání, zkrátka veškeré obsahy, které se nám takzvaně nehodí do krámu. Jsou to naše slabiny, nedokonalé vlastnosti, ale stín může být i pozitivní. Když např. Vyrůstáme v rodině, která nás příliš nepodporuje nebo jeden z rodičů či vychovatelů se vytrvale zaměřuje jen na to špatné, tak máme o sobě špatné mínění, máme nízké sebevědomí a všechny ty skvělé vlastnosti, díky kterých bychom byli sebevědomá lidská bytost, se ocitnou v nevědomí. Nemáme je k dispozici, naše vědomí o nich neví, resp. nechce vědět, protože o sobě máme negativní mínění, tzv. Negativní sebepojetí či sebeobraz.

  Text : Luboš Nečas         Fotografie : Dagmar Hájková

Fotogalerie