ROZHOVOR S NÍM

A NA CO SE CHCEŠ VLASTNĚ ZEPTAT? 

„Co tě na lidech nejvíc překvapuje?“

TO, ŽE JE NUDÍ BÝT DĚTMI, A TAK POSPÍCHAJÍ, ABY BYLI CO NEJRYCHLEJI DOSPĚLÍ, NO, A KDYŽ JSOU DOSPĚLÍ, TOUŽÍ BÝT ZPÁTKY DĚTMI.

PŘEKVAPUJE MNE, ŽE ZTRÁCEJÍ SVÉ ZDRAVÍ, ABY VYDĚLALI PENÍZE, A POTOM VYDĚLANÉ PENÍZE UTRÁCEJÍ ZA TO, ABY SI DALI DO POŘÁDKU SVÉ ZDRAVÍ!

PŘEKVAPUJE MNE, ŽE SE TOLIK STRACHUJÍ O SVOU BUDOUCNOST, PŘIČEMŽ ZAPOMÍNAJÍ NA PŘÍTOMNOST, A TAK VLASTNĚ NEŽIJÍ TADY A TEĎ, NEŽIJÍ ANI PRO PŘÍTOMNOST, ANI PRO BUDOUCNOST.

PŘEKVAPUJE MNE, ŽE ŽIJÍ, JAKOBY NEMĚLI NIKDY ZEMŘÍT, A ŽE UMÍRAJÍ JAKOBY ALE NIKDY NEŽILI!  

ON mě najednou chytil za ruku a chvíli jsme jen tak seděli a mlčeli ... 

 Potom jsem se zeptal: „Co bys chtěl jako rodič naučit svoje děti?“

ON se usmál a odpověděl:  VŽDY JSEM CHTĚL A CHCI, ABY POZNALI, ŽE NEMOHOU NIKOHO DONUTIT K TOMU, ABY JE MILOVAL! MOHOU JEN DOVOLIT, ABY JE DRUZÍ MILOVALI.

CHCI, ABY POZNALI, ŽE NEJCENNĚJŠÍ NENÍ TO, CO V ŽIVOTĚ MAJÍ, ALE KOHO MAJÍ ...

CHCI, ABY POZNALI, ŽE NENÍ DOBRÉ POROVNÁVAT SE S KÝMKOLI DRUHÝM. KAŽDÝ BUDE SOUZEN SÁM ZA SEBE, NIKOLI PROTO, ŽE JE LEPŠÍ NEBO HORŠÍ NEŽ JINÍ.

CHCI, ABY POZNALI, ŽE BOHATÝ NENÍ TEN, KDO MÁ NEJVÍCE, ALE TEN, KDO POTŘEBUJE NEJMÉNĚ! 

CHCI, ABY POZNALI, ŽE TRVÁ JEN PÁR VTEŘIN ZPŮSOBIT LIDEM, KTERÉ MILUJEME, HLUBOKÉ RÁNY, ALE TRVÁ MNOHO LET, NEŽ SE TAKOVÉ RÁNY ZAHOJÍ! 

CHCI, ABY SE NAUČILI ODPOUŠTĚT. ODPOUŠTĚT SKUTKEM A TOHLE ODPUŠTĚNÍ VYCHÁZELO Z JEJICH SRDCE! 

CHCI, ABY VĚDĚLI, ŽE JSOU LIDÉ, KTEŘÍ JE VELMI MILUJÍ, ALE KTEŘÍ NEVĚDÍ, JAK VYJÁDŘIT SVÉ CITY A JE TO TAK V POŘÁDKU. 

CHCI, ABY POZNALI, ŽE SKUTEČNÝ PŘÍTEL JE TEN, KDO O NICH VŠECHNO VÍ, A PŘESTO JI/HO MÁ STÁLE A UPŘÍMNĚ RÁD. 

CHCI, ABY POZNALI, ŽE VŽDY NESTAČÍ, ABY JIM ODPUSTILI DRUZÍ, ALE ŽE ONI SAMI MUSÍ ODPOUŠTĚT!  

 Chvíli jsem seděl a těšil se z JEHO PŘÍTOMNOSTI ... 

Potom jsem MU poděkoval za to, že si na mě udělal čas. Poděkoval jsem MU za všechno, co pro mne a moje blízké činí. A ON odpověděl: 

Lidé zapomenou, co jste řekli. 

Lidé zapomenou, co jste udělali. 

Ovšem NIKDY NEZAPOMENOU, JAK SE VEDLE VÁS CÍTILI!  

 

Text, foto a AUFdesign, foto-mezivklady: www.STYLEnew.cz