První hříbě koně Převalského na Dívčích hradech

Ve výběhu koní Převalského na pražských Dívčích hradech se narodilo první hříbě. Jde rovněž o první letošní přírůstek tohoto druhu pro Zoo Praha. Matkou je pětiletá kobyla Khamiina, otcem sedmiletý hřebec Granola. Oba se stali rodiči vůbec poprvé. Mládě, které je podle prvotních odhadů samička, mohou lidé pozorovat spolu se stádem už nyní v tamní dvacetihektarové ohradě.

„Khamiina porodila bez jakýchkoli komplikací včera v noci. Ostatně noční porody jsou pro koně typické,“ říká kurátorka kopytníků Barbora Dobiášová. „Mládě je zdravé a podle našich pozorování jde téměř jistě o samičku. Stádu však zatím dopřáváme klid a s jistotou tak pohlaví hříběte potvrdí až případná veterinární prohlídka,“ vysvětluje. Koně Převalského obydleli Dívčí hrady nad pražským Smíchovem v dubnu 2021. Smyslem projektu je nejen oživit historickou lokalitu, ale také za pomoci spásání travního porostu přispět k tomu, aby zde prosperovala původní společenstva rostlin a živočichů. Dnes tam lidé mohou z vyhlídky pozorovat sedmičlenné stádo včetně dvoudenního hříběte. Zbylí koně obývají chovnou stanici v Dolním Dobřejově. Pro ikonická zvířata pražské zoo mezitím vzniká v trojském areálu nový výběh a ubikace. U horní stanice lanovky spatří návštěvníci v moderní expozici vedle „převaláků“ i další mongolskou faunu už na jaře 2024. 

 

Foto 1: Mládě se má čile k světu a pravidelně pije mateřské mléko od své matky Khamiiny. Foto Miroslav Bobek, Zoo Praha

Foto 2: Hříbě narozené v noci z pátku na sobotu je prvním mládětem koní Převalského na Dívčích hradech. Podle prvních odhadů jde o samičku, zatím je však stádu dopřáván klid před případnou veterinární prohlídkou. Foto Miroslav Bobek, Zoo Praha

Foto 3: Dvoudenní hříbě mohou lidé pozorovat na rozlehlé pastvině na Dívčích hradech už nyní. Foto Miroslav Bobek, Zoo Praha

Fotogalerie