PROBUĎTE SVOJI BOŽSKOST! 1. DÍL

Tento materiál je určen pro každého, kdo je přesvědčen, že jsou záležitosti, které nás dalece přesahují, pro toho, kdo ví, že NIC NENÍ, NEBYLA a NEBUDE NÁHODA, protože každá živá bytost honosící se tím, že v sobě nosí duši, která je permanentním propojením se zdrojem všeho a všech, je nesmrtelná, nepřenosná, jedinečná a zaslouží si naši patřičnou péči. Spousta jedinců, kteří jsou si tohoto vědomi se probudilo, další se probouzí a je na snadě, aby každý člověk v sobě právě v těchto dnech svou božskost probudil. A co se při tomto procesu odehrává či může odehrávat, protože u každého je proces duchovního růstu veskrze jedinečný? Přinášíme vám 1. díl, v němž vám představíme prvních 6 indicií, dle kterých můžete výše uvedené rozpoznat - 

Během procesu "probouzení své božskosti" se většina jedinců rozpomene, jaké to je tam na druhém břehu, na oné druhé straně - zkrátka DOMA! Otázkou zůstává, zda jsou všichni připraveni na nové, neotřelé zkušenosti a výzvy zde na pozemské úrovni bytí a žití v rámci zcela nové energie? Ano, někteří podotknou, že se mohou DOMŮ vrátit právě teď, ale je tady ještě velká spousta jedinců - duší, které ušly velmi dlouhou cestu a byla by škoda, aby to vzdaly, aby obrazně řečeno "opustili své místo v hledišti kina krátce před koncem - happy endem filmu!" Nemyslíte? A nyní tedy pojďme na to. Tady máte první díl, první šestici indicií, dle kterých může kdokoli poznat, že prochází cyklem tzv. probouzení, nebo-li návratu sama/sám k sobě. Ke své prapodstatě, ke svému zdroji, k hlubšímu propojení se s Nejvyšším: 

1) Bolesti celého těla, speciálně krk, ramena a záda. Je to důsledek intenzivních změn vaší DNA úrovně zvané „Kristovo vědomí“. Zůstaňte ve vnitřním klidu. Přejde to!

2) Jakmile vědomě (i nevědomě) začnete či Vaše emoční tělo začne propouštět svou minulost (život nynější i životy předešlé), můžete pociťovat hluboký smutek bez zjevného důvodu. Tento proces se dá připodobnit ke stěhování z místa, kde jste žili mnoho let, a přesto, že se chcete stěhovat, necháváte za sebou svou energii, zkušenosti, své jedinečné vzpomínky. Nevěště hlavu, i tento stav přejde!

3) Náhlá změna ve vaší práci či kariéře.Toto je jeden z velice častých symptomů. Jak se měníte vy, mění se i věci kolem. Nebojte se, že nenajdete “perfektní” práci nebo kariéru právě teď. To také přejde. Můžete nebo jste již mohli vystřídat několik prací, než k vám doputuje právě ta VAŠE, ta, která bude nejen Vaší prací, ale souběžně velkou vášní. O to jde!

4) Vzdalování se od vztahů s nejbližšími, s rodinou. Se svou biologickou rodinou jste spojeni skrze starou karmu, ovšem ve chvíli, kdy jste toto neviditelné pouto uvolnili nebo uvolníte – Ti, kteří dosud tak neučinili – toto zatěžující vnitřní pouto se uvolní! Zprvu budete mít intenzivní pocit, že se daným blízkým osobám např. silně vzdalujete či oni se vzdalují Vám, ale je zapotřebí zachovat vnitřní klid, protože i tento proces přejde. Prioritu v tomto bodě hraje ODPUŠTĚNÍ!  

5) Pokud se probouzíte nebo jste se probouzeli mezi 2 a 4 hodinou ranní, aniž byste si to uvědomovali, procházíte tzv. nezvyklými rytmy spánku, kdy uvnitř sami sebe děláte (ve většině případů zcela nevědomě!) mnoho „pročišťovací“ práce a Vaše fyzické tělo se potřebuje probudit, aby se mohlo takříkajíc znovu NADECHNOUT … Není žádný důvod k obavám, strachům a domněnkám! V případě, že byste rádi dál spali, ale nejde to, vstaňte a začněte dělat cokoli Vás napadne.

6) Jestliže Vás přemůže pláč, taktéž bez jakéhokoli zjevného důvodu, je to totožné jako v bodě předešlém. Nechejte tomu zcela volný průběh. Je to tak v pořádku, protože pláč pomáhá uvolňovat a propouští z těla starou energii, popř. nízkofrekvenční energii, která je úzce spojena s negativními vlivy, jež jste dosud (i nevědomky) do sebe nasáli a Vaše tělo se tímto způsobem rozhodlo se jí zbavit. I toto časem přejde.

 

Text: Lubomír Nečas, dipl. um., MBA, Foto/Aufphotos-design: www.stylenew.cz 

Fotogalerie