PRO ŽIVOT JEN TO NEJLEPŠÍ!

 

PRO ŽIVOT JEN TO NEJLEPŠÍ! 

 

Každá duše, bez rozdílu, dostala při svém zrození úžasný dar: emoce. Mimo jiné. Velmi silnou a důležitou nezbytnost, díky níž máme neuvěřitelnou výsadu: být šťastní, radostní, od srdce se smát, vášnivě prožívat pohlazení… A vůbec není třeba se bát, mít pochyby, strach!   

 

Není to úžasné? Bez pochyby! Ovšem každá mince má dvě strany a i v tomto případě existuje energetický protipól. Ve skutečnosti totiž disponujeme pouze dvěmi emocemi. Vše ostatní, což stále ještě spousta lidí neví, jsou jen jejich odnože. Někdo vnímá jako emoci svíravě nepříjemné chvění v oblasti žaludku, což si pojmenuje jako trému, nebo obavu z toho či onoho… Jiný říká, že nejvíce se u něj projevuje emoce vzteku, že je někdy přehnaně hysterická/ý, ale nemůže si pomoci… Ovšem pozor, v těchto případech se nejedná o emoce v pravém slova smyslu, ale o dozvuky energetické síly jedné ze  dvou emocí, o kterých jsem se zmínil na začátku. Jsou jimi: LÁSKA a STRACH. Vše ostatní jsou energetické odnože těchto dvou SKUTEČNÝCH emocí. 

 

Úžasná možnost vlastní volby  

 

Která z těch dvou je silnější? LÁSKA nebo STRACH? Zdánlivě jednoduchá otázka, na kterou by mohla být jednoznačná odpověď. Ovšem tak jednoduché to není. Proč? Protože každý jedinec, coby svébytný a nezaměnitelný originál, si sám volí, co je pro něj „vhodnější“. Čili logicky je u někoho „TADY A TEĎ“ silnější emocí LÁSKA, u jiného STRACH. A v obou případech je to v pořádku. Tedy konkrétněji řečeno: za předpokladu, že dotyčný jedinec ví, že ona negativně působící emoce není „navěky“ a díky LÁSCE ji může ze svého „TADY A TEĎ“ odhodit! To je na tom to fantastické a úžasné – svobodná možnost výběru. Každý si sám volí, co chce právě TEĎ a právě TADY dělat, co chce prožívat, jakou emocí se nechá zaplavit…  

A každý, kdo ví, o čem je řeč, vám potvrdí, že LÁSKA je za každé okolnosti nejsilnější. Proti její čisté síle pak strach a jeho odnože, jako například pochybnosti, obavy, nezdravá tréma, podezírání, odsuzování, zlost… nemají šanci! LÁSKA je neohrozitelná a v energetických vibracích tou nejstabilnější energií úzce propojenou a neoddělitelnou od SVĚTLA. Základu veškerého stvoření a existence na tomto pozemském světě a v celém Vesmíru. Díky LÁSCE celý Vesmír, všechny planety, včetně té naší drží pohromadě. Díky ní můžeme dýchat, radovat se, smát se a zcela svobodně si vybrat, co budeme dělat „TADY A TEĎ“. 

  

 

Zvolte si lásku, 

protože je za každé okolnosti víc, než strach…

 

 

END