Poznávací prázdniny na Prima ZOOM

26. 7. 23.00 – Zapomenutá evropská zemětřesení

 

Severní Evropa je nejhustěji obydlenou oblastí na světě. Není to místo, kde by kdokoli z nás očekával zemětřesení. Vždyť se nachází stovky kilometrů od nejbližších známých zón seismické aktivity. Nejnovější poznatky z nového vědního oboru paleo-seismologie přesto naznačují něco úplně jiného. Evropa je provrtaná starověkými liniemi zlomu, které se nevyhýbají ani velkým průmyslovým oblastem. Dosud jsme je považovali za nečinné. Jenže seismologové zjistili, že ve skutečnosti jsou v pohybu a můžou kdykoli vyvolat nečekanou zkázu. V minulosti už k tomu došlo. Odborníci objevili pozůstatky zemětřesení uprostřed Francie a trosky na kusy rozervaných budov v německém Kolíně nad Rýnem. Dozvěděli se o středověkých městech srovnaných se zemí, obrovských vlnách tsunami bičujících švýcarská jezera a důkazech o tak velkých zemětřeseních, že by proti nim současná evropská města neměla vůbec žádnou šanci. Snímek sleduje práci vědců, kteří se snaží vyhodnotit všechny nové poznatky. A zjistit, co se stane, až takové velké zemětřesení znovu udeří.