POŽEHNANÝ ADVENT

ADVENT ZNAMENÁ PŘÍCHOD. JDE O OBDOBÍ ČTYŘ NEDĚL PŘED 25. PROSINCEM KAŽDÉHO ROKU, ZNAČÍCÍ ZAČÁTEK LITURGICKÉHO ROKU. TEN LETOŠNÍ, KTERÝ PRÁVĚ NASTAL JE OVŠEM OPRAVDU VYJÍMEČNÝ, COŽ BY SI MĚL UVĚDOMIT KAŽDÝ Z NÁS! JEDNÁ SE O DOBU RADOSTI, TICHÉHO OČEKÁVÁNÍ, KLIDNÉHO VNITŘNÍHO ROZJÍMÁNÍ A DOBROČINNOSTI, DUCHOVNÍ PŘÍPRAVY NA VÁNOCE. LETOS VÍC, NEŽ V KTERÝKOLI JINÝ ROK SE OPRAVDU NAPLŇUJE PODSTATA VÝZNAMU ADVENTU V ČEKÁNÍ NA PŘÍCHOD SPASITELE!  

NEJEN S OHLEDEM NA DĚNÍ KOLEM NÁS, DĚNÍ CELKOVĚ VE SVĚTĚ, ALE I Z HLEDISKA ASTROLOGICKÝCH VYJÍMEČNOSTÍ A JEDINEČNOSTÍ, KTERÉ PROBÍHALI, PROBÍHAJÍ PRÁVĚ NYNÍ A BUDOU DO KONCE LETOŠNÍHO ROKU PROBÍHAT, MĚL BY BÝT PRO NÁS PRO VŠECHNY LETOŠNÍ ČAS ADVENTU VSKUTKU JEDINEČNOU, SVĚTLEM A LÁSKOU PROTKANOU A PŘENÁDHERNOU ZÁLEŽITOSTÍ. CELÝ SVĚT BY SE MĚL V TENTO ČAS VNITŘNĚ ZTIŠIT, JAKO TO UDĚLALA, POKUD JSTE SI TOHO VŠIMLI, PŘÍRODA A VE SVÉM KLIDU A MÍRU V RADOSTI OČEKÁVAT A TĚŠIT SE NA TEN NÁDHERNÝ DEN, KDY SE NARODIL JEŽÍŠ KRISTUS. DEN, KTERÝ JE OZNAČOVÁN PŘÍVLASTKEM ŠTĚDRÝ. POZOR! NIKOLI VŠAK VE SVÉM HMATATELNÉM VÝZNAMU, ALE POCHOPITELNĚ DUCHOVNÍM. A NYNÍ NEHOVOŘÍM O NÁBOŽENSTVÍ, ALE O SKUTEČNÉ PRAPODSTATĚ KAŽDÉHO ČLOVĚKA NA TÉTO POZEMSKÉ PLANETĚ! KAŽDÝ ČLOVĚK JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ NEJVYŠŠÍHO, DÍKY NĚMUŽ JSME DOSTALI PŘÍLEŽITOST JEDNOHO DNE (den našeho narození) VSTOUPIT DO TÉTO POZEMSKÉ REALITY. DOSTALI JSME DAREM NEJEN TENTO SVŮJ SOUČASNÝ ŽIVOT, ALE POCHOPITELNĚ I SVÉ FYZICKÉ TĚLO A ZCELA SVOBODNOU VOLBU V RÁMCI NAŠEHO ROZHODOVÁNÍ SE. KAŽDÝ SE ROZHODUJE SÁM ZA SEBE, JEDINÝ, KDO MÁ NEODDISKUTOVATELNÉ PRÁVO NÁS JAKKOLI SOUDIT A HODNOTIT BYL, JE A VŽDY BUDE JEN NEJVYŠŠÍ. TO, CO SE NA ZEMI DÍKY LIDSKÉ NEDOKONALOSTI (a ve většině případech i nabubřelosti, pocitu nadřazenosti, z pocitu jakési rádoby přidělené moci ...atd.) ZA NESPOČET LET ODEHRÁVALO JE U KONCE. CHCI POŘÁDNĚ NAHLAS A DO CELÉHO SVĚTA ZAKŘIČET: DÍKY BOHU! ALE TOHLE UČINÍM ZATÍM V TICHOSTI, ABYCH NEZNEHODNOTIL TEN OPRAVDOVÝ VÝZNAM ADVENTU, JEŽ K NÁM PRÁVĚ VSTUPUJE. JE TO PŘENÁDHERNÝ ČAS, KTERÝ DÁVÁ KAŽDÉ LIDSKÉ BYTOSTI ZŘETELNĚ A VELMI SILNĚ NAJEVO, ŽE ČISTOTA ŽIVOTA JE V HODNOTÁCH, KTERÉ MÁME SAMI V SOBĚ. NIKOLI V TOM, CO SE DO NÁS VŠEMI SMĚRY HUSTÍ PROSTŘEDNICTVÍM MANIPULATIVNÍCH INFORMACÍ Z NEJROZTODIVNĚJŠÍCH (myšleno v rámci fungování a opět z "pozice" jisté domnělé nadřazenosti nad námi - obyčejnými lidmi) MÉDIÍ. TĚM NENÍ VŮBEC POTŘEBA VĚNOVAT POZORNOST. ALE, TO UŽ JE ZÁLEŽITOST KAŽDÉ LIDSKÉ BYTOSTI ... 

Celá redakce a všichni milí přispěvatelé STYLEnew.cz VÁM ze srdce a opravdu s Láskou přejeme ÚŽASNÉ PROŽITÍ LETOŠNÍHO ADVENTU, který by měl ve svém důsledku nejen "očistit" další záležitosti, jež se ve finále obrací proti skutečnému smyslu a významu naplněného a šťastného života každého z nás. VYCHUTNÁVEJME SI TENTO ČAS VE SVÉ VLASTNÍ, ZCELA VNITŘNÍ A JEDINEČNÉ TICHOSTI, ROZJÍMEJME VESKRZE NAD TÍM KRÁSNÝM A POZITIVNÍM, CO NÁM BYLO NEJVYŠŠÍM DÁNO DO VÍNKU a co stále ještě - bohužel - spousta jedinců bere jako samozřejmost: NAD DAREM ŽIVOTA. A VĚZTE, ŽE POKUD TOTO SVÉ TICHÉ ROZJÍMÁNÍ ZAKONČÍTE MODLITBOU A POCHOPITELNĚ I PODĚKOVÁNÍM, V DANOU CHVÍLI ČINÍTE NEJEN SAMI PRO SEBE, ALE I PRO SVĚT VÍC, NEŽ SI TŘEBA VŮBEC V TUTO CHVÍLI UVĚDOMUJETE!

AŤ VÁM VŠEM ŽEHNÁ BŮH, KTERÝ VÁM I TÍMTO POSÍLÁ SVÉ POŽEHNÁNÍ.  

 

Text: Lubomír Nečas, 291120, Foto: archiv STYLEnew.cz