Pojďte s Prima ZOOM do světa

15. 9. 22.00 – Ztracené královny Egypta

 

Historička Joann Fletcherová zkoumá dosud podceňovanou roli žen ve státní správě a to, jak se významným způsobem podepsaly na každém aspektu života starověkého Egypta. Jen málo se ví, že staří Egypťané se odlišovali od okolních národů rovnoprávností mezi muži a ženami. Přinejmenším 18 žen se dočkalo nejvyššího panovnického titulu faraón a stanulo na samém vrcholu hierarchie říše. Ženy se také poměrně běžně stávaly doktorkami, učitelkami, ministerskými předsedkyněmi a kněžkami. Tento film se zaměřil na Ztracené královny Egypta, jako jsou panovnice Hatšepsut a Nefertari, ale také jiné vysoce postavené ženy egyptské společnosti – jako byla například jedna z prvních známých ženských lékařek Peseshat. Starodávná civilizace se tak představuje v „novém“, moderním světle.