Petr Zewlakk Vrabec: Klima Revoluce - GALERIE ARTWALL 

Výstava proběhne od 15. listopadu 2019 do 30. ledna. 2020 v galerii Artwall, na nábřeží kpt. Jaroše a Edvarda Beneše v Praze. 

Paralelně s tím proběhne od 15. listopadu do 15. prosince 2019 stejnojmenná výstava v prostorách Národní technické knihovny.

 

Vernisáž se uskuteční 15. listopadu v 19:00 v NTK, Technická 2710/6, Praha 6

 

Po Sametové revoluci Klimatická revoluce

Třicet let po Sametové revoluci zůstává ochrana životního prostředí stále na okraji zájmu české politické reprezentace. Přitom to byl jeden z klíčových požadavků, který vedle demokracie a dodržování lidských práv poháněl touhu po změně v roce 1989. Dnes, stejně jako v Listopadu 89, usilují o změnu přístupu k životnímu prostředí zvláště mladí lidé.

Výstava Klima revoluce v galerii Artwall, stejně jako širší výběr fotografií Petra Zewlakka Vrabce prezentovaný v prostorách Národní technické knihovny, připomínají některé občanské aktivity a hnutí, která vstupují na pomyslné barikády klimatické revoluce. Fotografie dokumentují nenásilné akce sdružení Limity jsme my, Fridays For Future, Ende Gelände, Extinction Rebelion nebo mapují podoby občanské neposlušnosti zaměřené proti politice stavící zisk jednotlivců nad klimatickou a sociální spravedlnost. 

Petr Zewlakk Vrabec je aktivistický fotograf, který už několik let dokumentuje klimatické protesty v České republice i v Německu. Účastní se nenásilných protestů a svým objektivem zaznamenává akce z bezprostřední blízkosti. Jeho fotografie zobrazují nejen odhodlání  protestujících, ale často i nepřiměřené policejní násilí. 

Kurátorky Lenka Kukurová a Zuzana Štefková se k projektu vyjadřují následovně: „Výstava Petra Zewlakka Vrabce ukazuje paralely současného klimatického aktivismu se studentským hnutím v roce 1989, které odstartovalo Sametovou revoluci. Stejně jako tehdy se i dnes mladí lidé střetávají s mocí, která neváhá použít násilí, aby umlčela kritiku.“ 

Závěry Mezivládního panelu OSN pro změny klimatu publikované letos v září zdůrazňují, že dopady vypouštění skleníkových plynů jsou větší a přicházejí rychleji, než vědci dosud předpokládali. Nacházíme se v situaci, v níž naše současná nečinnost nutně povede ke globální klimatické katastrofě. Tomu odpovídá rozmach celoplanetárního ekologického hnutí požadujícího adekvátní reakce ze strany mocných. Je-li dnes nějaké téma globálně revoluční, pak je jím bezesporu klimatická krize. 

Přesto mnoho politiků hrozby globálního oteplování bagatelizuje a vyžívá se v pohrdlivých výrocích na adresu klimatických aktivistů. Dochází rovněž k násilnému potlačování projevů občanské neposlušnosti s pomocí represivních složek. Dokumentární fotografie stejně jako v Listopadu 89 však přináší svědectví o morální síle nenásilného odporu.