PAVLA KROUPOVÁ - VÝSTAVA OBRAZŮ A FOTOGRAFIÍ

Výstava : Vzdáleně blízko

Možná jste to už někde zažili. Ten pocit jste už měli. Nevíte to jistě, je to jenom závan jakéhosi déjà vu. Tohle  jsem už někde viděl, možná jsem tam byl, ve snu, nebo v minulém životě..?

Není to obraz jedné krajiny, je to součet pohledů na krajinu, v různých časech a vzdálenostech, množina krajin, složenina makro a mikro pohledů.

Perspektiva se mění a láme s úlem pohledu a vzdáleností pozorovatele. 

… přitom jsou vnímány současně... mísení a prolínání

Kvantum krajin...být na více místech najednou, tam kdes byl a kam půjdeš...

Krajina jako symbol pro cestu( putování) myšlenek, asociací, pocitů

..a není to ani krajina, je to samotný obraz (odraz) pocitů mísících se dohromady a prolínajících se navzájem... linky a barevné skvrny vyplouvají a ztrácejí se,  zůstávají jako myšlenkové dimenze zatímco žiješ jinou realitu. 

Bílá plocha není barva, ale bílé místo, prostor pro sny, místo k odcházení, vědomí a nevědomí, ztracený svět, jiná dimenze, kde se můžeš schovat i ztratit.

Nalepený ornamentální papír, vložená věc “ z jiného světa” reálná protože je už vyrobená, koupená, potvrzená, všeobecně používaná kýmkoli a jakkoli

Vkládám útržek , zbytek, jako stopu reality, indicii k návratu.

Fotografie jsem původně nepořizovala za účelem nějaké veřejné  prezentace, vznikaly  jako moje vlastní poznámky, záznamy k inspiraci.  Jako potřeba nějak zachytit tyto útvary v písku, protože  jsou tak dočasné. Záznamy, svědectví. Snad ze snahy dát vědět, že tu byl někdo, kdo se díval, že si někdo všimnul (když už si ta příroda dala tu práci to vytvořit). 

Je to spojování náhodných útvarů s mými vlastními asociacemi, ...potkávání. Jako zachycování nějakých signálů a volání . Odpovědi na nepoložené otázky. Věštění z kávové sedliny.

Dovolit si nechat myšlenky a pocity volně plynout. Nacházení něčeho, co jste nehledali. Jako v pohádce jdi tam nevím kam, přines to, nevím co. Ne jako putování s nějakým cílem, ale mít jako mít otevřeno pro  návštěvu, která by mohla možná přijít. .

Obojí je tak trochu používání mnou nevytvořených věcí. Jednou poskládám věci podle svých myšlenek, podruhé myšlenky do viděných a přírodou vytvořených situací. 

Asociační situace.

 

Mgr.akad.mal.Pavla Kroupová

 žije a pracuje v Praze

 Pracovní zkušenosti:

abstraktní malba, dětská illustrace, grafická úprava knih, práce pro reklamu, interiérový design

Vzdělání

 1986 - 1988  Vysoká škola výtvarných umění Bratislava, malířský atelier

1989 - 1993  AVU Praha, malířský atelier Jiřího Sopka a ateliér kresby Jitky Svobodové

1992  stipendium  Sommeracademie Salzburg, studio Adrieny Šimotové

Výstavy: 

 1989  Biennale of the Art Schools of Europe, Antwerpen Belgium

1993  Galerie Atrium, Praha 

1993  YAISA, Yaisu Japan

2014  kavárna Maraton Praha

2014  WBTCB gallery Praha

2016  ArtSafari 31, Studio Bubec Praha

2016  “Žádná odpověď” ,Galerie tiskárny Karmášek České Budějovice

2017  “Poškole” , Galerie kina Hvězda  uherské Hradiště