OPERA BAROCCA

  Opera Barocca, je unikátní festival staré hudby, který důsledně dbá na autentický styl.

Projekt je postaven na tvůrčí syntéze uměleckých disciplín výtvarných, literárních, hudebních a interpretačních tak, jak to bylo samozřejmé v době vzniku uváděných děl. Objevná dramaturgie, hostování předních českých i zahraničních sólistů či hudebníků a rezidenční soubor Opera Barocca jsou zárukou osobitého festivalového programu. Komplexní badatelská činnost ve všech uměleckých oborech umožňuje každoročně uvádět novodobé světové premiéry báječných, leč častokráte zapomenutých děl. Festival Opera Barocca klade též důraz na součinnost s vyjímečnými jubilei a reflektuje temporální i sanktorální slavnosti roku. Festival je též úzce spojen s odkazem českého aristokratického rodu Gallasů a Clam-Gallasů a jejich mimořádným kulturním mecenášstvím. Právě z tohoto důvodu se hlavní festivalová scéna tradičně nachází v unikátním Clam-Gallasově paláci, rodové residenci a jedné z nejkrásnějších pražských barokních staveb. 

Cyklus koncertů od 14. srpna do 6. září 2015 denně kromě pondělí.

Začátek letních představeni je ve 20:15 hodin

Hodina nádherného koncertu vám umožní představit si krásu a eleganci 17. a 18. století.

Apéritif se podává o přestávce.

Doba trvání: 1 hodina koncert + 15 minut přestávka (Od 20:15 do 21:30)

Místo konání: Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1 - Staré Město

Koncerty letního cyklu Opera Barocca:

Na vlnách blankytných - Hudba pro vznešeného Granda

Vznešený Grand Johann Wenzel hrabě von Gallas, císařský vyslanec v Římě a stavebník pražského rodového paláce, byl proslulým mecenášem umění v řadě míst napříč Evropou. Na počátku 18. století byl příkladným patronem řady římských divadel a podproval řady hudebních skladatelů a umělců. Významnou a obsáhlou byla např. spolupráce s tehdy slavným italským skladatelem a cellistou Giovanni Battistou Bononcinim, dvorním skladatelem 3 císařů.

Program koncertu tvoří hudba z archivu J. W. Gallase.

Jádrem koncertního programu "Na vlnách blankytných" jsou skladby ze slavnostní serenáty "Sacrificio a Venere", kterou J. W. Gallas zinscenoval na počest narozenin císařovny a české královny Elisabety Christiny 28. 8. 1714 na římském náměstí Santi Apostoli. Skladby z této serenáty byly v novodobé světové premiéře, poprvé po 300 letech, představeny na letním festivalu staré hudby "Opera Barocca" v Clam-Gallasovš paláci v Praze v roce 2014. 

Musica Amorosa - Čyři podoby lásky

Milostná hudba italská, německá, francouzská a anglická. Skladatelé 17. a 18. století.

Program komorního koncertu představuje čtyři podoby lásky v podání nejslavnějších skladatelů své doby.

V první části koncertu zazní hudba v podání německých skladatelů u císařského dvora Leopolda I. 

Druhá část věnovaná italské hudbě 2. pol. 17. stol. představuje téma pastorální hudební poezie v podání 3 císařů Giovanni Battisti Bononciniho.

V bloku věnovaném francouzské hudbě představíme André Campru a Jeanna Baptistu Lullyho, dvorního skladatele francouzského krále Louise XIV.

Koncertní program uzavírá "anglická" hudba Henryho Purcella a Georga Friedricha Händela.

Interpreti hrají na autentické hudební nástroje. Barokní ladění (a 415 Hz Valotti).

Letní termíny, začátek ve 20.15:

Text a fotografie : Mgr. Zlatuše Josefa Müller       www.operabarocca.cz 

Fotogalerie