OKAMŽIK ZAČÁTKU ZÁZRAKŮ

MAGICKÉ DATUM, MAGICKÝ DEN, MAGICKÁ HODINA - VŠE VE SLEDU VIBRACÍ ENERGIÍ DVOJKY. DUALITY. ROZPOZNÁVÁNÍ PODSTATNÉHO, SÍLA PROPOJENÍ SE S VLASTNÍ PODSTATOU A ZDROJEM. NEUVĚŘITELNÉ VIBRACE PRO TRANSFORMACI, KTERÁ U MILIONŮ LIDÍ NAPŘÍČ PLANETOU PROBÍHÁ UŽ NĚJAKÝ TEN PÁTEK. A PRÁVĚ V TENTO DEN, UVEDENOU HODINU, MINUTU I VTEŘINU MÁME JEDINEČNOU MOŽNOST ODSTARTOVAT SLED VŠEHO, PO ČEM PRAHNE NAŠE SRDCE A VYCHÁZÍ Z PODSTATY NAŠÍ DUŠE. VŠEHO, CO V POZEMSKÉM SVĚTĚ NAZÝVÁME: ZÁZRAKY! 

 

DVOJKA je symbol velmi silného duchovního propojení. Sestává se z dvou jedniček, dvou vedle sebe pomyslně stojících silných a zcela samostatných, veskrze originálních "osobností", přičemž jedna respektuje druhou. Jedna druhou podporuje, snaží se jí pomoci - za předpokladu, že je o pomoc požádána, protože v tomto "duchovním propojení" a v přenesení do pozemské reality více než kdy jindy platí, že nevyžádaná rada či pomoc se mýjí svým účinkem a spíše uškodí, než pomůže. Proto je třeba mít na mysli, že síla splnění toho, čeho si daný jedinec žádá, co si opravdu z hloubi svého srdce a duše přeje, musí vycházet z něj samotného! Poté, v případě, že sám připustí, že v dané záležitosti bude potřebovat pomoc, přichází na řadu druhá "jednička", další silná osobnost, která mu dle vesmírných zákonů jednodušše vstoupí do cesty. Jakýmkoli, a to i zcela nečekaným a pro někoho neotřelým, třeba i "zázračným" způsobem! Rozhodně však toho využijte, protože, jak známo, život není natolik dlouhý, abychom své štěstí odkládali na zítra ...

 

* NECHEJTE ZA SEBOU (jednou pro vždy!) MINULOST! Tu už stejně nikdo z Vás nevrátí! 

* PŘEJ a BUDE TI PŘÁNO, DEJ a BUDE TI DÁNO! 

* CO VYCHÁZÍ Z TVÉHO SRDCE A JE V SOULADU S NEJVYŠŠÍM, JE ZCELA PODPOROVÁNO VESMÍREM! 

Celý den: 22. únor 2022 je prezentován napříč světem jako magický a zázračný den. Ano, je to tvrzení pravdivé, nicméně z čistě duchovního hlediska by bylo mnohem přesnější říci, že se jedná o den výjimečný a energeticky mimořádně silný. Protože magický a zázračný den může být pro Vás kterýkoli ze zbývajících 355 dnů v pozemském kalendářním roce. Vraťme se ale k dvaadvacátému únoru, kdy je zapotřebí zdůraznit, že v tento den budou plně otevřené energetické portály, díky nimž začnou na dané lokace (nacházejí se v nejrozličnějších, povětšinou tzv. posvátných místech nejen napříč naší republikou, ale kdekoli jinde na světě!) o to více proudit velmi silné a souběžně citlivé energie, které mají svůj jasný důvod. Nemusíte se ničeho obávat, jelikož se jedná o energetické proudění, které nám - lidským bytostem pomáhá. Jsou to pozitivní energie, chcete-li vibrace, jež mají, mimo jiné, za úkol harmonizovat naše emoční i fyzická těla, posílit naši (pro každého čistě individuální a svébytnou!) DNA, dávat takříkajíc do pořádku energie, které, povětšinou zcela nevědomky absorbujeme a také vysíláme dál. Pro ty, kterým není výše uvedené zcela pochopitelné, velmi zjednodušeně řečeno jde o neviditelný proces posilování osobitosti a jedinečnosti každé živé bytosti v pozemské úrovni bytí a možnosti čistého propojení se na Zdroj. Na Nejvyššího. Možnost splynutí s tím, co nás stvořilo a zároveň je v každém z nás! 

CO MŮŽETE UDĚLAT 22. 2. 2022 v 22 hodin, 22 minut a 22 vteřin? 

Můžete udělat cokoli! Cokoli chcete, jelikož i v tomto ohledu je volba zcela na Vás. Ostatně tak jako v kterýkoli jiný den, kteroukoli hodinu, minutu ... Nicméně pokud chcete poradit, v uvedený čas by bylo vhodné, abyste byli o samotě a na místě, kde nebudete ničím a nikým rušeni. Pak byste se měli soustředit na svůj dech, zcela "vypnout" svou hlavu a v ní permanentně běžící myšlenky, takříkajíc úplně vypnout a spočinout ve svém vnitřním středu. No, a pak pronést v klidu, s pokorou a zároveň se srdcem a duší souznící radostí své přání. Zda půjde o jedno jediné nebo je jich více, je čistě Vaše rozhodnutí, Vaše volba. Důležité je, že se budete soustředit na to, že v daný moment vkládáte celé své JÁ plně a s naprostou důvěrou "do rukou" Vesmíru, Universa, Boha či Andělů (opět Vaše rozhodnutí a volba). Bez sebemenších pochybností či obav. DŮVĚŘUJTE A ABSOLUTNĚ NEPOCHYBUJTE O TOM, ŽE BY SE VAŠE PŘÁNÍ NESPLNILO! Běžte si za svým. Je to Vaše CESTA! Váš ŽIVOT! Vaše ROZHODNUTÍ! Vše máte ve svých rukou a pamatujte, že si ZASLOUŽÍTE BÝT ŠŤASTNÍ, SPOKOJENÍ, RADOSTNÍ a ZDRAVÍ. Vy, i všichni, které máte ve svém srdci.

STYLEnew Vám přeje HODNĚ ŠTĚSTÍ, protože NIC NENÍ NEMOŽNÉ a ZÁZRAKY SE DĚJÍ DNES A DENNĚ!  

Text: Lubomír Nečas, dipl. um., MBA / Foto/Design: www.STYLEnew.cz