NEZAPOMÍNEJME NA TO DŮLEŽITÉ!

Podle provedených výzkumů údajně potřebujeme čtyři objetí denně pro přežití. Dvojnásobek, tedy osm pro udržení zdraví a 12 pro tělesný a duševní růst. Nejsem zastáncem jakýchkoli výzkumů, protože je zpracovávají lidé a to je samo o sobě dostatečně „věrohodné,“ pominu-li fakt, že mýlit se je lidské. Nicméně v pohledu na objímání a uvedený výzkum bych se přikláněl k známému: Na každém šprochu pravdy trochu!

Co všechno s naším fyzickým a především pak psychickým tělem dokáže udělat objímání, se koneckonců přesvědčil snad každý z nás. Na vlastní kůži. Jistě, je třeba podotknout, že se jedná o formu objímání, která je veskrze upřímná, nezištná, vychází ze srdce a vnitřní radosti toho, kdo tak činí, nikoli objímání provedené z jakési, řekněme, společenské „nutnosti,“ ve stylu: „Aby se neřeklo!“ V tom je zásadní rozdíl, protože v tom druhém případě objímající učiní mnohem víc škody než užitku. Nejen tomu, koho obejme, ale hlavně sám sobě! Ať už si to uvědomí, nebo ne. Což není v tuto chvíli vůbec podstatné, protože se zaměříme na tu veskrze pozitivní formu objímání, která je natolik přirozená a blahodárná, že bychom zkrátka neměli ztrácet čas a ty, které milujeme, kterých si vážíme, ty, které jsme delší dobu neviděli a máme radost z opětovného setkání – okamžitě a s radostí a láskou obejmeme. Stojí to za to!

UNIVERZÁLNÍ ZPŮSOB PROJEVU LÁSKY, …  

Objímání je univerzální způsob, kterým projevujeme lásku, nadšení, radost, dodáváme sílu, pocit bezpečí, ochrany, klademe jím důraz na to, že nám na dotyčném opravdu záleží, projevujeme jím také vzrušení, pocit štěstí, stejně tak i smutek. To, že někoho držíme v náručí a v dotyčném probouzíme např. pocit hřejivé radosti z jeho důležitosti v našem životě, má však ještě mnohem větší významy pro naše těla. Jak to fyzické, tak duševní! Je to skvělý „prostředek“ na potlačení stresu, zlepšení celkové imunity jedince, stimulování našeho nervového systému. Objímaný jedinec totiž beze slov dostává hmatatelný důkaz o tom, že není osamocený, zvýší se jeho sebedůvěra a potlačí vnitřní obavy a strachy. Objetí harmonizuje krevní tlak, čímž dostává do rovnováhy a ideálního fungování naše srdce. Zde údajně postačí pouhých 20 sekund v objetí. Položili jste si někdy otázku, jak je možné, že plačící dítě – ať už z jakékoli příčiny – se podstatně rychleji zklidní, když ho (například i v okamžiku, kdy projevuje až hysterický vztek) pevně obejmete a pohladíte? Objímání totiž tlumí emocionální i fyzickou bolest! Bohužel jsme však od období dospívání v rámci jakýchsi zažitých společenských konvencí na objímání začali zapomínat, až někteří, BOHUŽEL, zapomněli úplně. Vraťme se proto, prosím, všichni pomyslně do svého dětství, kdy bezprostřední tělesný kontakt nazývaný objetí byl každodenní a nedílnou součástí našeho života, abychom byli šťastni, spokojeni a zároveň byl v nás podporován pocit jisté nenahraditelnosti. Nezapomínejme na objímání! Kdykoli vám váš vnitřní hlas, vaše intuice zřetelně „řekne,“ že by „teď“ bylo dobré „tuto“ osobu, „tohoto“ člověka, jež se nachází v naší bezprostřední blízkosti obejmout, udělejme to. Nakonec uvidíte, co to s vámi udělá. Především pak ucítíte uvnitř sebe sama ten pocit, který už kdysi hodně, hodně dávno někdo popsal slovy: A TVOJE DUŠIČKA SE BUDE CÍTIT OPĚT JAKO V PEŘÍ …

Text: Lubomír Nečas, dipl. um., MBA 3023 / Ilustration-desing: www.STYLEnew.cz  

Fotogalerie