NEMUSÍTE NIC A MŮŽETE VŠECHNO!

V redakci STYLEnew.cz jsme se rozhodli udělat Vám radost opravdu netradičním dárkem. Tady je: ROZHOVOR S JEŽÍŠKEM, který vznikl za pomoci automatického písma… Přejeme Vám krásné počtení a především pak pochopení všeho, co je v něm zaznamenáno!

*Máte radost z toho, že miliony lidí napříč světem si na Vás každého 24. prosince vzpomenou?

Moje radost je bezmezná a nedá se popsat slovy. Bylo tomu tak vždy a vždy tomu tak bude. Vy na Zemi sice máte ty své pomůcky ve formě kalendářů, hodin a podobně, nicméně tohle u nás v Nebi nehraje absolutně žádnou roli! Kdykoli si na mne, na mého Otce, tedy Nejvyššího, nebo Archanděle, Anděle můžete vzpomenout, a v ten okamžik to všichni víme. V těchto chvílích je naše radost o to větší! Stejně tak se kdykoli můžete, a vězte, že na to máte bez rozdílu všichni stejné právo, na kohokoli z nás obrátit a požádat o radu, o pomoc, o podporu. Činíme tak velmi rádi a s bezmeznou radostí!

*Žijeme jinak, než tomu bylo dříve. Je něco, co ve spojení s oslavou Vašeho narození, podle Vás, děláme špatně?

Takto vůbec neuvažuji. Ani já, ani nikdo z výše jmenovaných. Řekl bych, že všechno, co děláte je správně. Tedy, pokud to tak sami v sobě jako správné cítíte! Tohle je nesmírně důležité a je třeba, aby si to každá duše sama uvědomila. Pokud posloucháte hlas svého srdce, své duše, nazýváte to také intuicí, děláte to nejlepší, co v daný okamžik udělat můžete.  

*Vnímáte, že řada lidí zde na Zemi prožívá nejkrásnější svátky roku jinak, než by měla? Například v bolesti, protože jim ze života odešel někdo velmi blízký…  

Vnímáme absolutně všechno. Pro Vás to může být zvláštní, ale je to takový kontrast jistého nepochopení, proto se někteří lidé obrazně řečeno zahalí do smutku a bolesti, přičemž duše toho, kdo Váš pozemský život opustil, je tady s námi, je doma, zcela v bezpečí a bezpodmínečně šťastná! Vím, že dotyčný člověk na Zemi tohle nevidí, proto například pláče a prožívá bolest. Ale je to jeho volba, jeho rozhodnutí, do čehož nikdo z nás nemůže vstupovat. Jak jsem již řekl, vždy záleží na pochopení. V okamžiku, kdy kdokoli na Zemi právě truchlící pochopí, velmi se mu uleví a opět může být zcela šťastný.

*Jak může být někdo šťastný, když „najednou“ u štědrovečerního stolu nesedí v blízkosti toho, koho celý svůj život miloval, obdivoval…?

Může. Opakuji: Je to vždy volba daného člověka. Nikdy tomu nebylo a nikdy tomu nebude jinak! Vše, celý Váš pozemský život je čistě a pouze Vaše volba. Vy sami se rozhodujete o tom, jak se v daný moment budete cítit, co budete prožívat. A skutečnost, že Vás na pozemské pouti fyzicky někdo opustil a Vy ho tedy, jak říkáte, „najednou“ neuvidíte po svém boku u štědrovečerní večeře, či kdykoli jindy a jinde, neznamená, že tam s Vámi není! Je, pouze ho nevidíte, to je celé. Pokud však otevřete své srdce, otevřete se propojení s tím nejvzácnějším. S tím, z čehož jste vzešli. S božím Světlem a jeho všeobjímající a všudypřítomnou láskou.

*Traduje se, že byste měl opět vstoupit do úrovně našeho pozemského bytí. Že se na Zemi, konkrétně v oblasti dnešní Moravy narodí nový Spasitel. Je to tak?  

Vše se děje přesně podle plánu Nejvyššího. Pokud tomu tak má být, stane se. Každopádně na tuto otázku Vám v tuto chvíli konkrétnější neodpovím, protože velká většina z Vás na tuto odpověď ještě není připravena. Nehledě na to, že tato informace pro Vás nyní není nezbytně důležitá…

*Co je pro nás tedy nyní důležité?

Plně pochopit význam života, který Vám zcela nezištně a výlučně v energii té nejčistější formy lásky daroval Bůh. Mnozí z Vás si stále neuvědomují, že jsou stvořeni z něj samotného. V každém z Vás je nedílná a neoddělitelná boží součást, která je nekonečnou a nesmrtelnou zároveň. Na pozemské úrovni, kterou procházíte, jste jen na chvíli. Ale na důležitou chvíli! Každý z vás si tuto pozemskou cestu sám vybral a sám se rozhodl po ní jít. My Vám ji můžeme usnadnit, ulehčit, pomoci Vám, kdykoli budete potřebovat, ale o spoustě věcí a záležitostí se i tak rozhodujete jen a pouze Vy. Každý by měl přijít na svůj pozemský úkol. A nenechejte se ošálit tím, že Vám ho kdokoli prozradí! Tak to nefunguje. Každý na něj musí přijít sám!          

*A opravdu na něj každý přijde?

Někteří ano, jiní později.

*Co byste chtěl v tuto chvíli sdělit každému, kdo tento rozhovor čte?

Je úžasné, že tohle povídání budou číst pouze ti, kteří jej zkrátka číst mají. Ti, kteří už se v tom Vašem, lidském měřítku dostali na silnější duchovní úroveň. Těší mne, že to nebudou jen plynoucí slova, aby bylo dostatečně zaplněné místo, ale jisté poselství, které v daný okamžik nějakým způsobem dotyčnému čtenáři pomůže. K prozření, k osvobození se kupříkladu od strachu, ke smíření, stejně jako k radosti a lásce. Budu velmi rád, pokud si opět uvědomíte, že jste zrozeni z lásky, že štěstí nemusíte nikde hledat, jelikož je máte v sobě! Můžete doslova všechno a zároveň nemusíte vůbec nic. Rozumíte? Pokud se Vám osobně něco příčí, je Vám to nepříjemné, nikdo Vás přece nemůže donutit k tomu, abyste „to“ dělali. Tohle všechno jsou jen zkoušky na Vaší pozemské cestě. Jak v nich obstojíte, záleží vždy a pouze na každém z Vás. Nyní můžete začít, pokud se tak sami rozhodnete, žít úplně jiný život než dosud. Poděkujte minulosti, že se stala minulostí, poděkujte za vše, čím jste prošli, protože Vás to vnitřně velmi posílilo a duchovně povzneslo – i když si to řada z Vás ani neuvědomuje, ale je to tak! A začněte žít tak, jak chcete. V radosti, v lásce, v míru, v pokoji, ve štěstí. Ostatně já si pro každého z Vás nepřeji vůbec nic jiného. Společně s Nejvyšším, s andělskými bytostmi, s úžasnými vyvolenými bytostmi, které jsou i mezi Vámi na Zemi, Vás milujeme, snažíme se Vás nepřetržitě zahrnovat láskou a světlem. Nebraňte se je přijímat a zároveň je posílat zase dál. A kdykoli budete potřebovat, obraťte se na kohokoli z nás, protože nám činí nevýslovnou radost, když slyšíme Vaše zavolání. Stejně jako nám činí nepopsatelnou radost, když si na nás vzpomenete. Opět kdykoli, nejen na Štědrý den, jak máte „zapsáno“ v kalendářích. Čímž netvrdím, abyste si jej neužili přesně tak, jak si sami přejete. A jako dárek ode mne, přijměte, alespoň nyní mé požehnání právě Vám. Právě tobě a nejen za to, že jsi má slova dočetl až do konce.

Posílám Vám SVĚTLO, LÁSKU a POŽEHNÁNÍ…  

 

 

Tento materiál byl zaznamenán jako poselství právě pro Vás – čtenáře STYLEnew.cz prostřednictvím automatického písma přesně v 00:00 hodin ze čtvrtka 23. prosince na pátek 24. prosince 2021.

Text: Lubomír Nečas, dipl. um., MBA / Fotografie: archiv STYLEnew.cz, včetně layoutu úvodní fotografie

Fotogalerie