Největším nenáboženským svátkem v Indii je Den nezávislosti

15. srpna slaví Indie 75 let své nezávislosti na koloniální nadvládě. 

Za posledních sedmdesát pět let zažila nejen pět válek, časté přírodní katastrofy, jako jsou povodně, hladomory, sucha a epidemie ale také velký rozvoj ekonomiky. Nezávislá Indie byla svědkem sedmnácti svobodných a spravedlivých parlamentních voleb s patnácti premiéry v čele. Kdy každý přispíval svým dílem k růstu, stabilitě a rozvoji indického národa i ekonomiky, a to proto, aby postupně vybudovali moderní Indii.

Indie – pulzující demokracie a pluralitní společnost 

Po dva tisíce let našeho letopočtu byla Indie považována za největší ekonomiku přispívající třetinou k celosvětové produkci. V roce 1857 během Sepoyovy vzpoury se ale dostala pod vliv Britů a byla donucena podvolit se britské koruně. Téměř dvě století byla Indie připoutána k Velké Británii, která ji kvůli obchodu rozdělila na Indii, západní Pákistán a východní Pákistán. Ze všech kolonií, které Británie kdy dobyla a ovládala, byla Indie považována za tu největší a nejbohatší, někdy označovaná také jako “klenot britské koruny”. Indie získala nezávislost v roce 1947. Za posledních sedmdesát pět let zažila nejen pět válek, ale také časté přírodní katastrofy, například povodně, hladomory, sucha a epidemie. Nezávislá Indie byla svědkem sedmnácti svobodných a spravedlivých parlamentních voleb s patnácti premiéry v čele. Kdy každý přispíval svým dílem k růstu, stabilitě a rozvoji indického národa i ekonomiky a postupně vybudovali moderní Indii.

Dosažený pokrok. V padesátých letech tvořilo zemědělství největší podíl na indické ekonomice, následováno službami a výrobou. Nyní převládá sektor služeb, dále průmysl a zemědělství. Tehdy byla průměrná délka života okolo 32 let. Vyskytovala se také vyšší úmrtnost novorozeňat a rodiček. V celé zemi bylo jen 50 000 lékařů. Dnes jsou tato čísla mnohonásobně vyšší. Lékařů je nyní v Indii více než 1,2 milionu v 70 000 nemocnicích. Pokud jde o vzdělání, když Britové odcházeli z Indie, bylo v zemi 210 000 obecných škol, 13 600 středních škol a 27 vysokých škol. Dnes zde najdeme přes 1,6 milionu obecných a středních škol, více než 42 000 vysokých škol a tisíc univerzit. Aktuálně chodí do školy v Indii přes 250 milionů dětí a vysoké školy navštěvuje téměř 40 milionů studentů. V letošním roce je podle odhadů populace Indie složena z 1 090 milionů hinduistů, 200 milionů muslimů, více než 31 milionů křesťanů. Dále jsou zastoupeni sikhové, buddhisté a ostatní náboženství. 

Budoucí vyhlídky. Indii nedávno zasáhla, stejně jako ostatní země, pandemie Covid-19, kvůli které se její ekonomika v letech 2020-21 propadla o 7,3 %. Pro Indii může být určitou útěchou, že tento propad byl nižší než v jiných velkých ekonomikách. Zároveň ale platí, že v Indii žije stále velká část populace pod hranicí chudoby. I přesto má ale Indie stále mnoho výhod, velkou část populace tvoří mladí lidé do 30 let, která se zaměřuje na digitalizaci a inovace. Dalším kladem je silná vláda a rostoucí trh. Pokud Indie vytrvá ve snaze o budování a konsolidaci své infrastruktury, udrží společnost soudržnou a harmonickou a dokáže budoucím generacím zajistit lepší budoucnost.

Autorem článku je A. R. Ghanashyam, indický diplomat, který působil jako velvyslanec Indie v Angole a jako vysoký komisař Indie pro Nigérii.

Fotogalerie