NEJVĚTŠÍ ZÁZRAK V DĚJINÁCH

Již tuto sobotu (13. října 2018) si miliony lidí napříč planetou připomenou událost, která před 101 lety v portugalské Fátimě uchvátila dav přibližně 70 000 poutníků, díky jejichž svědectví se zjevení Panny Marie zařadilo mezi unikát mezi všemi dosud Vatikánem oficiálně uznanými zázraky!  

Pouze deset zázračných událostí, tedy zázračných pro nás – obyčejné smrtelníky, církev oficiálně uznala jako tzv. ověřené zjevení Panny Marie. Nejstarší se datuje rokem 1531 a je spojeno s Mexikem, dosud poslední pak z roku 1973 v Japonsku. Pro Evropany je nejznámější zjevení Panny Marie ve francouzských Lurdách tenkrát čtrnáctileté Bernadettě roku 1858, což z tohoto místo udělalo snad nejslavnější poutní místo světa. A mezi těmito všemi událostmi má pak unikátní postavení 13. říjen 1917, kdy se Panna Marie zjevila v portugalské Fátimě. Jedná se o unikát z jednoho prostého důvodu, zatímco všechna ostatní zjevení byla podpořena výpovědí jedno či dvou, tří osob, kterým se matka Boží zjevila, v uvedený den ji v Portugalsku vidělo na 70 000 lidí!

VŠE ZAČALO 13. KVĚTNA 1917…

… kdy se tehdy desetiletá Lucia Santos, její o rok mladší bratranec Francisku a sedmiletá sestřenice Jasinta, děti místních pastevců, jako v ostatních dnech vydaly na pole v dolině Iria pást ovce a tam se jim poprvé zjevila Panna Marie. Oznámila jim, že chce dát naději lidem v těžkých dobách, proto by byla ráda, aby se všechny tři děti usilovně modlily růženec a každý měsíc třináctého přicházely na toto místo, protože jim sdělí víc. Lucia, Francisku i Jasinta dělali, oč je matka Boží požádala, šířili její slova, i když je mnozí považovali za blázny, dokonce je na pár dnů zavřeli do vězení. „Všem, kteří pochybují, řekněte, ať přijdou 13. října. Ukážu jim něco, aby konečně uvěřili,“ zněla slova Panny Marie, když se třem malým pasáčkům ovcí zjevila v září roku 1917.    

TŘI PROROCTVÍ UKRYTÁ PŘED SVĚTEM!  

To nejpodstatnější, co třem malým dětem Matka Boží při svých zjeveních sdělila, byla tři proroctví o budoucnosti. Tzv. tři fátimské tajemství pak Lucia v roce 1941 napsala do dopisu, který až do roku 2000 byl uložen ve Vatikánském trezoru. Četli ho všichni papežové, ale žádný o jeho obsahu nikdy nepromluvil. Proč? Psalo se v něm snad o konci církve? Konci světa? Teprve až papež Jan Pavel II. prolomil hradbu „mlčení“ před světem a sdělil, co Lucia do dopisu zaznamenala. První vize, kterou jim Panna Maria zvěstovala, byla vize pekla. Druhá vize? Až nebe světa ovládne jasné světlo, začne další celosvětová válka. Za 21 let poté, co si děti vyslechli první proroctví, konkrétně tedy v roce 1938 byla na nebi nad celou Evropou vidět největší polární záře za posledních 250 let a za nedlouho Hitler spustil 2. světovou válku. A konečně poslední, třetí proroctví předpovídalo smrtelný útok na nejvyšší hlavu církve. No a v roce 1981 byl spáchán atentát na Jana Pavla II., čili i toto proroctví se téměř naplnilo…  

ZÁZRAK SLUNCE - LIDÉ SE MODLILI A PLAKALI   

Ale pojďme zpět ke dni, který si právě připomínáme. Ve světě zuří nejstrašnější válka, později nazvaná 1. světová, Portugalsko nevyjímaje a na pole v dolině Iria u vísky Aljustrel nedaleko Fátimy přicházejí desetitisíce lidí. Chudí pastevci, stejně jako honorace, zástupci tehdejších médií. A to i přes to, že v zemi panoval velmi tvrdý proticírkevní režim! Zatímco dopoledne propršelo, s blížícím se polednem se začalo nebe projasňovat a konečně se na něm objevilo jasné Slunce.  Zanedlouho celou oblast a okolí jasně prozářilo, zahltilo vše duhovými barvami. Samotný kotouč Slunce jakoby tancoval, zmenšoval se, zvětšoval. Všechny tři děti, hlavní aktéři, o kterých již byla zmínka, uviděli Pannu Marii, Ježíše Krista a svatého Josefa, jak všem přítomným žehnají. Udivení vzhlížejí k nebi. Zvláštní zpravodaj lisabonského deníku O Dia 17. října 1917 napsal: „…stříbrné slunce zahalené do závoje bledého světla se točilo a kroužilo mezi roztrhanými mraky… Světlo přecházelo do nádherné modré barvy, jakoby procházelo barevnou vitráží okna v katedrále, a dopadalo na lidi klečící s napřaženýma rukama… lidé plakali a modlili se s nepokrytými hlavami, přítomni zázraku, na který čekali. Sekundy se zdály být hodinami, jak byly naplněné!“ Desetitisíce lidí z okruhu až 25 km! Existují tisíce svědectví, nespočet fotografií té obrovské masy lidí na poli nedaleko Fátimy, ale žádná fotografie zachycující úkaz, o kterém všichni hovořili. Možná právě proto, že se jednalo o vzácnost, která byla určena výlučně pro ony nevěřící, jak Panna Maria sdělila dětem v předešlém zjevení. Každopádně Vatikán tuto událost oficiálně uznal za Zázrak zjevení v roce 1930.

 

Text: STYLEnew.cz, Foto/fotokoláž: archiv STYLEnew.cz, Wikimedia.org/STYLEnew.cz 

Fotogalerie