NEJKRATŠÍ DEN, NEJDELŠÍ NOC...

PRVNÍ ZIMNÍ DEN alias ZIMNÍ SLUNOVRAT k nám letos vejde tři dny před Štědrým dnem, konkrétně 21. prosince 48 minut po 22 hodině. Jedná se o energeticky velmi silný den, který je narozdíl od ostatních dnů v tomto roce předzvěstí definitivního konce tzv. starého věku trvajícího tisíce let a vstupu do věku zcela nového. Jde o magickou sílu a energii, která - díky otevřeným energetickým (vesmírným) portálům působí nejen na celou planetu Zemi, ale taktéž na každou živou bytost. Bez rozdílu! Nevěříte? Čtěte dál...   

 

Blížíme se k Vánocům, které se "honosí" přívlastkem nejkrásnějších svátků každého roku, ovšem skutečné oslavy byly dávno, dávno tomu směrovány k podstatně význačnějšímu dni a to: ZIMNÍMU SLUNOVRATU! Keltové očekávali návrat Slunce, těšili se na nové začátky. Slunce mělo a stále má v těchto dnech výjimečné postavení a zvláštní význam. Jeho znovuprobuzení znovu-příchod byl tím, nač se lidé těšili nejvíce. Přinášelo jim hojnost, radost, posléze krásně voňavou, probouzející se a veskrze čerstvou (novou) plodící přírodu, nový život. Současný zimní Slunovrat je mnohem význačnější, než si kdokoli dokáže jen představit. Po mnoha tisících let se totiž uzavírá jistý cyklus a začíná zcela nový! Na tento okamžik jsme byli připravováni – vědomě či nevědomě! – poměrně dlouho. Zpočátku zdá se jen pro některé, nicméně v globálu absolutně pro všechny.

MAGIE ZIMNÍHO SLUNOVRATU 

Není pochyb, že okamžik příchodu Zimního slunovratu do našich životů je záležitostí jedinečnou. Výjimečnou, neopakovatelnou. Stejně tak nebude náhodou, že astrologové od nepaměti tvrdí, že se v tento den stírají hranice mezi světy. Staří Slované byli přesvědčeni, že nejdelší noc v roce je magická. Lidé se proti zlu (které si každý představuje jiným způsobem) chránili rozděláváním ohňů před svými domy, rozvěšováním česneku ve svých obydlích ... Stírání hranic mezi světy, o nichž byla zmínka výše, je některými vnímáno jako svět živých a svět zesnulých - mrtvých a údajně v nejdelší noc roku se zlí duchové mohli dostat do našeho - pozemského světa. Ruku na srdce, každý si může věřit čemukoli, ovšem je nad míru jasné, že živá bytost s čistým srdcem nemusí mít absolutně žádné obavy z pohádek o zlých duších, které "ze záhrobí" vstupují do pozemské úrovně bytí. Tohle bych - čistě sám za sebe - ponechal v rukou pohádkářům a raději se zaměřil na skutečnou podstatu, která nám (ostatně jako velká většina dalších a dalších "událostí," které nám byly a jsou vtloukány do hlav jako "jediné pravdivé"!) zcela logicky osvětluje sílu a kouzlo zimního Slunovratu, který souvisí s jedinečnými přírodními cykly a motivem ZNOVUZROZENÍ - v tomto případě znovuzrození Slunce. A jedinci zajímající se o skutečnosti a pravdivosti chodu pozemského světa velmi dobře vědí, že jedním z význačných míst, kde byl a každooročně je zimní Slunovrat uctíván je Stonehenge, který byl postaven v souladu s pohybem Slunce. No, a právě nové Slunce se pomyslně rodí v tento nejkratší den kalendářního roku, kdy je pro změnu noc nejdelší ... Příroda je mnohem mocnější a silnější než kdokoli z nás a ví naprosto přesně: CO, PROČ a JAK činí! My můžeme jen přihlížet a děkovat za onu jedinečnost a nezaměnitelnost, kterou nám dnes a denně vstupuje či přímo zasahuje do životů, aniž bychom si to ale vůbec uvědomovali! A to je velká, velká ŠKODA! Lidské bytosti se tímto připravují o neuchopitelné, stále nedoceněné a opravdu magické příležitosti ...  A CO konkrétně se tedy už začalo odehrávat?:     

POSLEDNÍ HVĚZDNÁ BRÁNA JE OTEVŘENÁ! 

V pondělí 12. prosince se otevřela poslední hvězdná (chcete-li vesmírná) brána mimořádného procesu a uzavře se 21. prosince. Ano, v den letošního zimního Slunovratu. Dalším, mimořádně silným datem by měl být před-vstupní či chcete-li otevírací den pro letošní Štědrý den, čili 23. prosinec 2022, kdy vstupujeme do tzv. Nového věku. Není už tak důležité to, co bylo, nýbrž to, co je a co přichází! Příroda, živly a v neposlední řadě všechny živé bytosti, včetně nás – lidí už nejsou tím, čím bývali. VŠE DOSTÁVÁ ZCELA JINÝ ROZMĚR, SÍLU, ENERGETICKOU VIBRACI. Ani pro někoho zdánlivě obyčejná, přitom ve skutečnosti tak vzácná pramenitá voda není tím, co bývala! Je energeticky mnohem silnější, pro každého zdravější, hojivější, léčivější… Také, stejně jako my prošla proměnou, které si je jen málokdo plně vědom. Energetické portály v posledních letech učinily tolik práce pro nás všechny a přesto je na zemi tolik nevědomých bytostí, které záležitosti propojené s přírodou – naší planetou, berou jako automatickou samozřejmost a „vše ostatní jsou jenom nějaké bláboly“! Škoda! Pokud by věděli jen zlomek toho, co všechno se kolem nás (- pro nás!) a bez nás odehrává, možná by se rychleji stali pokornějšími, vstřícnějšími, laskavějšími a především pak začali své smysly (které jim byly dány, ale nejsou samozřejmostí, nýbrž velkým darem!) mnohem více používat a tím pádem by měli naplněnější a šťastnější život. A nejen to! To, co by v tomto tzv. „energetickém módu“ činili pro sebe, automaticky a bezděčně by činili i pro ostatní ve svém okolí a potažmo pro celý svět. Jakmile se 21. prosince výše zmíněná vesmírná brána uzavře, pro nás je to znamení, že "dílo bylo dokončeno". Zde je třeba konkretizovat: Další dílo z mnoha. Vnímaví a citliví jedinci velmi dobře vědí, že minimálně poslední dva roky se v jejich vnitřním JÁ, v úrovni duchovních těl odehrávaly záležitosti, kterým zprvu nerozuměli, posléze pochopili, že jde o proces tzv. transformace. Ano, celková transformace či očista, kterou prochází Země stejně jako vše živé na ní. Jedinečná a zcela originální očistná kůra, která na každého působí zcela jinak. Jak je to možné? Je to logické, protože každý jedinec je neměnný a nenahraditelný originál a tak se "k němu musí přistupovat"! To, co jeden "zvládne" takzvaně levou zadní a nebo čím si projde takřka bez povšimnutí, jiného může absolutně odrovnat či přímo zabít. To je JEDINEČNOST! 

V okamžiku, kdy odezní nejkratší den roku a na něj navázaná nejdelší - MAGICKÁ - noc, zrodí se nám na obloze nové SLUNCE. Předzvěst všeho NOVÉHO, JEDINEČNÉHO, ORIGINÁLNÍHO, NEZAPOMENUTELNÉHO ... - V intenzitě této "znovuzrozené" energie je ideální si jasně a zcela zřetelně říci: CO je pro Vás podstatné, CO si přejete, aby se stalo, odehrávalo, CO bude následovat, JAKÝ další krok učiníte na své zcela jedinečné pozemské cestě, aby jste došli ke ŠTĚSTÍ, SPOKOJENOSTI, ZDRAVÍ, HOJNOSTI, POKOŘE a naprostému propojení se s tím Nejvyšším. DOBŘE POSLOUCHEJTE SVÉ VNITŘNÍ JÁ, SVOU INTUICI, BOŽSTVÍ - ono neuvěřitelně magické propojení se s podstatou všeho a všech. V TEN MOMENT SE TOTIŽ VE VÁS A KOLEM VÁS ZAČNOU ODEHRÁVAT ÚŽASNÉ VĚCI, které byste ještě nedávno označili přívlastkem: magické, zázračné ... A NYNÍ UŽ VÍTE, ŽE JSOU VAŠE A ZCELA JEDINEČNÉ A PŘIROZENÉ. TAK, HODNĚ ŠTĚSTÍ ...       

 P. S.  A ti z Vás, kteří stále ještě nejsou 100% přesvědčeni o výše uvedené skutečnosti, mohou pro větší "sílu" a třeba i pro ochranu sebe sama či svého obydlí zapálit svíčky na místech, která jsou Vám ve Vašem domově příjemná, dozdobit si příbytek větvičkami cesmíny propletenými s břečťanem - rostlinami, které jsou přímo propojené se zimním Slunovratem a odvěkou přírodní "ochranou". 

Text: Lubomír Nečas, dipl. um., MBA, 18191222, Foto + Photosdesing: www.STYLEnew.cz