NĚCO VELKÉHO, MIMOŘÁDNÉHO ...

POSLEDNÍ, NEJVĚTŠÍ, DRUHÝ V POŘADÍ LETOŠNÍHO ROKU, MIMOŘÁDNÝ, PROPOJENÝ SE ZATMĚNÍM MĚSÍCE, KARMICKÝ UZEL, ČAS: 13:13 - TOHLE VŠECHNO A MNOHEM VÍC BUDE KVĚTNOVÝ SUPERÚPLNĚK. NEBUDE OBYČEJNÝ, LEDAJAKÝ, ALE OPRAVDU VELMI SILNÝ. PŘICHÁZÍ ZÁSADNÍ A OSUDOVÁ ZKOUŠKA! 

Štěstí přeje připraveným! - možná touto jednoduchou pravdou složenou ze tří slov by se dal charakterizovat letošní druhý, mnohem silnější a zároveň i poslední superúplněk, který proběhne ve středu 26. května 13 minut po 13 hodině. Jeho mimořádnost spočívá bezesporu i ve skutečnosti, že Luna, chcete-li Měsíc bude Zemi nejblíže a při svém přiblížení ho bude možno vidět ještě nad obzorem! Luna je spojená s tajemstvím, se skrytými záležitostmi uloženými v naší nesmrtelné duši a právě nebeské úkazy, které nazýváme úplňky, jsou skvělou příležitostí pro uzdravení našich duší. Pro samo-vypořádání se s tajemstvími, které nás zžírají, jež máme v návaznosti na pro nás silně negativní události v jakémkoli okamžiku dosavadního života uložené hluboko v sobě, stydíme se za ně, nechceme, aby o nich kdokoli viděl ... - jsou to pomyslné bolavé jizvy, které je však třeba pohladit, vyléčit (Láskou, Světlem, Upřímností, Radostí ...) konkrétním pojmenovanáním, odevzdáním tomu Nejvyššímu, aby celistvost onoho zásadního propojení každého nás s božstvím byla plně harmonizovaná a opět stejně tak silná (a pochopitelně čistá) jako na úplném začátku, kdy jsme s prvním nádechem vstoupili do pozemské úrovně našeho bytí ... 

KÓD: 8-9-8 aneb Jediná síla, která může zvítězit! 

Součet kódu dne, kdy bude květnový superúplněk probíhat dává číslo 26! Síla Lásky našeho srdce, vlastně jediná síla, která nám dává možnost přístupu k samotnému Zdroji, ke Světlu, k Lásce v té největší a nejčistější intenzitě. Síla, jež právě v tomto "strastiplném" období, které mnoho lidí prožívá, může zvítězit. Stane se tak? Pro ty, kteří jsou o této skutečnosti vnitřně zcela a bez sebemenších pochyb přesvědčeni, rozhodně! Nač bychom si měli dávat v tento den pozor? Na AUTENTICITU!!! 

Buďte za všech okolností upřímní k sobě samotným, i k těch druhým. Autenticita vám pomůže zůstat v napojení na sebe samotné. Pro jistotu nyní nedělejte závažná rozhodnutí a opravdu naslouchejte svému vnitřnímu hlasu. Už za pár dní se vše pohne opět správným směrem!

Poslední třetina května, která už běží, konkrétně tedy od 20. května do jeho konce bude patřit INTUICI. Pokud ji poslechnete, nemusíte mít žádné obavy, žádný strach. V opačném případě, bohužel … Vše máte ve svých rukou. Vše je pouze a jen na Vás samotných! Nikdo jiný za Vás nemá právo rozhodovat. Nikdo jiný nechodí ve Vašich botách a nenosí „právě TEĎ“ ve své hlavě a mysli ty myšlenky, jež Vámi beží. 

OSUDOVÁ ZKOUŠKA 

Řada z Vás - a pozor, týká se opravdu i velmi citlivých jedinců - už nyní pociťuje neklid, váhavost, rozladěnost, chuť zalést doslova a do písmene hlavou někam do písku a vystčit ji na "světlo boží" opět až ve chvíli, kdy bude absolutní klid. Tohle všechno jsou energetické odezvy na události, které ve spojitosti s těmito silnými astrologickými úkazy, probíhají. Není nejmenších pochyb, že přijde zásadní, osudová zkouška či změna. Nejedná se o zkoušku v klasickém významu spojenou se vzděláváním, ale spíše o zkoušku veskrze životní. Výhodou propojenosti tohoto superúplňku se zatměním Měsíce, tedy zcela plnou Lunou je ukončení jakékoli negativně vypadající či negativně podkreslenou úřední záležitostí. Mělo by dojít k ukončení něčeho, na což mnoho z Vás nemusí být absolutně připraveno! Ale opět je třeba podotknout, že výsledek, celkový pocit z této skutečnosti, máte ve svých rukách! Jde o to, zda pojedete stále tzv. podle zažitých, starých vzorců nebo KONEČNĚ uděláte cokoli jinak, tak, jak Vám poradí "TADY a TEĎ" Vaše intuice! Jedině tak se totiž může Váš život zcela proměnit. K lepšímu, úspěšnějšímu, prosperujícímu, láskyplnějšímu, pokornějšímu a radostnějšímu. Superúplněk bude probíhat ve znamení Střelce a o něm je známo, že okamžitě zamíří na svůj cíl, nenechává se ničím a nikým odradit. Pro změnu Slunce prochází znamením Blíženců. No, a Blíženci to mají de facto naopak - potřebují nejprve ono vše nové a neprobádané navnímat, pomyslně si osahat a teprve pak se rozhodují. Proto není úplně jednoduché tyto protikladné energie, které na každého (bez rozdílu na astrologické znamení, ve kterém jste se narodili!) silně působí, vybalancovat. Co s tím? Vše řešte a dělejte výlučně s pokorou a prostřednictvím svého srdce - jedině tak se Vám nepřihodí, že byste eventuelně šlápli vedle! Zbytečně netlačte na pilu a stejně tak, pokud se to bude týkat přímo Vás, nenechejte ani na sebe od kohokoli jakkoli tlačit. Tohle by bylo značně kontraproduktivní. Čili žádnou paniku, žádný strach, Vaše srdce, duše (intuice) Vám v pravý okamžik jednoznačně dá zřetelné znamení, co je třeba udělat. Zda poslechnete či nikoli, to už je čistě a jen Vaše rozhodnutí, Vaše záležitost. A pokud byste si i tak nevěděli rady, stále váhali, nezdráhejte se požádat tam nahoru o radu či o pomoc. Vždy přijde, nebojte se! A hlavně: NEDEJTE SE! 

STYLEnew.cz Vám přeje, abyste MINULOST nechali minulostí a do všeho příchozího - nového vstupovali tou správnou, tedy pravou nohou. HODNĚ ŠTĚSTÍ!!!

 

Text: Lubomír Nečas, 240521, foto, Auf-design: STYLEnew.cz