…NĚCO O ANDĚLECH

Byli, jsou a budou. Někdo tomu věří bez sebemenších pochybností, jiný vůbec - a je to tak v naprostém pořádku! Nikdo z nás totiž není dokonalý a všichni nemohou mít totožné prožitky, zážitky a životní zkušenosti. V tom je originalita a jedinečnost života. Daru, který jsme všichni (bezplatně!) dostali, ale už jen málokdo z nás k této skutečnosti přistupuje s tímto vědomím.

K napsání těchto řádků mě navedl obrázek archanděla Gabriela, který je inspirací a patronem každému, kdo se m.j. věnuje psanému slovu, vedle toho paní Doreen Virtue, jež celý svůj dosavadní život pomáhala prostřednictvím andělů, archandělů a dalších elementárních bytostí (na svých přednáškách, výkladovými kartami, motivačními knihami) milionům lidí k tomu, aby měli život šťastnější, no a v neposlední řadě i má osobní zkušenost, díky níž jsem se přesvědčil, že tyto nebeské bytosti opravdu existují. 

 

Mají nejrozmanitější jména, specifické úkoly, neuvěřitelnou sílu a hlavně pak všichni disponují - pochopitelně nehovořím o andělech, kteří sešli z cesty… - tou nejzákladnější a zároveň bezmeznou a všudypřítomnou energií, která zrodila i nás - LÁSKOU. Přijde mi logické k těmto bytostem se stejnou energií přistupovat, přijde mi zcela normální žádat je o radu, poděkovat jim, náhodně si na ně vzpomenout, mít radostný pocit, když uvidím anděla v podobě sošky, kterou jsem dosud neviděl, nepřijde mi vůbec zvláštní si s nimi povídat. Ať už nahlas nebo v duchu. Kdekoli a kdykoli. Samozřejmě, že stejně tak si řada z nás povídá i s Nejvyšším, ale v jistých okamžicích nám zkrátka přijde jaksi automatické obrátit se s modlitbou, nebo přáním k některému z archandělů, andělů, nebo svému strážnému andělovi. Proč ne? Tím víc mne překvapila slova Doreen Virtue, která na jaře tohoto roku prošla velmi intenzivním prožitkem, kdy se jí zjevil samotný Ježíš Kristus Nazaretský. Doreen se na základě tohoto mimořádného zážitku dostala na své duchovní cestě o pěkný kus dál a jakoby lusknutím prstů přestala komunikovat s anděly a dalšími elementárními bytostmi. Svého nakladatele požádala, aby z tiskárny stáhnul nové karty, které připravila. Nechce být spojována ani s těmi kartami, které dosud vytvořila…  Zvláštní! Doreen se rozhodla, že od daného okamžiku už bude prostřednictvím, či za pomoci Ježíše komunikovat přímo s Nejvyšším. S Bohem. Ano, je to v pořádku. Je to čistě její rozhodnutí. Její svobodná vůle. Jen mne udivuje její až přehnaně striktní, hlavou mi běží: radikální řez, kterým odhodí od sebe vše, co dosud - a já předpokládám, že přeci v dobré víře! - udělala prostřednictvím andělů a archandělů pro tolik lidí na světě, kteří ji obdivují! To, že se sama dostala z dimenze 3D do páté, nejvyšší, je obdivuhodné, velmi jí to přeji, stejně jako se těším na další karty či knihy, které nyní pod svým jménem hodlá tvořit a vydávat, ale lámu si hlavu nad tím, že pro ni NAJEDNOU přestali existovat andělé… 

Pokud půjdeme do důsledků, tak Nejvyšší stvořil VŠECHNO. Včetně andělů, archandělů a, jak už jsem zmínil, každého obdařil svobodnou vůlí se rozhodnout. A já se rozhodl napsat tyto řádky, protože jsem o existenci andělů přesvědčen. Stejně jako o existenci Boha. Nic z toho se nepopírá. Jak jsem se o andělské existenci přesvědčil. Také díky velmi intenzivnímu prožitku, díky němuž jsem v jistém pocitu nebezpečí mohl se třemi anděly přímo komunikovat! A i kdybych si tímto prožitkem neprošel, vím, že KAŽDÝ z nás má svého strážného anděla. Byl mu přidělen Nejvyšším, tak proč by jejich přítomnost v našich životech měla být něčím špatným? Andělé tady BYLI, JSOU a BUDOU. K dispozici nejen Bohu, ale i nám. Protože každý z nás je nedílnou součástí Nejvyššího a jeho vůle. Vybaví se Vám ještě první modlitbička, kterou jste se jako děti naučili? Nebo tedy alespoň doufám, že tomu tak bylo. Zkuste si ji se zavřenýma očima procítit: ANDĚLÍČKU, MŮJ STRÁŽNÍČKU, OPATRUJ MI MOU DUŠIČKU…

 

S úctou k Nejvyššímu, Vám i archandělům a andělům 

Luboš