„Návrat plastiky Otto Gutfreunda zpět na střechu Škodova paláce“

CNT si dal za cíl vrátit zpět na střechu Škodova paláce v Jungmannově ulici   v Praze 1 repliku plastiky sochaře třicátých let Otto Gutfreunda nazývanou “ Šíp”, která ji kdysi zdobila. Kromě své značné umělecké hodnoty plastika zobrazuje známou českou průmyslovou značku, která je předmětem nemalé národní hrdosti. 

Škodův palác

Nachází se v Jungmannově ulici v Praze 1, dnešní sídlo Magistrátu hlavního města Prahy a je to významná neoklasicistní budova postavená mezi lety 1925 - 1926.

Iniciátorem stavby byly Škodovy závody a hlavním architektem se stal profesor pražské Umělecko-průmyslové školy Pavel Janák. Součástí Janákova návrhu byla i plastika, jejímž autorem je sochař Otto Gutfreund.

Socha na atice Škodova paláce hraje v díle O. Gutfreunda velmi zásadní roli.  V závěrečném návrhu, který byl realizován, upustil od prvotního figurálního řešení a pracoval se zvětšenými koly z reálné produkce Škodových závodů.

Osud sochy

Originál sochy nebyl odlit z kovu (praděpodobně kvůli váze), nýbrž se jednalo o dřevěnou konstrukci pokrytou měděným plechem. 60. léta se pak pro tuto mimořádnou sochařskou práci stala osudnými. Plastika byla sejmuta za účelem nutné renovace z důvodu poškozeného materiálu.  Naneštěstí byla socha “nedopatřením” odvezena do sběrných surovin, odkud se už nikdy nevrátila zpět a na tento nenavrácený monument se začalo pomalu zapomínat.

Text: CNT         Fotografie: archiv 

Fotogalerie