Nádraží Praha-Těšnov – provoz obnoven

 Slavné i neslavné výročí se letos váže k pražskému nádraží Těšnov. Před sto čtyřiceti lety byla otevřena nejkrásnější nádražní budova v Praze. A před třiceti lety byla zničena.

Muzeum hlavního města Prahy má k Těšnovu zvláštní vztah. Krom toho, že jeho okna nabízela výhled na unikátní stavbu, měla jeho budova po zrušení nádraží připadnout právě Muzeu a rozšířit prostor pro jeho sbírky. Nestalo se tak. Dnes je na místě architektonicky výjimečné budovy v neorenesančním stylu podivný parčík s tramvajovou smyčkou. 

Výstava s názvem Nádraží Praha-Těšnov – provoz obnoven,kterou Muzeum hlavního města Prahy v hlavní budově Na Poříčí hostí od 25. listopadu a která potrvá do 3. dubna příštího roku, představuje přesný model dnes již neexistující nádražní budovy a provoz vlaků na nádraží pomocí modelového kolejiště postaveného podle někdejší reality a s využitím dobových plánů a dalších historických pramenů.

Součástí výstavy jsou velkoformátové fotografie po obvodu sálu, které zachycují přijíždějící a odjíždějící vlaky, provoz depa či zásobování lokomotiv uhlím a vodou. Návštěvník si může vyzkoušet, jaká byla práce výpravčích těšnovského nádraží. Na digitálně řízeném modelovém kolejišti v měřítku 1:87 lze za pomoci interaktivních prvků a dle dobových jízdních řádů vypravovat osobní vlaky například do Turnova, Všetat či Hradce Králové. 

Naopak zážitky cestujících přibližují litografie Jiřího Boudy, které s detailní přesností navozují atmosféru doby dávno minulé.

Součástí modelu železnice je i trať procházející po Negrelliho viaduktu, pod nímž se nacházelo zázemí těšnovského nádraží. Část tohoto nejstaršího železničního mostu přes Vltavu a nejdelšího železničního mostu v České republice, který je v provozu už sto padesát pět let, je rovněž součástí modelového kolejiště.

Každou sobotu vždy od 11 do 17 hodin se na modelovém kolejišti rozšíří modelový provoz tak, aby se přiblížil provozu reálnému.

 

Zuzana Ptáčková

 

Foto: Muzeum hlavního města Prahy

 

Fotogalerie