MODRÁ KREV - CYKLUS REŽISÉRKY ALENY ČINČEROVÉ POPRVÉ 26.1. NA ČT 2 VE 21.35 HOD.

Šlechtické tituly byly oficiálně zrušeny se vznikem samostatného Československa. Desítky příslušníků aristokracie, kteří u nás žijí, s nimi ale naštěstí nezmizely. Historie jejich rodů je významnou součástí dějin naší země a jejich majetky patří do pokladnice českého kulturního dědictví. Jak žije současná generace české šlechty, ukáže nový dokumentární cyklus Modrá krev. Poprvé cyklus představí rod Kolowratů, a to ve čtvrtek, 26.ledna, ve 21.35 hod. na ČT2. Světem českých šlechtických rodů diváky provede hrabě František Kinský.

Měla jsem pocit dluhu, který je třeba splatit. Uvědomovala jsem si, kolik příkoří museli naši aristokraté, kteří zůstali v zemi, snášet během totality. A nechápala jsem, proč se o tom stále téměř mlčí,“ říká autorka projektu a režisérka Alena Činčerová.  „Aristokracie patří ve všech vyspělých zemích mezi elity národa. U nás tomu tak dosud není – a je to ku škodě nás všech,“ myslí si kreativní producentka Lenka Poláková a dodává: „Na vyprávění současných představitelů nejvýznamnějších rodů mne fascinuje jejich obrovská pokora, vědomí tradic a hodnot, zodpovědnost za svěřený rodinný majetek a všudypřítomná noblesa. Tedy přesně ty hodnoty, které v dnešní turbulentní a konzumní době tolik postrádáme.“

Byly to právě rodiny šlechticů, díky nimž často přežilo to, čemu se říká kulturní dědictví. A nejsou to jenom zámky a jiné hmotné statky. Potomci šlechticů si v sobě nesou i osudy hořkých desetiletí. V totalitních časech měla jejich jména zmizet z české paměti. To se naštěstí nepodařilo a šlechtické geny, jako už tolikrát před tím, obstály v těžkých zkouškách. Dnes potomci aristokratů vracejí život tam, odkud měl navždy zmizet.

S průvodcem, hrabětem Františkem Kinským, diváci nahlédnou za brány památečných sídel. František Kinský bude představovat jednotlivé aristokraty, bude rozplétat příbuzenské vazby, naslouchat neskutečným životním příběhům, vyprávění o historii dávné i nedávné, ale také o současnosti, která je téměř neznámá. Důraz je kladen zejména na nejmladší generaci. Mnozí z této generace totiž vyrostli v exilu, často ani moc netušili, jak rozmanitá je historie země jejich předků. Po sametové revoluci přijeli sem, obyčejně i s rodiči, převzali rodinné dědictví a dnes ho spravují. Diváci se tak, kromě rodu Kolowratů, seznámí s představiteli současných Schwarzenbergů, Sternbergů, Lobkowiczů, Nostitzů, Colloredů, Kinských a Czernínů, o nichž se první zmínky datují až do roku 1115 a mezi jejich předky patří i sám Karel IV. V dlouhém rodokmenu se najdou Přemyslovci, Jagellonci, Lucemburkové i Habsburkové. 

Autorka projektu a režisérka Alena Činčerová: Měla jsem pocit dluhu, který je třeba splatit.Jste autorkou projektu Modrá krev. Jak se zrodil nápad na tento cyklus?

Nápad se zrodil již před mnoha lety. František Kinský je můj dlouholetý přítel a vždycky mě fascinovalo jeho vyprávění o předcích, o české šlechtě a jejích osudech. A protože jsem dokumentaristka, nechtěla jsem si nechat ty příběhy jen pro sebe. Také jsem si uvědomovala, kolik příkoří museli naši aristokraté, kteří zůstali v zemi, snášet během totality. A nechápala, proč se o tom stále téměř mlčí. Měla jsem pocit dluhu, který je třeba splatit.

Jsou u nás dobře zmapované rodokmeny české šlechty? 

Toto je otázka spíš pro historiky. Rody, jejichž potomci stále žijí, samozřejmě své rodokmeny znají stovky let zpět.

Změnilo se nějak vnímání šlechty u nás po roce 1989?

Já bych řekla, že ano. Bohužel někdy jde i o vnímání negativní. Často slýchám: „Vždyť jsou to cizáci...” S tím se snažím ve svých filmech polemizovat. Obdivuji rodiče, kteří v emigraci naučili své potomky česky,i když byli bytostně přesvědčeni , že se sem zpět už nikdy nevrátí.Obdivuji,jak se mnozí navrátivší aristokraté statečně potýkají s jazykem předků, jedním z nejtěžších jazyků na světě. Kostantin Kinský to úsměvně glosuje, že kvůli Gottwaldovi neumí skloňovat. Živě vzpomínám na hlasy, které prezidentskému kandidátovi Karlu Schwarzenebergovi vytýkaly jeho cizáctví. Jemu, který patří mezi potomky Přemyslovců.

Asi bychom se nedivili, kdyby někdo z nich zanevřel na český národ. Jsou i takové případy?Vzhledem k tomu, že já točím povýtce ty, kteří se vrátili, nebo vůbec neodešli, tak jsem se s takovými případy nesetkala. Zatím.

Vy jste se při natáčení setkala s mnoha představiteli české šlechty. Jací jsou?

Vzdělaní, s obrovským přehledem, galantní, šarmantní, zábavní, ochotní. Aspoň tak jsem je poznala já.

Při natáčení jste slyšela mnoho příběhů. Je nějaký, který Vám nejvíc utkvěl v paměti?Těch příběhů je víc. A neprozradím. Jen hezky sledujte náš nový cyklus Modrá krev.

Text  a Foto :  ČT 20.1.2017

Fotogalerie