MODRÁ KREV - 2. díl Czernínové 2.2. NA ČT 2

Czerninové z Chudenic jsou starý český aristokratický rod. První zmínky o tomto rodu se datují až do roku 1115. Nejstarší známý předek Czerninů byl komorníkem Přemysla Otakara I. Mezi předky Czerninů patří i sám Karel IV. V dlouhém rodokmenu se najdou Přemyslovci, Jagellonci, Lucemburkové i Habsburkové.

V rámci střední Evropy drží Czerninové historický primát: po sedm století dobrovolně neopustili rodinné sídlo Chudenice. Starý zámek stojí na místě bývalé tvrze z 12. století. Na konci 16. století Humprecht Czernin přestavěl tvrz na renesanční zámeček.

Jejich rodové krédo zní: Nezahyneš ani ohněm ani mečem. Ukaž mi své cesty, ó Pane.

 FOTOGRAFIE : ARCHIV ČT, DAGMAR HÁJKOVÁ

Fotogalerie