MILAN KNÍŽÁK Keep Together / DSC Gallery

 

DSC s potěšením představuje novou výstavu Milana Knížáka, který patří ke tvůrcům, kteří výrazně ovlivnili československou i porevoluční scénu. Jeho umělecké aktivity jsou velmi široké, zahrnují akce, výtvarné umění, hudbu, architekturu, design, módu, poezii a fotografie. Syntéza uměleckých disciplín je dána jeho osobním založením, přesvědčením o hluboké vnitřní souvislosti sféry životních a uměleckých aktivit. 

Ať ve vás Milan Knížák budí jakékoliv emoce, autority výtvarné scény, včetně jeho zásadních odpůrců se dnes shodnou, že jeho tvorba znamenala zásadní průlom ve světové umělecké praxi 60. až 80. let. Nezpochybnitelné a výjimečné jsou jeho umělecké akce v 60. letech, v tomto období byl  také součástí mezinárodní skupiny Fluxus. Již ve věku 25 let se dostal mezi několik desítek umělců tehdejší světové avantgardy. V zahraničí respektovaný a doma perzekuovaný umělec. V roce 1972 napsal telegram generálnímu tajemníkovi KSČ Husákovi, v němž ho vyzýval, aby se mu omluvil za tvrzení, že si vydělává malováním pornografie. Ano, je statečný a jeho cit pro svobodu a pravdu je radikální. V publikaci „The 20-th Century Art Book“ (Phaidon Press, NewYork 1996) je uvedeno 500 nejvýznamnějších děl 20.století. Z Čechů jsou tam zastoupeni František Kupka, Jiří Kolář a Milan Knížák. vysvětluje Olga Trčková, majitelka galerie.

Výstava Keep Together představuje autorovu průřezovou tvorbu s důrazem na figurativní umění. Tato dodnes nekončící etapa maleb spojuje volnou malbu s geometrií, s propracovaným detailem i skicovitostí. „Selekcí jsme se také snažili ukázat, jak Knížák reaguje na dnešní komplikovaný, nejednoznačný a fluidní svět gendru. Sochami ve výstavě podtrhujeme nejen autorovu nezvyklou fantazii a ukazujeme jeho myšlenkový svět, ale podtrhuje jakési spojení vážnosti se zesměšněním, které je tak typické pro současné umění a figurální zobrazení obzvlášť,“ říká Olga Trčková. 

Malířská aktivita Milana Knížáka reaguje na postmoderní paradigmata. Malbu přenáší i do svých plastik a reliéfů, které spojuje větší řemeslná propracovanost a prezentované znaky se tak stávají znaky a symboly. „Zmapovat a ocenit a dát respekt tvorbě Milana Knížáka čeká ještě v budoucnu řada mezinárodních muzeí, DSC Gallery zvolila pro výstavu „Stay together“ polohu autora, která ji je z hlediska jejího výstavního programu nejbližší, tedy prozkoumat a vybrat signifikantní díla zaměřena na figuraci,“ dodává na závěr majitelka galerie Olga Trčková. 

 

 

 

Milan Knižák (*1940 Plzeň) je český výtvarník, hudebník a performer, člen mezinárodního hnutí Fluxus. Působil jako rektor Akademie výtvarných umění v Praze a od roku 1999 do 2011 jako ředitel Národní galerie v Praze. Přes 20 let vedl Ateliér intermediální tvorby na AVU. Vychoval řadu významných umělců (např. Krištof Kintera, Milena Dopitová, Milan Mikuláštík, Jakub Špaňhel a další). Je výjimečně všestranný – jeho aktivity zahrnují akce, výtvarné umění, architekturu, design, módu, básně, fotografie a hudbu. Jeho dílo je zastoupeno v MOMA (NY), Tate Gallery (GB), Whitney Museum of American Art (NY), The Centre Pompidou (FR), Kunsthalle Hamburg (DE), Muzeum FLUXUS+Potstam (DE), Stadtgalerie Stuttgart (DE) a další..

 

 

 

Vybrané výstavy

 

1968 Fluxus West, San Diego, Kalifornie, USA

1970 Galerie Art Intermedia, Köln, Německo

1976 Galerie „A“, Amsterdam, Holandsko

1980 Some documentary, Galerie Ars Viva, Berlin, Německo

1986 Softhard, Museo Alchimia, Milano, Italie

1987 Kleider auf dem Körper gemalt, Liget galerie, Budapest, Maďarsko

Burning mind projects, Galerie Wewerka, Hannover, Německo Museum Bochum, Německo

1988 DAAD Galerie, Berlin, Německo

1989 Ed Hundertmark, Köln, Německo

1990 Prodomo (design), Wien, Rakousko

1991 Museo Mudima-Foundation, Milano, Itálie

1993 Milan Knizak-objekte, skulpturen, Gallerie Traklhaus, Salzburg, Rakousko

1998 Betonové sochy pro exteriér, eden CONCON’ 98, Veletržní palác, Praha

2002 Milan Knížák, Basilika St. Gereon, Köln, Německo

2003 Slečny z mé hlavy, Výstavní síň Mánes, Praha

2004 Milan Knížák, Art Scarpulin, Merano, Itálie

2010 skupinová výstava: Les Promesses du Passé Une histoire discontinue de l'art dans l'ex-Europe de l'est (The Promises of the Past), Centre Pompidou, Paříž

2011 Thing/Thought: Fluxus Editions, 1962 – 1978, MoMA, NY, USA

2013 skupinová výstava: Men and Women in Fluxus Kaohsiung Museum of Fine Arts di Taiwan, China

2017 skupinová výstava: Fluxus in Japan 2014 (6 dní) Kosugi Takehisa, Milan Knížák, Ben Petterson, Shiomi Mieko a Eric Andersen, Museumof Contemporary Art Tokyo, Tokyo, Japonsko

2018 skupinová výstava: Pocta suknu - Textil v kontextu umění, 8smička, Humpolec

 

Fotografie: Dagmar Hájková

Text: DSC Gallery

Fotogalerie