MÁME NADPŘIROZENÉ SCHOPNOSTI!

Věděli jste, že existuje rukopis, který jasně popisuje, že člověk sám o sobě má mimořádnou moc, sílu a schopnosti, o kterých nemá ponětí? Teorie týkající se schopností, které máme všichni, jen málokdo si je tohoto faktu vědom, natož aby jej realizoval ve svém životě?! Někteří tuto skutečnost nejsou stále ještě připraveni pochopit a už vůbec ne přijmout! Nicméně klíč k tomu, abychom se sami stali tvůrci své přítomnosti a budoucnosti máme od samotného početí uložené v sobě. Všichni a bez rozdílu!

 

 

Důkazy výše uvedeného drží „pevně ve svých“ rukou kvantová fyzika. O něčem z toho hovoří i objevené svitky z Mrtvého moře nebo tzv. Kniha Izajáš, která je bohužel lidem skryta a držena v přísném utajení. Existuje řada vodítek, kterými jsou i ne příliš známé jednoduché postupy, které může sám na sobě aplikovat každý, včetně modliteb, s jejichž pomocí můžeme nejen uzdravovat svá fyzická či emoční těla, ale také v patřičné síle uvědomění, pokoře a s plným přesvědčením vycházejícím z našeho srdce zabránit rozličným tragédiím, včetně klimatických či válečných, a přinést i trvalý mír. Pro celou planetu. Pro všechny. Všude napříč světem!

BOŽSKÁ MATRICE  

Již v roce 1944 prohlásil jeden ze zakladatelů kvantové teorie, přezdívaný: Otec kvantové fyziky a nositel Nobelovy ceny za fyziku, pan Max Planck, že celý vesmír a s ním propojená existence jako taková je pouhá energie a vše kolem nás je pouhopouhá iluze! Napříč celým vesmírem totiž existuje matrice energie, která vše propojuje a je tudíž součástí i nás samotných. Je v našem těle, tedy i v naší mysli a duši. V tomto kontextu můžeme hovořit o tzv. božské matrici. Je již dávno nezpochybnitelné, že žijeme v prostoru plném rozličných vibrací a naše hmatatelná, stejně tak emoční těla jsou tvořena jejich energií, kterou nejen permanentně přijímáme, ale taktéž vysíláme dál. Povětšinou nevědomě. Těch, kteří dokáží s energiemi a energetickými vibracemi pracovat ve své podstatě je opravdu jen hrstka. A i když jsou mezi námi označováni přívlastkem „vyvolení“, je třeba si i v tomto případě uvědomit, že VŠICHNI máme tytéž schopnosti! Božská matrice by se dala charakterizovat jako pevně utkaná síť spojující veškerou hmotu a souběžně nás permanentně ovlivňuje díky vibracím.

NEJVĚTŠÍ SÍLA? ENERGIE ČISTÉ LÁSKY A PŘÍRODY!

Více než 20 let se o tyto záležitosti intenzivně zajímá americký, mezinárodně proslulý vizionář a respektovaný průkopník propojení vědy, duchovna a osobního lidského potenciálu Gregg Braden. Na základě jasných důkazů podpořil teorii o matrici energie, o níž hovořil Planck a popsal ji jako součást všeho: hornin, hvězd na nebi, naší DNA, všeho, co je kolem nás. Nejedná se o žádnou klasickou fyzickou věd, která by se dala pozorovat tzv. hmatatelně, například za pomoci mikroskopu. Jde o vibrace, které jsou výsledkem síle energie. Podle výzkumů je prokázáno, že největší energetické vibrace mají frekvenční energetické vibrace Lásky a přirozené formy přírody. Stejně tak bylo dokázáno, že naše DNA se mění podle vibrací, které vytváříme a jež do sebe absorbujeme. A jelikož žijeme v tzv. dualitě, je přirozené, že každý pól má svůj protipól. K dobru je to zlo, ke zdraví nemoc …atd. A tohle vše opět pramení z vibrací, které nasáváme a především pak, které můžeme plně ovládat. Jen, pokud si to uvědomíme. Pak dotyčný může lehce měnit průběh reality kolem sebe. Máme v sobě sílu, která nás dokáže uzdravit, ale stejně tak i uškodit. Vše tedy záleží na tom, jak přemýšlíme a vnímáme věci kolem nás. A jak docílit potřebného? K ovládání, popřípadě vlastního upravování reality kolem nás jsou zapotřebí specifické meditační či modlitební techniky. A pozor! O nich, mj. o nich hovořil i Ježíš, ale bohužel (nebo vlastně bohudík, protože vše se děje tak, jak má!) žádné informace nebo pokyny, jak tohoto dosáhnout. Nicméně MŮŽEME!

PROČ TO CÍRKEV A TI, CO „ŘÍDÍ“ SVĚT PŘED NÁMI TAJÍ???

Církev o těchto věcech velmi dobře ví, zakazuje je a stovky let skrývá! Nicméně něco málo se změnilo v roce 1946, kdy byly v jeskyních Kumrán objeveny Svitky od Mrtvého moře, jejichž součástí jsou i biblické texty a komentáře k nim. Ovšem našly se tam i zlomky textů, jež pocházejí od lidí, kteří z rozličných důvodů nechtějí, aby se tyto texty vůbec našly! Nicméně v Kumránu se našel také sedmimetrový svitek, který popisuje modlitby a rituály k dosažení změn vlastní reality známé jako KNIHA IZAJÁŠ. Samotný text byl napsán před více než 2 000 lety a popisuje kvantové teorie, které byly v našem pozemském světě „objeveny“ a zveřejněny teprve před 100 lety. V uvedené „knize“ jsou ovšem i informace o existenci mnoha světů a realit, jež lze za pomoci soustředěné mysli kdykoli vytvořit. Zatímco hrstka lidí ví, že jde o veledůležitou knihu pro celé lidstvo, které bohužel z valné většiny stále ještě „spí“ a je ve spárech dezinformací a tudíž manipulací. V knize Izajáš by ovšem měla být také modlitba, s jejíž pomocí by došlo k probuzení komplet celého lidstva a zbavení se pout nevědomosti, jež nám vlády a církev „nasadili“. Kéž se blíží den, kdy VŠEM tato POUTA ODPADNOU. A, TAK SE STAŇ!

 

 

Text: Lubomír Nečas, dipl. um., MBA, AUF/photos-design: www.STYLEnew.cz, FOTO: archiv GB, Wikipedie.org 

 

 

 

Fotogalerie